Kirkens negativitet

14 09 2008

Jeg er ateist. Jeg har gått gradene i forhold til religiøsitet, fra å ha en alt-aksepterende barnetro, til ungdommelig utforskertrang, via en voksen agnostiker-holdning til å erkjenne at jeg faktisk ikke tror noe på hverken skapelsesberetning eller at Jesus var Guds sønn og trådde sine sandaler her for et par tusen år siden. Ei heller tror jeg at Gud, og legg merke til at jeg konsekvent skriver Gud med stor G – av respekt for dere som har en annen innstilling til dette, har en finger med i hverken mitt eller andres liv. Til det er bevisene på det motsatte for mange.

Jeg fornekter ikke at det fantes en person ved navn Jesus på de steder og til den tiden det fortelles om, jeg tror bare ikke at han var noe annet enn et vanlig menneske og bare en av de mange messiasene som opptrådte på den tiden. Jeg oppfatter Bibelen som en godt skrevet eventyrbok, inneholdende en masse bra retningslinjer for et godt liv, men også som en fordømmende og fremmedgjørende bok for alle som ikke kjøper hele pakken.

Nylig var jeg i en konfirmasjon. Selv om jeg ikke er troende, er jeg ikke avvisende for at andre tror på noe annet enn meg og jeg mener at tradisjon har sin plass for oss alle. Normalt er jeg med på det jeg kan innestå for, og synger gladelig med i sanger som hyller kjærlighet og medmennesklighet – og holder meg taus når det er snakk om Guds fortreffelighet og allvitenhet. Uansett, i programmet vi fikk utdelt ved inngangen var det skrevet opp hvilke salmer og tekster som gudstjenesten omfattet, og etpar av de mest sentrale partiene var gjengitt i sin helhet, slik at vi alle kunne ta del. En av disse var syndsbekjennelsen, og for dere som ikke har denne lengst frem i pannen til enhver tid, skal jeg gjengi den her:

Hellige Gud himmelske far, se i nåde til meg syndige menneske som har krenket deg med tanker ord og gjerninger og kjenner lysten til de onde i mitt hjerte.

For Jesu Kristi skyld, ha langmodighet med meg. Tilgi meg alle mine synder og gi meg å frykte og elske deg alene.

Ikke spesielt positivt, eller hva? Selv kirken selv har tatt til orde for å endre denne, da den oppfattes som for fordømmende. For fordømmende? Dere tuller! Jeg har ikke krenket Gud i hverken tanker eller gjerninger og jeg har ikke kjent lysten til det onde i mitt hjerte. Jeg følger kardemommeloven, og den fungerer greit. Ei heller har jeg tenkt å hverken frykte eller elske noen som helst, og synes det er en underlig motstrid i å både frykte å elske noen samtidig. Den siste setningen høres nesten ut som noe en kvinne som mishandles av sin mann, men ikke klarer å forlate ham, kunne si.

Er dette guden dere tilber, en som krever å bli fryktet og elsket alene?

Uansett, resten av sermonien foregikk ved at vi (eller de andre, siden jeg valgte å avstå) sang Kyrie Eleison der både far, sønn og den hellige ånd ble både hyllet, priset, opphøyd og miskunnet. Konfirmantene ble konfirmert, noe som var hyggelig nok før vi mot slutten dro til med trosbekjennelsen. Igjen forble jeg taus, og lyttet heller godt til teksten. Det jeg reagerte mest mot er linjene:

Jeg forsaker djevelen og alle hans gjerninger og alt hans vesen.

Siden jeg aldri har invitert djevelen inn til meg og han heller ikke eksisterer, ser jeg heller ikke noen grunn til å forsake ham. Djevelskapen i denne verden er det vi som står for, da må vi i så fall forsake de menneskene som begår djevelskap – og det er vi ikke så flinke til.

.. sitter ved Gud, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen for å dømme levende og døde.

Igjen, en inkluderende kjærlighetserklæring – forutsatt at du spiller for det riktige laget. Siden jeg har valgt å støtte bortelaget i denne sammenheng, er det vel jeg som skal dømmes da. Nok en bekreftelse på at Gud tilgir det meste, ikke sant? Greit nok, bring it on.

Poenget med denne posten er ikke å diskutere teologi, til det er jeg som amatør å regne. Jeg ville heller gi mitt inntrykk av den norske kirke og noe av årsaken til at jeg og mange med meg, velger å ikke tilhøre den (lenger). Hvem som helst av dere troende kan ta meg på faktafeil, feiltolkninger og misforståelser – men det ovennevnte er mitt inntrykk av en konfirmasjonsgudstjeneste, og det kan dere ikke argumentere mot.

Innholdet i kirkens budskap er ikke en hyldest av en inkluderende Gud, men en manifestasjon av trusler om hva som skjer hvis du ikke hyller ham. Slik negativitet fremmer bare frykt og jeg tror mange er kristne eller religiøse generelt av frykt for hva som skjer hvis det virkelig er sant.

Det er jammen ikke mye fundament å bygge noe på.

Reklamer

Handlinger

Informasjon

15 responses

15 09 2008
Sigrun

Om mange er kristne av frykt – ja, det tror jeg nok stemmer! Dvs. jeg VET det, siden jeg er oppvokst i et fundamentalistisk miljø og ble skremt med helvete fra førskolealderen av.

Du skriver: «Ei heller har jeg tenkt å hverken frykte eller elske noen som helst, og synes det er en underlig motstrid i å både frykte å elske noen samtidig. Den siste setningen høres nesten ut som noe en kvinne som mishandles av sin mann, men ikke klarer å forlate ham, kunne si.»

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger jeg har kranglet med prester om dette. De har kommet med noen forklaringer, men ingen av dem har vært gode.

Meg bekjent er det bare ved barnedåp, og som du nå forteller: ved konfirmasjon, at djevelen omtales i kirkens liturgi – altså når det handler om barn. FY, KIRKEN!

Et godt og viktig innlegg du har skrevet!

15 09 2008
sol

Enig med både drittlei og Sigrun her.
Det er ikke mye trivelig å gå i kirken når du kun blir tutet ørene fulle av alle de syndene du selv føler at du ikke har begått. Sanger med triste fordømmende tekster etc.
Det går faktisk an å gjøre en gudstjeneste så den passer for alle, troende og tvilere (Som er min kategori)
Har vært i gudstjenester hvor det både har vært livlig sang, bitt klappet, samt at presten faktisk har prøvd å være morsom.
Dette er noe de ”mørkeste” burde lære noe av. Man trekker flere til kirken ved å tine litt opp. Gjøre det mer moderne og spiselig for de aller fleste. Det nytter ikke med trusler og fordømmelse.

15 09 2008
mirakel

Jeg husker jeg satt i min egen konfirmasjon og tidde på de værste linjene. Jeg var da altfor ung i hodet til å tenke noe mer over det, men jeg kjente at jeg ikke ville synge «Hellige Gud himmelske far, se i nåde til meg syndige menneske som har krenket deg med tanker ord og gjerninger og kjenner lysten til de onde i mitt hjerte.»

Jeg husker også at vi hadde besøk av en biskop på ungdomsskolen min. Vi hadde da mulighet til å stille spørsmål, og jeg spurte om hvorfor vi hele tiden måtte be om tilgivelse, når jeg egentlig ikke følte at jeg hadde syndet. Biskopen forsto aldri spørsmålet mitt.

Du skriver om et viktig tema. Vil vi virkelig støtte noe som skaper frykt og fordømmelse? Jeg har ikke tatt et standpunkt enda, men det surrer i bakhodet mitt hele tiden. Denne Kvarme er bare enda en god grunn til å tenke på dette…

15 09 2008
drittlei

Takk til alle tre for gode kommentarer! Jeg tror at alle religioners største frykt er at menneskene skal begynne å tenke selv. Idet man setter spørsmålstegn ved de etablerte «sannhetene» utvannes også religionens makt og innflydelse. Et godt våpen mot dette er å skremme med helvete og evig pine, og folk tør ikke å tenke annerledes av frykt for dette.

Religion har hatt for mye makt, alt for lenge – men der vår del av verden begynner å tvile, synes andre deler å bli enda mer fundamentalistiske, og trolig er utdannelse og informasjon det eneste botemiddelet.

15 09 2008
elghunk

Kva med utdanning i teologi?

15 09 2008
Erik

Tror det er litt vanskelig for deg som ikke tror på Gud og Djevel, godt og ondt, forbannelse og tilgivelse osv. å fullt kunne forstå hvordan religiøse, og her omtalte kristne, personer tenker. Tror du ville lett be Gud om nåde og tilgivelse om du var sikker på og tror med full overbevisning at veien mellom himmel og helvete var kort. Du må prøve å tenke som en person som frykter og tenker på disse tingene hver dag for å faktisk skjønne hva religion betyr for disse menneskene.

Hadde jeg vært kristen og trodd fullt og helt, så ville ikke jeg stått og sett på at vennene mine kom til å brenne i helvete. Jeg ville overbevist alle om Guds eksistens, og det med all min kraft. Jeg ville misjonert så mye jeg kunne, for jeg ville ønsket dem Jesu tilgivelse.

Av en eller annen grunn så gjemmer de fleste kristne seg bak tanken om fri vilje og at det er opp til deg og meg om vi vil tro. Så illusjonen om fri vilje er jo til tider god å ha, ellers ville vi jo aldri fått være i fred 😛

Vrangforestillinger? Kanskje, men ser ikke noe galt i det så lenge mennesker lurer seg selv til å oppføre seg. Folk som er for dumme til å skjønne sannheten er sikkert for dumme til å takle den uansett. Eller hva?

16 09 2008
drittlei

Elghunk: Jeg antar at du mener jeg trenger mer formalkompetanse innenfor dette emnet, og det har du rett i, men siden jeg allerede har tatt høyde for at jeg ikke har fullstendig peiling – mener jeg at jeg likevel kan uttale meg 🙂

Erik: Du har helt rett i at jeg har problemer med å forstå at normalt vettuge mennesker kjøper slike eventyr uten å validere noe annet enn sin egen oppfatning. Mennesker som ikke ville akseptert at noen opplyste at det var fint vær ute, før de selv tok turen ut og fikk det bekreftet, blir med på at det finnes en kraft som styrer livet deres og skal ta vare på dem etter at de er døde. Underlig..

Det virker på meg som om kristne eller religiøse i det hele tatt, legger kildekritikk og objektiv analyse av verden omkring seg til side, og unnlater å gå inn i pro og con i forhold sannferdigheten av det de blir servert. Resultatet blir en slags fanatisme, ikke slik at de nødvendigvis sprenger seg selv i luften for å redde verden, men en uvillighet til å akseptere at ikke alle andre gjør de samme valgene. Således er mange religiøse svært intolerante, noe jeg trodde var det motsatte av det de ønsker å være?

Problemet med at kristne også ønsker å invitere andre inn i herligheten, og på den måten redde venner og bekjente fra skjærsilden og medfølgende pine – er at de implisitt mener at egne valg og vurderinger er bedre eller riktigere, og ser det som sin oppgave å sørge for at også vi andre «ser lyset».

Det er ikke noen tvil om at kristne leveregler er fornuftige, du skal ikke drepe osv, og hvis disse fører til at folk oppfører seg bedre – er det bare bra. Jeg er ikke kommunist og har ingen tendenser i den retning, men Karl Marx sa et par smarte ting i sin tid. En av de tingene som har vist seg å stemme best er: «Religion er opium for folket». Tilsynelatende klarer ikke engang informasjonssamfunnet å bryte ned noens ønske om å hengi seg fullstendig til noe annet og større, og i så måte er det bra at det er kristendom fremfor ekte opium 😀

16 09 2008
Jimifaze

Joda jada. Siden vi snakker Kirken her, så dropper jeg alle tøysemenighetene.
Jeg savner helheten.. Hvor begynner det og hvor slutter det? Hva håper vi på? Og hva synder vi med?
Jeg får ikke kristendommen til å henge sammen. Hvordan kan noe være en dødssynd, men med tid og stund så er det det ikke så alvorlig lenger. Hvorfor styrer staten kirken? Det fører jo til en fin kobling mellom oppslutning og justering.
Uten å snakke for mye om ting jeg ikke kan, teologi for eksempel, så vet jeg at bibelen sier en del konkret om hva vi skal og ikke skal.
Hvorfor går ikke de fleste i Norge regelmessig i kirken?
Hvorfor kommer dere aldri på døren min og misjonerer?
Hvorfor lever ikke flesteparten i Norge slik som man skal i følge religionen sin?
Hvorfor er det greit å være homoseksuell ifølge kirken? LITT integritet hadde vært fint, selv om det er et politisk og populistisk selvmord.
Hvem er disse kirkegjengerne i Norge egentlig?
«Vi går i kirken hver jul, for det er så koselig» hahaha. Fy faen, det er jo bare noe fjas hele driten.
Nei heller fundamentalist enn hobbykirken.
Og NEI, det trenger ikke være negativt. Du kan stå opp en morgen og lure på hvorfor i helvete verden er så elendig og hvor tomt alt er – eller du kan våkne og lure på hvordan du kan gjøre denne dagen perfekt, og hva du kan gjøre for dine medmennesker 🙂
Kirken kan prate om helvete og synd, eller himmelen og håpet. Også får de gjøre det på en måte som henger sammen, ikke de ferdigskrevne preikene fra 1800 tallet.
Faens drittkirke, faens kirkegjengere og faens kirkegjenger-hver-jul-når-det-er-koselig!

16 09 2008
elghunk

drittlei!
Misforståelse!
Det var ikke ment som en syrlig replikk, bare en litt morsom replikk til siste linje i innlegget ditt rett ovenfor!

16 09 2008
Sigrun

Jimifaze: Du høres ut som en skikkelig fundamentalist hva gjelder syn på religion.

16 09 2008
drittlei

Elghunk: Jeg ble ikke fornærmet på noen måte, men jeg ser nå at jeg misforsto litt. Jeg studere teologi? Det er omtrent like fornuftig som å lære en blind mann å kjøre bil 🙂

16 09 2008
Jimifaze

Jada, ble mye dritt her.. 🙂
Fundamentalist? Så det heter fundamentalist om man er en dedikert personlig kristen? Ikke at jeg på noen som helst måte er det. Men vil jo si at det kanskje hadde vært mer interessant med religion om det ikke var så fordømt utvannet. Så vidt jeg kan se har vi ingen religion i dette landet. Og statskirken er død – om man bare åpner augo og ser hva som er realiteten. So da so.

17 09 2008
Harald

Som prest som blant annet arbeider med konfirmanter satte jeg stor pris på denne posten. Det er alltid spennende å lese utenfraperspektiver på det en selv holder på med og har et innsideforhold til.

Jeg er helt enig med deg i det med syndsbekjennelsen. Det skal bli godt å få flyttet den samt endret formen på den når liturgireformen implementeres i 2010.

Som Sigrun påpeker så leses forsakelsen (av djevelen) kun i forbindelse med dåp og konfirmasjon. Det er fordi det ligger et element av omvendelse i det å først avvise det onde og så bekjenne seg til det gode. Dåp og omvendelse henger sammen, og dåp og konfirmasjon henger også sammen. Den leses også når voksne mennesker døpes, så det er ikke noen spesiell «barneteologi» som ligger til grunn, akkurat. Men jeg er enig i at det fort kan oppfattes sånn.

Når det gjelder dette med dommen, så kan det kanskje være greit å ha i bakhodet at en frikjennelse også er form for dom. Selv nærer jeg ingen stor frykt for dommen. Det har vel med at jeg ikke er spesielt redd for den dommeren som trosbekjennelsen nevner. Men det er nå meg, da.

Bortelag eller ikke: Dette var en klok bloggpost. Det er så bra med folk som kommer til kirka og tenker selv og tolker de de ser og erfarer i lys av sitt eget liv og sin egen livserfaring. Det er å ta livet og virkeligheten på alvor, det.

17 09 2008
Erik

quote drtittlei: «Du har helt rett i at jeg har problemer med å forstå at normalt vettuge mennesker kjøper slike eventyr uten å validere noe annet enn sin egen oppfatning.»

Det var ikke helt det jeg prøvde å si. Skulle bare påpeke at det ikke er rart at man ber om tilgivelse fra faderen og frelse fra djevelen hvis man tror på disse tingene. Er greit at du har problemer med å forstå hvorfor man i utgangspunktet tror, men du burde ikke ha noen problemer med å skjønne hvorfor kristne gjør som de gjør når de først tror. Tror jeg har tatt opp dine problemer med forståelse før.. ^^

17 09 2008
drittlei

Erik: Jeg har forståelse for at man ber om tilgivelse og frelse, hvis man befinner seg i en virkelighet der Gud og djevelen eksisterer. Jeg stiller mer spørsmål rundt det faktum at man ikke er mer kritiskt til hvorfor man befinner seg i en slik virkelighet og om dette er den eneste virkeligheten. Som nevnt tidligere et eller annet sted også, forbeholder jeg meg retten til å hverken være forståelsesfull eller ha fullverdig debatt rundt alt jeg påstår. Det er en av fordelene med å ha sin egen blogg 🙂

Harald: Takk for din post. Jeg synes det er utrolig bra at du som prest velger å
1) lese en post som er dypt kritisk til endel av ritualene i kirken.
2) erkjenne at kirken ikke er ufeilbarlig og at noen av ritualene ikke nødvendigvis er egnet og/eller foreldet.
3) ikke gjør noe forsøk på å frelse meg eller forklare at jeg tar feil, men tillater at jeg gjør meg mine egne tanker om dette.

Jeg lar ellers din post stå for seg selv 🙂

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut / Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut / Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut / Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut / Endre )

Kobler til %s
%d bloggere like this: