Kjære horekunder

18 06 2008

Politiet i Oslo har de siste par dagene gjennomført en omfattende aksjon, kalt «Operasjon Benin», rettet mot det omfattende nigerianske prostitusjonsmiljøet i hovedstaden. Totalt er 76 personer pågrepet, de fleste for brudd på utlendingsloven og dokumentfalsk – og i særlig grad gjelder dette de gateprostituerte. 18 er siktet etter mer alvorlige paragrafer, så som heleri, hallikvirksomhet og grov menneskehandel. Særlig den siste medfører alvorlig straff.

Politiet i Oslo har således virkelig tatt tak i det som i lang tid har vært et problem for vanlige menn, altså de som ikke betaler for sex med prostituerte, da det tidvis har vært vanskelig å bevege seg i deler av byen uten å bli antastet.

Til alle dere som har kjøpt dere «kjærlighet» med buksa på knærne i et smug, i baksetet på en bil, opp mot et tre i en mørk bakgate, dere som har insistert på å droppe kondomen, prutet på prisen og trodd dere har hjulpet noen med hundrelappene deres – les artikkelen i Dagbladet og tenk litt over hva dere er med på å finansiere. I tillegg til å utvise dårlig vurderingsevne, manglende empati, moral og sunt bondevett – er dere også med på å støtte organisert kriminalitet og menneskehandel.

Det er noe å fortelle barnebarna det!

Reklamer

Handlinger

Informasjon

17 responses

18 06 2008
Ler ennå

Hehe, ja, kåtingene som kjøper horer og ikke er villige til å innse at alt ikke er frivillig overalt, de finansierer kriminelle med millionbeløp, de støtter menneskehandel, og de sørger for enda flere innvandrere med varig oppholdstillatelse (om kvinnene snakker da). Jeg ler.

18 06 2008
pelle margarin

Skal man diskutere dette så må man få med seg at bildet ikke er svart – hvitt slik som mange fanatikere vil ha det til. Det du kommer med her er en bit av det hele. Mange prostituerte er ikke styrt av bakmenn, og mange gjør dette «frivillig» i den forstand at de heller tjener penger på denne måten enn å tjene mye mindre på andre yrker. Så kan du jo diskutere moralen i dette. Norske politikere har i hvert fall en utrolig naiv holdning til både prostitusjon og narkotika. Mener man alvor her, så får man heller forby prostitusjon 100%, og så følge det opp med storstilt kontroll. Slik som det er nå så blir det mange fagre løfter for å vise hvilke fine holdninger man har.
Alternativet er legalisering av bordeller og sørge for at «damene» får sosiale rettigheter og ikke blir styrt av bakmenn

18 06 2008
drittlei

Jeg er ikke noen tilhenger av prostitusjon, men mener at man må velge en av to veier:
– Fullstendig forbud. Alt er forbudt, både kjøp, salg og formidling
eller
– Fullstendig tillatt. Alt er tillatt, både kjøp, salg og formidling

Slik det er i dag kan man lovlig kjøpe en lovlig vare, mens den som formidler den eller tilrettelegger – begår en straffbar handling. Hvis det blir forbudt å også kjøpe fra årsskiftet, vil det både bli straffbart å formidle og kjøpe en vare som er lovlig å omsette. Det blir FOR dumt. Jeg er med på at man må søke å beskytte kvinner i dette yrket, men tror man gjør det bedre ved å velge enten det ene eller det andre.

19 06 2008
Maiken

Jammen hallo, du må jo være klar over at alle menn er såpass oppegående at de vet hvilke av de prostituerte som gjør dette frivillig og hvilke som ikke gjør det. 😉

Bra skrivi forresten, har tenkt å skrive noe liknende senere.

19 06 2008
drittlei

Maiken: Alle menn er dessverre ikke så oppegående at de forstår hvem som gjør dette frivillig og hvem som ikke gjør det. Legenden om «the happy hooker» – den lykkelige hora – lever videre i mange menns fantasi. Det finnes absolutt en rekke kvinner som har dette «arbeidet» frivillig – for å finansiere luksusartikler, for å finansiere utdanning osv, men også mange som tvinges inn i denne bransjen.
Mange er truet på livet, fratatt reisedokumenter, har familie i hjemlandet som er truet osv, og tør ikke gi inntrykk av noe annet enn at dette er frivillig. Menn ønsker gjerne å tro at kvinnen gjør dette frivillig og også at hun liker det, ingen ønsker å tenke på at det er tvang med i bildet – det ville være en skikkelig romantikkdödare.

Takk for ros, forresten! 🙂

19 06 2008
Sigrun

Alle menn som ikke er analfabeter, er i stand til å finne informasjon om at flertallet av prostituerte ble utsatt for overgrep i barndommen – og dermed probelmatisere «frivilligheten».

Vedr. å kriminalisere prostituerte:
Kriminalisering av begge parter rammer primært prostituerte og ikke de som kjøper dem. En rapport fra Seattle har vist at mens 228 menn ble arrestert for kjøp i løpet av et år, ble hele 1210 prostituerte kvinner arrestert. Dette til tross for at det er langt flere kjøpere som er involvert i prostitusjon enn det er prostituerte. Hele 13 prosent av norske menn har vært horekunder.

19 06 2008
elghunk

drittlei!
I det opprinnelige innlegget ditt rakker du ned på fitteleiere og påstår de støtter organisert kriminalitet, men i et tilsvar sier du at flere kvinner gjør dette frivillig.

Synes du det er moralsk ok å kjøpe sex av for eksempel en norsk jente som vil finansiere utdannelsen sin?

Jeg kjøpte sex en gang av en norsk jente. Følte meg utnyttet etterpå og gjorde det ikke igjen. 2000 kr for 20 minutter???? galskap!

Det virkelige problemet med prostitusjon er de høye prisene.

19 06 2008
Erik

Få inn fair-trade prostituerte. Da kan man vite at store deler av summen går til hora. Da kan man si at disse er det lovlig å kjøpe sex av, og tilbud og etterspørsel vil kunne kontrollere markedet. Da vil det kriminelle markedet forsvinne, og disse «frivillige» horene vil ha et bedre liv og kundene vil bli fornøyde, untatt de som vil mishandle hora eller droppe kondomen, tror jeg da. Kan til og med innføre dusjpåbud osv. 🙂

19 06 2008
drittlei

Elghunk: Nei, jeg synes ikke det er ok å kjøpe sex av hverken norske eller utenlandske, men mener at hver og en må vurdere dette selv – slik loven er i dag. Dersom du synes at dine 20 minutter, som jeg mistenker inkluderte innledende snakk, en dusj, selve akten og en sigarett :), var dårlig investerte penger – er du ihvertfall en erfaring rikere.

Det at noen gjør dette frivillig undergraver ikke min påstand om at horekunder støtter opp under menneskehandel, så lenge man vet at dette foregår – og at det kan være vanskelig å vurdere hvor «frivillig» det hele er. Påstanden om at vedkommende vil finansiere utdannelsen sin kan man heller ikke uten inngående personlig kjennskap til vedkommende vurdere riktigheten av, den forblir en påstand.

Det virkelige problemet med prostitusjon er at noen mener at alt kan og bør få kjøpes for penger. Det er etterspørselen som skaper markedet. Jeg synes horekunder utviser et slett menneskesyn når de utnytter noens underlegne (penger, status, stoffbehov, tvang etc) posisjon til sin egen forlystelse.

19 06 2008
elghunk

Jeg liker Nussbaum:

http://kilden.forskningsradet.no/c17251/artikkel/vis.html?tid=23444

Har liten sans for argumentasjonen din angående muligheten for ufrivillighet. En parallell vil være å hevde at folk som kjøper fotballer støtter barnearbeid, siden noen fotballer lages av barn som er presset inn i denne industrien.

Nei, det var 20 effektive minutter, men ikke verdt pengene.

19 06 2008
drittlei

Interessant forskning, og ikke i strid med min påstand om at vi må enten tillate alt eller forby alt. Denne forskningen viser at det første er den beste løsningen, og det er greit nok.

Barnearbeid er interessant, og verdt et tema i seg selv. Jeg mener alternativet til å kjøpe varer produsert av barn er dårligere enn støtte denne industrien. Folk tror at alternativet til barnearbeid er skolegang eller en grei oppvekst. Sannheten er at alternativet er fattigdom, sult og prostitusjon. Det kan være greit å tenke på når man kjøper fotballer fra Sri Lanka. Det dårlige alternativet er det beste alternativet.

Tilsynelatende firedoblet du gjennomsnittslengden på et samleie i Norge, så du kan ihvertfall være fornøyd med noe 😀

http://www.vg.no/helse/artikkel.php?artid=518613

19 06 2008
elghunk

Jeg synes barnearbeid er helt fint. Når barn tar sommerjobb, er det ikke mange som protesterer. Det er ikke noe galt med barnearbeid i og for seg, men media har hjernevasket folk flest til å bare tenke på de eksemplene på dette som ingen støtter. Jeg mener det samme gjelder prostitusjon, hvor folk nå er indoktrinert til å sette likhetstegn mellom prostitusjon og menneskehandel.

Helt enig i at barnearbeid er bedre enn alternativer som prostitusjon, men en kan også hevde at prostitusjon er bedre enn andre alternativer (som ran og tyveri).

Jeg legger merke til den enten-eller-påstanden din, og er enig i at mellomformer synes absurde. Samtidig har du tidligere tatt til orde for lovlydighet. Mener du at lover som er absurde (for deg) også skal adlydes?

20 06 2008
drittlei

Skal lover som man ikke er enig i følges: Ubetinget (med forbehold 🙂 ja.

Jeg mener i utgangspunktet at lover skal følges, og stort sett er disse i tråd med min egen moralske oppfatning av hva som er rett og galt, ikke stjele, drepe, voldta, bedra, betale skatt osv. Noen ganger er vel alle mennesker litt ambivalente i forhold til å bryte lover, så som fartsgrenser, laste ned musikk, drikke før du er 18 osv – og således er det vanskelig å være absolutt. I forhold til lov som tillater eller forbyr prositusjon, og da alle deler av denne, har jeg ingen problemer med. Det må være enten alt eller ingenting, og for meg vil resultatet være det samme, siden jeg ikke benytter prostituerte – og dette derfor vil være et ikke-tema på samme måte som at det er forbudt å BASE-hoppe i Trollveggen.

20 06 2008
Stian Pedersen

Jeg tenker annerledes. Selvfølgelig kunne jeg sagt at det er meg likegyldig hvorvidt homoseksualitet er forbudt eller ikke, siden jeg ikke begår homoseksuelle handlinger, men jeg synes ikke om denne måten å tenke på. Med fare for at jeg legger en urimelig tolkning av ditt utsagn til grunn vil jeg hevde at resultatet ikke er det samme. Antagelig mente du at det i praksis ikke har noe å si for deg, og det forstår jeg. Men jeg vil ikke ha et samfunn hvor veldig mange ting er ulovlig, selv om disse tingene ikke angår meg. En kan jo for eksempel forandre seg og plutselig føle at lover som før ikke betydde noe, blir problematiske. Dessuten kan en være snill og tenke på menneskene som lovene rammer.

Det synes som (jeg kan ikke noe om dette…) lover kan konstrueres med to forskjellige utgangspunkt:

1. Lover skal gi uttrykk for hva samfunnet mener er moralsk riktig og galt
2. Lover skal styre samfunnet på en pragmatisk måte

Når det gjelder forbud angående kjøp av seksuelle tjenester, synes dette å hvile mest på grunnlaget i punkt 2. Loven skal hindre prostitusjon og hjelpe kvinner.

Så skal jeg gjøre noe du ikke liker; komme med et «outrert» eksempel:

Jeg leste for noen år siden om en 15 år gammel gutt i Danmark som hadde kreft. Han lå på sykehuset og døde langsomt og smertefullt. Men han hadde et ønske han gjerne ville ha oppfylt før han døde, og det var å ha sex. Pleierene skaffet ham en prostituert slik at han fikk ønsket oppfylt. Jeg tror de ble siktet etter en hallikparagraf, men jeg vet ikke hvordan det gikk.

Hva synes du om pleiernes oppførsel?

20 06 2008
Stian Pedersen

Ser ut som jeg er Stian Pedersen når jeg ikke er logget inn.

elghunk

22 06 2008
drittlei

Problemet med dagens (og morgendagens) lovgivning om prostitusjon er at den ikke er absolutt. Det er absurd å forby deler av noe, mens det resterende er tillatt. Man hadde tilsvarende lovgivning om hjemmebrent i sin tid, men denne ble endret. Likevel er jeg for både forbud og fullstendig frislepp, men man må velge det ene eller det andre.

Jeg ser at pleierne rent mennesklig har utført en hyggelig gest overfor denne guttungen, men har litt problemer etikken, spesielt siden de er sykepleiere. Uansett tror jeg nok at rettsvesenet vil se med blide øyne på noen som søker å oppfylle et slikt ønske, og jeg ser helst at dette blir ivaretatt av andre enn offentlig ansatte. Vi får håpe at vedkommende døde lykkeligere, om enn noe mindre bemidlet, etter besøket.

20 08 2009
BlingYou

Dette er en gammel post som jeg ramlet over, og den var godt skrevet!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s
%d bloggere like this: