Propaganda

2 06 2008

I dag ble jeg i Dagbladet servert noe så uvanlig som rendyrket propaganda, idet avisen omtaler «dokumentarfilmen» til Tommy Myrbostad. Det ligger en link til filmen nederst i bloggen, men det kan hende den ikke ligger der så lenge. Filmen skal i morgen vurderes av Oslo Tingrett, da noen av de som omtales ønsker denne fjernet fra youtube.com.

Jeg tenkte jeg fikk ta en titt på denne filmen som Dagbladet omtaler slik: «Vigrid: Det siste oppgjør» er objektivt sett en vellaget og velklippet dokumentar, og innledningsvis presenteres flere interessante problemstillinger.»

Striden står om hvorvidt påstandene som fremsettes i «dokumentaren» er rettslig holdbare, og et par av de som omtales, og da spesielt Øyvind Heian – mener seg urettmessig hengt ut.

La meg presisere at jeg er imot all urettmessig forfølging av mennesker, både på grunn av rase, tro, meninger, politisk orientering, seksuell legning eller annet som gjør at noen skiller seg ut. Faktisk er jeg såpass imot forfølgning at jeg mener at også uttalte nazister har krav på beskyttelse for sine meninger. Jeg har alltid ment at meninger skal argumenteres ihjel, ikke slås ihjel.

Det synes å være slik at så lenge meningene er i strid med allmenn oppfatning i store folkegrupper i dette landet, kan man hoppe bukk over etablerte rettigheter som beskyttelse mot personforfølgelse og regelrett uthengning. Nazister og rasister har lenge vært en gruppe mennesker som kan hundses, siden de aller fleste av oss mener deres meninger er forkastelige. De rett til å ytre seg på lik linje som oss andre og så lenge de holder seg innenfor loven, men vi er ikke pålagt å lytte til dem. Ingenting er så demotiverende som å bli ignorert, men de aller fleste – og også vedkommende som har laget denne «dokumentaren» velger motsatt strategi. «Dokumentarfilmskaperen» uttaler sågar flere ganger i filmen at all medieomtalen i avisene om Vigrid fører til at stadig flere blir medlem fordi interessen for organisasjonen øker. Han forsøker seg også på litt kritisk journalistikk overfor redaktøren i Aftenposten, og vil gjerne at denne uttaler seg kritisk om løssalgsavisenes dekning av organisasjonen. Snakk om å skyte seg selv i foten!

Mange av påstandene i «dokumentaren» er fullstendig udokumenterte, uttalelsene fra de involverte oppleves som kryssklippet i hytt og pine og noe av materialet, så som et sensurert bilde av det som påstås å være Heians penis, skal stamme fra et innbrudd på Heians datamaskin. Videre er intervjuteknikken og spørsmålsstillingen svært ledende, og gir ikke intervjuobjektene andre valg enn det som det er «riktig» å svare. Hvor er etikken til filmskaperen? Det kan da ikke være ulovlig å besitte et bilde av sin egen penis? Samtidig hevdes det at Heian er dømt for besittelse overgrepsbilder av barn i Tingretten, men det unnlates elegant å nevnes at den samme Heian ble frikjent i Lagmannsretten – og da å anse som uskyldig. Såvidt meg bekjent er heller ikke Heian dømt for MSN-loggen som det påstås inneholder Heians forsøk på å overtale en 14-årig jente til å ha sex med ham. Dette materialet skal også stamme fra ovennevnte innbrudd, og både innbrudd og befatning med helet gods fra slike forbrytelser er ulovlig.

Filmen avsluttes med en slags kanonade av halvsannheter, sannheter og tendensiøst sladder om de omhandlede personene, før det hele avsluttes med – og dette er bare for dumt – en oppfordring om å melde seg inn i SOS Rasisme.

Det er ikke noe galt med SOS Rasisme, men en «dokumentarfilm» bør da ikke være så forutinntatt, kjøpt og betalt at man faktisk avslutter med en oppfordring til å melde seg inn i den samme organisasjonene som har finansiert filmen? Burde ikke logoen til SOS Rasisme og det faktum at dette er propaganda for å verve flere medlemmer kommet først i filmen? Jeg tror SOS Rasisme undervurderer sitt publikum når man må oppfordres til å ta de «rette» valgene gjennom en slik oppfordring. De fleste av oss kan trekke våre egne konklusjoner uten at det trykkes ned i halsen på oss. Nå oppleves filmen som kvasidokumentar av en engasjert men umoden filmskaper inntil det hele avsluttes med «kjøp, kjøp, kjøp» på slutten.

Fri og bevare meg for slik tendensiøst makkverk, og at Dagbladet, som ihvertfall burde ha noe journalistisk integritet, velger å omtale dette som en vellaget og velklippet dokumentar, sier litt om den politiske slagsiden som herjer i redaksjonen. Dette var forferdelig dårlig filmhåndverk, men det kan unnskyldes siden filmskaperen er ung og idealistisk, men at Dagbladet tramper slik i salaten er uforståelig. Nå skal det til Dagbladets forsvar også vises til et kritisk spørsmål fra journalisten:

«– Du karakteriserer Heian som «syk». Har han ikke da et visst krav på vern mot at slike opplysninger publiseres?

– Det er et godt spørsmål. Det er selvfølgelig trist at vi må gå så hardt ut. Men Heian har fått så mange tilhengere, og jeg mener det er viktigere å vise dem hva slags fyr han er enn å beskytte ham, sier Myrbostad.»

Jammen var dette trist, Myrbostad. Det er trist at du dessverre måtte gå til slike ytterligheter for å forsvare den rette tro og henge ut de som ikke mener det samme som deg selv. I egne øyne er vel dette din rett og sågar din plikt… Dette minner meg om et dikt eller visdomsord som ofte krediteres Niemöller som alle burde lese fra tid til annen. Denne finnes i ulike versjoner, alt etter hva slags sak den knyttes til, men jeg fant en grei versjon på en blogg, så ta en titt her. Jeg synes vi alle burde si ifra noen ganger, selv når det ikke direkte angår oss selv.

Uansett, ta en titt og gjør dere opp deres egen mening.

Reklamer

Handlinger

Informasjon

58 responses

3 06 2008
Mathias

Hvordan i alle dager har de kommet seg inn i vedkommendes pc?? Det er jo kriminelt det de i så fall har gjort.

3 06 2008
Vidar KH

Kjempebra skrevet! Kunne ikke være mer enig med deg.

Ble også veldig overrasket av Dagbladets karakterisering av filmen. Den bærer sterkt preg av subjektivitet, og man kan lett forestille seg at Myrbostad og SOS Rasisme har en skjult agenda siden de publiserer denne filmen.

Å bruke slike skittene virkemidler i en «dokumentarfilm» er uhørt. Hva blir det neste? Væpnet angrep mot Norgespatriotenes hovedkvarter? Jeg TROR at SOS og Myrbostad egentlig har edle motiver, og at de vil belyse problematikken rundt rasistiske organisasjoner, men virkemidlene deres er under enhver kritikk.

Til slutt må jeg bare nevne at jeg er mot rasisme og diskriminering. Men det finnes grenser begge veier.

3 06 2008
Adolf Stalin

Dere må sjekke ut den økende ny-Nazismen i Russland. Helt insane! og også ganske så ironisk på tanke på at Russland kjempet mot Nazi-Tysland 2ndre verdenskrig. LOL http://www.youtube.com/watch?v=r1uR95pQhsM

3 06 2008
FrodeFF

Korfor i all verden leser du Dagbladet? Å lese slik dritt uten en habil evne til å sile informasjon kan rett og slett være helseskadelig.

Du bør også forstå en ting at for organisasjoner som Vigrid finnes det ingen god pr. (les; reklame). Derfor har Vigrid fått økonomiske problemer som følge av at ingen har tatt debatten opp. De ties rett og slett ihjel. Du er nå bidragsyter til å gi Vigrid den gratisreklamen de trenger så sårt for å skape blest om seg sjøl.

3 06 2008
Andreas

Du skriver:
«Det er trist at du dessverre måtte gå til slike ytterligheter for å forsvare den rette tro og henge ut de som ikke mener det samme som deg selv.»

Mitt svar:
Henge ut folk som ikke mener det samme som han? Jeg håper du er klar over hvor mange mennesker som i så fall har gjort dette før Tommy?
Dagens politikere er sitter jo hver dag i debattprogrammer og henger ut folk som ikke mener det samme som dere selv.
Syns du skal skjerpe deg. Tommy & Co har gjort en fantastisk jobb, og filmene deres blir brukt til undervisning for å kunne vise skole elever hva nazismen er, og hva syke mennesker som Heian står for.
Mennesker som ikke har det bra hjemme kan fort bli dratt med i sånne hjernevaskelser av såkalte «Bestefarsfigurer» som Tvedt (kanskje ikke av Heian … ), og det er derfor skummelt at media skjuler dette i stor grad.

3 06 2008
drittlei

FrodeFF: Jeg poengterer jo at det er filmskaperens holdning at mediene gir Vigrid for mye reklame, og at Vigrid tjener på dette. Hvordan er jeg med på å gi Vigrid reklame her? Ved å påpeke at filmskaperen ikke er enig med seg selv?

Når det er sagt, har jeg ingen problemer med å debattere Vigrid eller SOS Rasisme for den del. Debatt er bra, man bør søke å belyse en sak fra alle kanter, slik at man selv kan ta et standpunkt.

Andreas: Tommy & Co er agitatorer for ETT ståsted, de er ikke nyanserte og objektive – og står for en argumentasjon jeg ikke har sansen for. De benytter formentlig stjålet informasjon for å fremsette påstander. Er ikke det å begå kriminalitet for å hindre kriminalitet? Hva er forskjellen? Er det ene riktigere enn det andre?

Bør ikke begge sider i denne debatten få komme med sine påstander, så kan ungdommen selv gjøre seg opp en mening? Eller er det slik at ungdommen ikke har vett nok til å velge det «rette» selv, og derfor må man kneble den ene parten?

3 06 2008
Magne

Dagbladet skrev: 18-åringer henger ut nasjonalist på nettet

Men stemmer det? Er ikke kun en person på bildet 18 år?

3 06 2008
Joakim Thorkildsen

Hei!

Fint og grundig innlegg mot min artikkel på Dagbladet.no i går.

Vet ikke om jeg som journalist er tjent med å gå inn på en debatt om innholdet i dokumentaren – poenget var egentlig bare å formidle innholdet i den.

Var selv litt i tvil om jeg skulle bruke karakteristikkene «vellaget» og «velklippet». Jeg valgte imidlertid å benytte dem fordi jeg faktisk synes det er åpenbart at den er det – dette er ingen dokumentarfilm noen har rasket sammen på et par dager. Det er en film det er lagt ressurser i, sammenliknet med mye annet man finner på YouTube.

Jeg skriver dog: «Etter hvert tar imidlertid filmen en annen og mer personlig vending. En av filmskaperne forteller at de har tilgang til opplysninger som viser at Heian forsøkte å lokke en 14 år gammel jente til å ha sex med seg.»

Tittelen «18-åringer henger ut nasjonalist på nettet» rimer vel heller ikke helt i forhold til din påstand om at vi driver propaganda for SOS Rasisme.

Det har i hvert fall ikke vært min mening.

3 06 2008
Stian Pedersen

Jeg synes du har skrevet kjempebra her, drittlei!

Kritisk søkelys på noe 99 % av oss er motstandere av…gjesp!

Noen som husker dokumentaren «Shocking Truth»?

Akkurat som terrorister, mener folk som kjemper «for de rette meningene» at målet helliger midlet…. ingen god dokumentar dette…

3 06 2008
drittlei

Joakim Thorkildsen: Takk for innlegg! Jeg synes det er flott at også journalister tar seg tid til å lese hva vi andre synes om sakene og formidlingen av dem, og jeg synes absolutt at du skal ta til motmæle hvis du ikke er enig i min vurdering av ditt arbeid. Din mening kan ingen ta fra deg, og dersom du anser dette som en vellaget dokumentar, er det greit nok. Jeg er, som du ser, litt uening i den vurderingen – men mine innvendinger går ikke på det rent tekniske. Jeg hevder vel ikke, og i så fall ikke med hensikt, at Dagbladet driver propaganda for SOS Rasisme, men at filmen som sådan gjør det. Dagbladet er, slik jeg ser det, for ukritisk i sin formidling av innholdet og blir et slags sannhetsvitne for filmen. Akkurat det synes jeg dere burde vurdert annerledes.
Allerede er det flere som er uenige med meg blant kommentarene, så jeg snakker absolutt ikke for alle jeg heller 🙂

Stian: Takk skal du ha. Det som er farlig med slike dokumentarer, som er kritiske til noe vi alle er kritiske til, er at man lett blir likegyldig til metodikk, motiv og konklusjon. De aller fleste av oss mener at rasisme og intoleranse er noe svineri, og da slipper man lett unna med metoder som ikke ville vært god latin hvis fortegnet var motsatt. Mitt poeng er mest at propaganda er propaganda, og begge sider er nærmest like gode/dårlige. Hadde dette vært en nazi-film der ledere i en antirasistisk bevegelse ble hengt ut på denne måten, ville hylekoret garantert vært både høyere og solid politisk forankret. Dette er uheldig, da alle har krav på det samme personvern etc. Det er først når vi må forsvare noe vi er uenig i, at vår tro på ytringsfriheten settes på prøve.

Adolf Stalin: Jeg tror mye av grunnen til at ny-nazisme gror frem overalt, og ikke minst i områder som burde vite bedre, er at vi er blitt historieløse. Den som ignorerer historien er dømt til å gjenta den, var det en eller annen smart person som sa engang. Når antallet underpriviligerte blir stort nok, er det lett å samles rundt politiske gullkalver, det har vi sett mange ganger. Forhåpentligvis er det nok av oss som kan fungere som motvekt til slike tendenser.

3 06 2008
jonas

Enig. Ser dagbladet har fått kalde føtter og fjernet saken.

3 06 2008
Erik

Oi så mye oppmerksomhet, skal lese den snart, så kan vi argumentere oss langt til gokk off topic som vanlig 🙂

3 06 2008
Hatlem

Veldig bra oppsumering!

3 06 2008
Joakim Thorkildsen

Jonas: Vi har da ikke fjernet saken? Den ligger her:
http://www.dagbladet.no/kultur/2008/06/02/536995.html

3 06 2008
Joakim Thorkildsen

Til drittlei: Jeg ser at «vellaget» er en litt dårlig formulering.

Jeg har oppdatert saken, og velger istedet å bruke ordet «profesjonell», som bedre får fram det jeg mener.

Blir for øvrig spennende å se hva Oslo tingrett kommer fram til.

Mvh,
Joakim T.

3 06 2008
Stian Pedersen

Joakim Thorkildsen!
Så flott at du stiller opp og tar kritikk på en så profesjonell (!) måte. En slik lydhør holdning kan bare øke respekten for journalister…i det minste én av dem.

3 06 2008
Kim Jektvik

Må få si meg enig i mye av kritikken, men før man dømmer denne filmen bør man først se på Norgespatriotenes hjemmeside, de er langt værre enn til å henge ut personer enn Myrbostads film gjør. http://www.norgespatriotene.org

3 06 2008
Jonas

Jeg vet ikke hva som er verst. Vigrid er ikke bra, men SOS rasisme med sine voldelige aksjoner er ikke mye bedre det heller. Ytterste venstrefløy mot ytterste høyrefløy må jo bli kræsj. Hva med å plassere seg differensiert i midten??

3 06 2008
Jonas

Valget blir mellom pest eller kolera. Hver sin fløy reklamerer og kjemper for å skaffe seg nye tilhengere fra midre fløy. Skjønner ikke at dette kan være en nyhetssak for folk som anser seg selv for å være i midtre fløy!!

3 06 2008
Erik

«Korfor i all verden leser du Dagbladet? Å lese slik dritt uten en habil evne til å sile informasjon kan rett og slett være helseskadelig.»
Bra!

Debatt er bra, man bør søke å belyse en sak fra alle kanter, slik at man selv kan ta et standpunkt.

Må bare si drittlei, at jeg er helt enig i det du legger frem. Vanligvis kan det være vanskelig å se propaganda, men i denne filmen kom det tydelig frem etterhvert. Syntes den startet bra, men så ble også jeg provosert. Tommy og co sin film er et forsøk på hjernevasking, og heller ikke på en bra måte. Rett og slett en forkastelig dokumentar. Bra redigert for å være en amatør vil jeg heller si.

Propaganda er feil måte å legge frem synspunkter på, uansett budskap.

Og dagbladets nyheter, det har jeg sluttet å lese. Må jo lese tegneseriene. Har i det siste prøvd å lese aftenposten.no, men det er samme prostitusjon av nyheter der. Det eneste jeg har funnet ut at det er verdt å lese er debatter, kronikker osv.

3 06 2008
Stian Pedersen

Erik!
Kva med Morgenbladet?

3 06 2008
Erik

Stian!
Hvorfor har jeg ikke hørt om morgenbladet?

3 06 2008
Stian Pedersen

Her satte du meg fast….
Problemet med Morgenbladet er at sakene ikke er brennaktuelle. Til gjengjeld kan du lese avisen med stort utbytte også neste år. Det gjelder i mindre grad for Dagbladet. Morgenbladet er avisen for de seriøse…

Du må betale for full internett-tilgang…

3 06 2008
Erik

Penga er ikke noe problem, de har til og med studentrabatt 🙂 Så på det, kanskje verdt et abbonoment, på papir selvsagt. Må få sjekket det ut. Nyheter vil jeg egentlig ikke ha noe serlig av, lese samme artikler om mennesker som blir voldtatt og drept om og om igjen gjør ingen noe godt. Dessutene vil nyhetene alltid bli solgt på en måte hvor nyheten skal trekke lesere, ikke skape omtanke rundt problemene, men det er offtopic ^

3 06 2008
Ugle Rimosen

Hei på deg, Drittlei!
Jeg får mer og mer sans for denne siden (men jeg skulle gjerne hatt et annet navn enn «drittlei» å bruke til responser som denne eller andre henvendelser).
Jeg fornemmer iallefall at du har funnet en meget veltalende måte å fokusere på aktuelle saker, og sette dem i et perspektiv med et høyt forsvinningspunkt.
I dette tilfellet er det virkelig fornøyelig hvordan den driftige, eplekjekke SOS Rasisme-ungdommen på ingen måte står tilbake for Vigrid og patriotene når det gjelder personhets, selvforherligende hatpropaganda, blinde usakligheter, bevisst fordreining av fakta og stort sett alt det de anklager andre for (knegg).

3 06 2008
drittlei

Takk til alle for kommentarene. Det er hyggelig å se at folk engasjerer seg!

Joakim Thorkildsen: Flott å konstatere at ikke alle journalister har overdreven tro på sin egen fortrefflighet, og faktisk velger å ta et kritisk blikk på sitt eget produkt. Sånt styrker troen på pressen!
Kim Jektvik: Jeg er enig i at norgespatriotene er en idiotorganisasjon, noe de også glatt beviser på sin egen hjemmeside, men de har også rett til et visst vern mot personforfølgelse. Ekstremisme er ille, uavhengig om man heller til venstre eller høyre.
Stian og Erik: Dere er i gang igjen ser jeg 🙂
Ugle Rimosen: Kult nick 🙂 Ikke uenig i at «Drittlei» ikke er det beste brukernavnet jeg kunne valgt, men det ble nå engang slik.. Nå blir det bare knotete å bytte, så jeg tror jeg beholder det – ihvertfall inntil videre 😀

4 06 2008
PACE

Alle dokumentarer som er laget av mennesker speiler på en eller annen måte produsentes holdninger og er derfor «propaganda». Påstanden om at en selv er objektiv og at motstanderne er subjektive og bedriver propaganda er i seg selv en form for manipulerende propaganda. Feilen med filmen er ikke at den er subjektiv og representerer en bestemt holdning, men at de kommer med påstander som ikke er dokumentert skikkelig og at de bryter en del etiske regler for god journalistikk. Nå må det sies at både Vigrid og Heians Norgespatriotene selv er svært drøye i sine påstander og i sitt forhold til etikk. På en måte får de jo smake egen medisin.

4 06 2008
Stian Pedersen

Jeg kan ikke så mye om Vigrid, men har vært en del på sidene deres. Det jeg synes er litt rart, er at de kjemper for et folk som ikke vil vite av dem! Ikke mange nordmenn ønsker det arbeidet Vigrid gjør, å hvorfor mister de ikke motivasjonen?

Jeg vet ikke om de får smake sin egen medisin, siden de henger ut hele folkegrupper, mens i filmen er det snakk om enkeltpersoner. Vel, litt egen medisin er det kanskje…

4 06 2008
Erik

Det er godt poeng, Stian. Men så er det vel et spørsmål om hvorvidt disse menneskene lider av serdeles høyt intellekt eller ikke..

Men skal alle meninger få vandre fritt, eller skal farlige meninger ties?

4 06 2008
drittlei

Hvem skal definere hvilke meninger som er farlige, uakseptable, uetiske, ødeleggende osv?

Jeg undres ofte over hvordan ulike politiske grupperinger defineres, så som høyre-ekstreme og venstre-radikale. Det å være ekstrem er vel værre enn å være radikal, ikke sant – men metoder og grad av ekstremisme er ofte lik.

En kollega sa en gang dette: Det eneste som skiller høyreekstreme og venstreekstreme er at de på høyresiden har bedre skopuss.

I dag er det lovverkets rasismeparagraf som definerer hvor grensen går i forhold til nedsettende uttalelser om farge, rase, etnisitet etc, og den er heldigvis svært streng. Det må være lov til å være uenig og politisk ukorrekt når man ytrer seg, selv om noen skulle bli støtt av dette. Idet alle bestemmer seg for å ikke bruke «slemme og uakseptale ord» forflates debatten til at alle er enige med hverandre, og det borger ikke for progresjon. Jeg er for eksempel svært uenig i at noen ord om fargede ikke lenger kan brukes, samtidig som de til hverandre benytter slike ord flittig. Dersom man blir støtt av å bli benevnt som noe, må man også unnlate å omtale seg selv eller andre som dette. Alt annet vil være dobbeltmoralisme.

La dere merke til hvor elegant jeg unngikk å bruke det aktuelle ordet? ;D

4 06 2008
Stian Pedersen

La merke til det!

Vet ikke om dere kjenner til George Carlin?

Han er en amerikansk stand-up komiker som har sagt mye fornuftig.

Han sier at problemet ikke er ordene som brukes, men intensjonen bak.

Da jeg arbeidet på et asylmottak, hadde noen lært en stakkar at det værste du kunne kalle noen på norsk var…jeg husker ikke…la oss si «båteier»

Det rare var at da han sa dette nøytrale og uskyldige ordet til meg i sinne, ble jeg oppriktig fornærmet! Jeg kjente intensjonen bak…

Synes Vigrid har noe å fare med når de kritiserer sensuren av god gammel barnelitteratur!

Morsomt med den Agatha Christie boka men den famøse tittelen..selv har jeg versjonen som heter and then there were none…

4 06 2008
Stian Pedersen

Er ikke enig med deg at det er bra med streng lovgivning på området.

Morsomt når rappere kan synge om å drepe politifolk og andre «fæle» ting, men kan være livredde for å bruke ord som kan konnotere rasemessige vurderinger.

Det er opprør det!!!

Farlige meninger ja…
Tanken om menneskerettigheter er jo en meget farlig tanke for mange regimer..

4 06 2008
Stian Pedersen

Du har skiftet litt stil, synes jeg. Du skriver mye mer seriøst nå enn i de første innleggene om jævla junta og sånn.

Synes det er best når du er seriøs…
Mange kan skrive useriøst, det har jeg sett etter å ha sjekket ut en del blogger..

Håper du fortsetter å skrive seriøst (kunne kuttet ut ordet «makkverk» i artikkelen om propaganda, synes jeg), fordi du skriver kjempegodt!

4 06 2008
drittlei

Stian: Mulig jeg var litt upresis i min kommentar. Jeg mener IKKE at rasismeparagrafen skal være streng i betydningen at mye vil rammes. Det bør være skikkelig krutt før man vurderer å staffe noen for noe de sier, ellers faller poenget med ytringsfrihet bort.

Nja, jeg har både gode og dårlige dager, men takk for skryt! Noen ganger er det greit å bare skrive noe tull, andre ganger er jeg oppriktig indignert og forbannet for noe – og da tar jeg meg mer sammen. Jeg har blitt beskyldt for å uttale meg om ting jeg ikke har noe greie på, og det er både sant og greit, for noen ganger gidder jeg ikke å undersøke alt omkring et emne. Jeg velger meg heller et ståsted og klatrer opp på såpeboksen og hyler av hjertens lyst 😀

4 06 2008
Stian Pedersen

Jeg husker den kommentaren fra artikkelen om lærerne. Men der skrev du noe som er meget sant: «Selv om du aldri får en lærer til å innrømme det, er det faktisk en ganske god jobb å være lærer, forutsatt at du har anlegg for det.»

Jeg har hatt fine dager som lærer, mens andre som ikke takler elevene, har vært drevet til selvmord…

Jeg la merke til den setningen fordi jeg ikke likte den avsløringen!

4 06 2008
Erik

Jeg tenker at, nei, vi bør ikke tillate alle å mene det de mener, vi må faen meg banke vett inn i skallen på dem. Enten meningene er mot felles oppfatning, eller med.

Er du hundre prosent skråsikker på at en person du kjenner besitter meninger som åpenlyst er spy i ræv, så mener jeg du har ansvar ovenfor denne personen. Akkurat som de sterke i samfunnet skal ta seg av de svake, må de intelligente ta seg av underopplyste ureflekterte individer. Gi vedkommende innsikt i sine egne meninger.

«Narkomane, fattige, handikappede og negere burde skytes. De er en belastning for oss normale mennesker.»

«Å slå kvinner er jo helt klart greit, de er jo underlagt mannen. Vi er helt klart mer verdt. Kvinner har ikke noe å si når menn er tilstede.»

«Det er jo ikke noen mening med livet, hvorfor ikke bare ta selvmord, så er man ferdig med det, man har jo ikke noe å tape?»

Hvis du hører mennesker si noe lignende, så ikke tenk, men hva du vil, bare ikke gjør noe med det. Meninger spres, skaper dårlige holdninger, skaper dårlige handlinger. Jeg trenger ikke gi eksempler på dette. Selve personen trenger ikke ha gjort noe galt, men kan indirekte påvirke andre til å begå forkastlige handlinger i et sivilisert samfunn.

Hvem skal definere hvilke meninger som er farlige, uakseptable, uetiske, ødeleggende osv?
DU skal det. Om jeg kommer hjem til mamma på søndag, og begynner å argumentere for at narkotika egentlig er greit, så kommer hun til klikke i vinkel, for hun skjønner at dette er tanker som kan få alvorlige konsekvenser for meg. Hun føler et ansvar for meg, og vil gjøre hva hun kan for mitt og andres eget beste. Men hva om hun tar feil, og at tankene mine ikke er farlige. Kanskje er meningene mine nytenkene, plausible og skapende, imens hennes er konservative, trangsynte og mytebaserte? I så tilfelle, så kan jeg argumentere for meg og har godt av å høre andres synspunkter, og motsatt. Det vil ikke føre noen negative konsekvenser, begge parter vil høre to sider av en sak, og det kan man aldri høre nok av.

Om myndighetene skal gripe inn, om noen sprer meninger som vi tror kan medføre uønskete konsekvenser? Ja. Helt klart. Hvordan skal vi hindre at idioter dreper uskyldige om det er lov til å hjernevaske noen til å drepe, men ikke å drepe? Det er iallefall det jeg tenker. Du skal få mene hva du vil, men ikke uten å ha hørt hva jeg har å si.

Eller?

4 06 2008
drittlei

Aha, da er katten ute av sekken forstår jeg! 🙂

Jeg har et familiemedlem som valgte å hoppe av sin egen advokatpraksis for å bli lektor på en videregående skole i nærheten av hytta på fjellet. På spørsmål om hvorfor, var antall undervisningstimer som utgjorde full stilling og feriene det avgjørende. Han ville heller gå i fjellet i timene han slapp å jobbe, og ikke var lønnen så ille heller.
Jeg mener absolutt at læreryrket er svært viktig, faktisk en av grunnpilarene i samfunnet, men er litt oppgitt over at de virkelig flinke ikke settes mer pris på enn de mellomgode eller dårlige.
Jeg ser at det kan være vanskelig å skille disse fra hverandre uten å ettergå undervisningsoppleggene og timene de holder, men alle har vi vel hatt håpløse lærere – slike som ALLE visste var håpløse. Mulig disse burde finne på noe annet å gjøre?

Må du tilbake på jobb nå, eller var du forskånet for streiken?

4 06 2008
Erik

Jeg har blitt beskyldt for å uttale meg om ting jeg ikke har noe greie på, og det er både sant og greit, for noen ganger gidder jeg ikke å undersøke alt omkring et emne. Jeg velger meg heller et ståsted og klatrer opp på såpeboksen og hyler av hjertens lyst

Det er bra du gjør det. For hvordan ellers skal du vite hva du skal mene? Alle gjør seg opp meninger om ting, men uintelligente vil ikke teste disse meningene. Så lag deg et utgangspunkt, oppsøk andre, gjerne i en blogg, og si hva du mener om en sak. Bare et tidsspørsmål før du vet nok om emnet til å gjøre opp en skikkelig mening. Se på mitt forrige innlegg, basert på en følelse jeg har. Men jeg er ikke sikker i min sak, bare tester ut teorien min mot dere. Responsen jeg forhåpentligvis får, vil forme meningene mine, før jeg prøver de på nytt og på nytt. Det er en poleringsprosess som folk sjelden tar seg tid til, og går rundt som uslipte diamanter.

4 06 2008
drittlei

Erik: Det virker som vi skrev samtidig, derfor kommenterte jeg ikke ditt innlegg i min kommentar.

Her var det mye å ta tak i. Jeg vil ikke være den som skal definere hva som er akseptert eller ikke. Oppfordringer til lovbrudd eller psykisk medvirkning til dette, så som å banke kvinner eller skyte handikappede, er allerede regulert i lovverket og trenger ikke noe ytterligere rammeverk.
De fleste av oss mener jo mer eller mindre det samme som lovens bokstav, da lovene har vokst frem etter krav og normer i samfunnet, og således skal gjenspeile den allmenne oppfatningen av rett og galt. Det finnes naturligvis unntak, slik som forbudet mot manlig homoseksuell praksis som først ble opphevet i 1972 🙂

I min egen familie eller umiddelbare omgangskrets, slik som i eksemplet ditt med moren din, er jeg enig i at vi alle har et betydelig ansvar. Overfor egne barn (og andres barn også – jeg diskriminerer ikke – det krever en bygd å oppdra et barn) , har vi alle et ansvar for å si ifra og rettlede i forhold til de etablerte og bestående normene.
Overfor andre voksne kan vi diskutere, veilede, forsøke å rettlede og overbevise, men vi kan ikke hindre dem i å mene akkurat hva de vil. Dersom de skulle finne på å handle, har vi selvfølgelig rett og plikt til å gripe inn – hvis mulig. Hvis en voksen person mener at selvmord er løsningen, må vi åpenbart ta tak i dette og identifisere hvorfor vedkommende mener dette og forsøke å overbevise ham eller henne om at så er ikke tilfelle.

Hvordan skal vi identifisere hvem som har avvikende holdninger hvis vi forbyr dem å ytre seg. Hvordan skal vi kunne agitere mot noe vi ikke vet eksisterer? Hemmelighold er sjelden bra, og det er først når uheldige holdninger ytres at man virkelig har muligheten til å gjøre noe med dem.

Selv forsøker jeg å leve etter Kardemommeloven: Du skal ikke plage andre, du skal være grei og snill – for øvrig kan du gjøre som du vil.

Slik jeg ser det, dekker den loven det aller meste 🙂

4 06 2008
drittlei

Erik: Vi kjører simultanmonologer her, og nå skal jeg forsøke å nå deg igjen 🙂

Jeg tror poenget ditt med å teste egne teorier mot andres, revidere dem og teste dem på nytt er essensen i alle virkelig godt fundamenterte meninger. Det er tilnærmet umulig å se en sak fra alle sider alene, og jeg har mange ganger tatt meg i å undres over hvordan andre ser på det jeg oppfatter som et opplagt problem eller sak. Etter en sånn seanse må jeg litt i tenkeboksen før jeg relanserer mitt syn, denne gangen med noe mer dybde og selvkritikk.

Det er helt åpenbart at mange kjøper ferdigtygde meninger fra andre (les TV2-nyhetene og deler av tabloidpressen), og ukritisk forfekter dette som eget tankegods. Det er trist og det er skummelt.

Uslipte diamanter… Bra analogi!

4 06 2008
Erik

Jeg tenker mer mot det faktum at vigrid får stå frem med sine meninger til daglig og i media osv. De oppfordrer tross alt til fremmedhat. Meninger som synser om at fysisk straff og drap av kriminelle skal være greit. Slike meninger som vi kan høre hver dag, men de fleste ignorerer. Vi lar de dumme forbli dumme. Selvsagt kan vi ikke hindre folk i å mene det de mener, men vi kan forsøke, og jeg mener alle har et ansvar, som en intelligent reflektert samfunnsborger, for å gjøre dette.

Er man for at jøder ikke skal få tilgang til landet og mener eneste måten å få til dette er å vise dem at de ikke er velkommene, og er overbevist om at man er smart nok til å skjønne omfanget av dette problemet, så mener jeg at personen skal prøve så godt du kan til å argumentere for dette. Men burde ikke denne mannen ties hvis du vet bedre? Folk snakker om slike ting i større eller mindre grad hver dag.

4 06 2008
Erik

Du tapte 😛 Men jeg legger meg nå ^^ Så kan jeg evt svare videre i morgen 🙂

4 06 2008
Stian Pedersen

Er student, ikke vært i skoleverket de siste årene
skal finne noe annet å gjøre

4 06 2008
drittlei

Man kan ihvertfall ikke beskylde folk her for ikke å ha meninger om mangt 🙂

Stian: Modig å prøve seg på noe nytt etter å ha valgt en gang allerede. Lykke til med studiene!

7 06 2008
Karl

Noen som prøver å tyne ut diskusjonen her med tomord?
«Man kan ihvertfall ikke beskylde folk her for ikke å ha meninger om mangt»

Håper inderlig at du forstår at utfallet av din enorme entusiasme for å debattere dette noe spesielle temaet er med på å dra flere og fler mennesker inn i det. Uansett hvilken side de tilhører. Dette er temmelig skremmende.

For det andre fortjener ikke filmen (Tommy) denne den oppmerksomheten den får – hverken fra dagbladet, deg eller andre kilder.

Din overdrevne iver for å debattere bør du virkelig tenke bedre over her, selv om du kan snyte deg med at lovverket tillater deg argumentere for og både ditt og datt. Etter å ha lest noen av dine meget velformulerte innlegg her vet jeg meget godt at du kan forstå akkurat dette..

Personlig kjenner jeg Tommy, selv om det er fullstendig irrelevant, da han bor knapt en km unna.

7 06 2008
drittlei

Karl: Jeg har ikke noe behov for å tyne noe som helst, men jeg forbeholder meg retten til å komme med kommentarer jeg anser er på sin plass. Andre kan gjerne mene noe annet.

Jeg kan ikke forstå at min lille blogg, innleggene og diskusjonene kan være med på dra folk inn i noe de ikke allerede har gjort seg opp en mening om. Ingen blir med i Vigrid, Norgespatriotene eller SOS Rasisme som følge av en artikkel, en blogg eller en hendelse, jeg tror mer at medlemskap i den ene eller andre organisasjonen er noe som modnes over tid. Far alt vi vet er det noen som har begynt å tenke annerledes som følge av nevnte innlegg eller kommentarer. Etter mitt syn er ikke meninger noe farlig, ytring av dem er heller ikke betenkelig- da de kan debatteres og motsies. Det er fravær av ytringer om kontroversielle meninger som er skummelt, for da får de vokse og gro i «lukkede rom», noe som kan resultere i organisasjoner som Vigrid.

Jeg kan ikke se at jeg gir Tommy mer oppmerksomhet enn det Dagbladet allerede har gjort. Uansett er oppmerksomheten som følge av denne bloggen mye mer nyansert enn Dagbladets artikkel, så oppmerksomheten er ihvertfall ikke udelt positiv, slik som i begynnelsen.

Debatt er bra! Jeg har så sansen for debatt og meningsutvekslinger at jeg nesten burde fått lagen en button til å ha på jakken. Jeg respekterer, eller forsøker ihvertfall å respektere, alle for sine meninger – til tross for at jeg til tider er absolutt uenig. Uenighet fremmer utvikling, og i det øyeblikket vi alle er enige om alt, har vi ikke lenger progresjon.

Tidligere i denne kommentardiskusjonen hadde vi en diskusjon om dette med å tie meninger som er uønsket, farlige, skadelige osv. Hvem skal definere hva vi kan snakke om eller debattere? De samfunnene som har har eller har hatt sitt «tankepoliti» og der bøker, filmer, internett og andre informasjonsbærere er blitt forbudt og stemplet «samfunnsskadelige» eller «undergravende for statens autoritet» er ikke samfunn vi ønsker å sammenligne oss med, eller hva?

Når det gjelder Tommy, har jeg tatt en titt på de andre filmene han har liggende på youtube.com. Det er triste greier og jeg mistenker at han bare har et enormt behov for å bli lagt merke til og sett. Stort sett er det «meg, meg, meg» hele tiden, og det er ganske så patetisk. Jeg tror både SOS Rasisme og de andre «filmskaperne» som var med på dette prosjektet, og for alt jeg vet er dette flinke folk, hadde vært tjent med en noe mer profesjonell, saklig og balansert frontperson. Temaet for «dokumentaren» er interessant nok, og det burde ikke vært nødvendig med ulike «kontroversielle», udokumenterte sjokktemaer for å bli lagt merke til. Nå tror jeg de fleste med nogenlunde normalt gangsyn oppfatter denne filmen som lite troverdig og et betydningsløst komme i den store sammenheng.

Jeg får håpe Tommy klarer å skaffe seg noen damer som følge av sin nye rolle som landskjent «dokumentarfilmmaker», for hvis målet var å åpne øynene på noen, feilet han grusomt.

Takk for skryt også Karl, og jeg frem til dine kommentarer i denne eller andre diskusjoner 🙂

8 06 2008
elghunk

Karls ytring om «Din overdrevne iver for å debattere bør du virkelig tenke bedre over her» var rimelig underholdende…

Du får jobbe med å få bukt med denne abnorme iveren, drittlei!

8 06 2008
Erik

Skjønte ikke hva som var så skremmende med å dra flere og flere inn i en debatt.. Er det ikke godt for alle å lese argumenter og kritikk fra alle hold, for så å kunne få danne seg et reflektert syn på saken?

Og hva skjer med denne ytringsfiendligheten? Hva er konsekvensene? For meg virker det som du hisser deg opp over et en du kjenner blir kritisert. Og denne kritikken er noe han selv sikkert hadde hatt godt av å lese, hvis han vil lage bedre dokumentarer i fremtiden.

Så om du kjenner Tommy såpass at du kunne få han til å lese det vi har skrevet og fått han til å kommentere og gitt sitt synspunkt på saken, så hadde det vært flott. 🙂

8 06 2008
Karl

Ser meg enig i at jeg drar det noe langt å «oppmerksomhetsgjøre» diskusjonen som «reklame» for Vigrid her på kun denne bloggen. Tatt i større sammenheng med flere som kritiserer og omtaler temaet, blir det uansett god reklame for Vigrid – ikke minst drapet på Benjamin Hermansen for å konstatere det. For det andre mener jeg klart at Tommy er en drittsekk på alle vis, og han blir knapt kritisert for den elendige filmen han har laget her. Helt ærlig gjør han ikke annet enn å bade i populæriteten sin på nettby og facebook, og er mer sugen på PR enn noe annet når han lager filmene sine. Han har dessuten laget så mange filmer til nå at jeg håpte at «Vigrid – Det siste oppgjør» ville bli en mer objektiv og saklig film enn all den andre møkka han har kastet ut på Youtube. Jeg tviler sterkt på om han noengang vil klare en filmkarriære med det løpet han nå kjører – og jeg tviler på om han gidder å forandre seg med det første. Han vet hvor lett det er å bli sett nå som alle vet hvilken ukritisk drittsekk han har vært mtp uthengig av folk på youtube.
Runder bare av med at han stort sett ikke er anderledes i fritiden ellers, enn han er på filmene sine. Han er og forblir en maktsyk drittunge så lenge jeg kjenner han.

Det var godt å få sagt..

Han er for øvrig en person som kun støtter seg til de hundre «dumme» som faktisk hyller filmene hans. Gjerne tenåringer i 10-14 alderen dessverre.

8 06 2008
Karl

Erik: Skal prøve, men tviler på at han gidder å bry seg med det.

Takk for tilbakemeldingene fra dere alle. 🙂

8 06 2008
elghunk

Dette var jo mye bedre enn det første innlegget!

Bare en liten filleting: Det finnes ingen tenåringer som er 10, 11 eller 12 år gamle.

9 06 2008
Karl

elgkuk: uansett fungerer hodene deres ganske likt og det har lite å si for deres iver over filmene hans. Bør egentlig ta med 15 og 16 åringer når du vil være så nøyaktig selvsagt.

9 06 2008
elghunk

elgkuk?

Er dette din form for nøyaktighet?

Regner med det var intentert….jeg lo uansett!

10 06 2008
Karl

Godt. Rettelse til «intendert» btw.

Liker leselig norsk for øvrig:
«Regner med at det var hensikten…»

10 06 2008
Karl

Oi. Beklager skriveleifen min.
Leser like fort som du skriver norskfeilene dine 🙂

10 06 2008
elghunk

Jeg liker også, btw, leselig norsk!

Dette tøvet kutter vi ut, Karl!

elgkuk var morsomt, intentert var ikke morsomt, og unødvendig å ta opp

dersom vi blir for opptatt av skrivefeil, blir det bare få som gidder delta i diskusjoner og alle sitter og skriver i Word før de limer inn

10 06 2008
drittlei

Vi må ha takhøyde nok til at folk tør å skrive her, så vær så snill å la vær å hundse noen for ortografien 🙂

11 06 2008
Personvernet lenge leve « Ting jeg er drittlei (og annet ;)

[…] lenge leve 11 06 2008 Tidligere har jeg omtalt “dokumentarfilmen” om Norgespatriotene og Vigrid, der det fremsettes en rekke påstander om Øyvind Heian, så som at […]

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s
%d bloggere like this: