Tendensiøse VG

19 09 2008

I dag sto den en artikkel om en sak hvor en politimann i Oslo hadde slått til en 15 årig jente i ansiktet, etter at hun hadde spyttet på ham. Slik jeg ser det, virker saken grei nok: Jente spytter på politimann, politimann lapper til jente i ansiktet. Det var altså en politimann som slo til en jente, mens når man leser artikkelen – og ikke minst «lokketeksten på fremsiden av nettversjonen» – synes det som om politiet som etat hadde møtt mannsterke opp for å «banke» denne jenta. Videre hevder VG at jenta ble slått av politifolkene, noe som i mine øyne indikerer at hun ble slått av to eller flere, selv om det videre kommer klart frem at det bare var en person det er snakk om.

Det er ingen tvil om at dette er svært uheldig og at politiet bør håndtere slike situasjoner, selv om barnet – for det er faktisk et barn det er snakk om – er både ufyselig, voldelig og spyttende. Hun vil få sin reaksjon av rettssystemet, og det bør i høyeste grad denne politimannen også. Man må kunne forlange at politiet håndterer ubehagelige situasjoner uten å reagere med mer makt enn det som er nødvendig.

VGs rapportering av saken bærer preg av å være «suppe på en spiker-journalistikk» og det tynes maksimalt ut av en, i seg selv, liten hendelse. Jeg vil tro at det er en grunn til at ingen har satt navnet sitt på denne artikkelen, for det er ikke kvalitetsjournalistikk det er snakk om – heller uvanlig tendensiøs kvasirapportering. Man kan si at VG burde holde seg for god til dette og heller rapportere sakene slik de skjedde, men det vil trolig være for mye forlangt.


Reklamer

Handlinger

Informasjon

35 responses

19 09 2008
en vanlig mann i gata.

Dette er s urtypisk av Politiet, Typen trening og typen mennesker som blir velgt og sporet inn i disse yrkene er ekstreme mennesker. Mye mere ekstrem en de fleste rørlegere tannleger sykepleiere osv osv.. Disse menneskene som blir politifolk er mennesker med ofte ekstreme holdninger og væremåter slik vi ser har skjedd med denne jenta på 15, jeg har selv vært vitne til att en yngre ny statsborger har fått skikkeli juling på gata i Bodø. Dette skjedde fremfor en åpen uteservering med sikkert 100 mennesker tilstede og jeg har aldri hørt noe etterspill for disse politimennene i etterkant. Mange av disse menneskene som blir politi er som nevnt ektreme i både meninger og holdninger, Disse menneskene er mere egnet som opprørspoliti og soldater en politimester sebastian! Hva får egentlig en pitteliten rødhåret politigutt til og stå og skrike voksne mennesker opp i annsiktet helt uten årsak? hva får en politimann til og slå ei 15 år gammel jente så kraftig att hun får blodutredelser i ansiktskjøttet? Maktkåthet og følelsen av usårbarhet er grunnen, En grunn alle de voldelige politimennene gjemmer seg bak. Det er en gjenganger att de menneskene som blir politi fra bygda er undertrykte mennesker med ett ønske om å «ta igjen» Slike mennesker er jo ikke i stand til og ha en nøytral innstilling til jobben sin!

19 09 2008
drittlei

En vanlig mann i gata: Du synes å vite mye om politiet, og det faktum at alle er ekstreme, undertrykte mennesker fra bygda som har et ønske om å «ta igjen». Hvor har du disse oppfatningene fra?

Vi er nok enige i at dette var ikke bra, man skal ikke slå arresterte personer i det hele tatt og heller ikke bruke mer makt enn det som er påkrevet. Likevel er det jo slik at politiet er samfunnets eneste maktapparat, og de eneste som lovlig kan benytte denne makten for å kontrollere befolkningen. Ingen av oss var tilstede når dette skjedde, og kan vanskelig uttale oss sikkert om det ene eller det andre, men slik det fremstilles bør politimannen stå til ansvar for dette. I og med at Spesialenheten er innblandet, blir nok også det resultatet. Det har også tidligere vært saker det polititet har gitt personer som har spyttet dem i ansiktet en ørefik. Noen av disse ble dømt for urettmessig voldsutøvelse, noen ble frikjent som følge av «berettiget harme» – dvs at også politiet har anledning til å miste hodet litt innimellom.

Hvorfor anmeldte ikke du det påståtte tilfellet av politivold du ble vitne til? Har ikke DU et ansvar, eller gjemte du deg bak «det er sikkert noen andre som gjør det»?

19 09 2008
Per

Hei

Har lest hele saken og endel av innleggene.Desverre er det nok harde fakta at dette er en helt vanelig fremgangsmåte hos politiet.Dette skjer oftere enn det vi får høre om i media.Jeg er nå i hverfall glad for at det nå kommer frem så folk får vite hvordan de holder på.Som sagt dette er ikke noe enestående tilfelle. Har dokumentasjon på mange tilfeller.Men i lang tid har folk flest prøvd å leve i en egen illusjonert verden om at slik ikke skjer dem eller uten rimelig grunn deres nærmeste, men det gjør det hver eneste dag.Desverre er det slik at folk flest heller holder kjeft enn å si i fra på grunn av de følger det kan få i fra politi folk som tar hevn på dem eller deres nærmeste. Nå må det være slutt på over grep ifra staten og politi etaten.De er satt til å holde ro og orden,men det de gjør mest av er å lage uorden og skape frykt blant folk for å kunne beholde sin makt posisjon og misbruke den og den tilitt som i utgangs punktet en gang var gitt dem. De sier de skal beskytte å tjene folket , men de eneste de beskytter er seg selv og sine egne samt egne interesser ingenting annet.Våkn opp.Ja nå er tiden inne for å gå sammen å danne borger vern.Stå frem å si i fra.Sammen er vi sterkere.Kunne skrevet mer.men dette for være nok for denne gang.

Med hilsen engasjert borger

19 09 2008
drittlei

Per: Jeg sier til deg også: Hva gjør du for å avsløre disse overgrepene? Du sier at du sitter på dokumentasjon på mange tilfeller av overgrep fra politiet, hvorfor benytter du ikke denne til å avsløre hvor fæle de er?

Man skal absolutt ikke danne borgervern! Hvem skal kontrollere disse? Mitt borgervern skal beskytte mitt lokalområde fra kriminelle, utlendinger, sosialklienter og mennesker med lav inntekt. Er det ok? Mitt borgervern banker opp alle vi ikke liker og som kommer for nære oss. Er det ok?

Man må benytte rettsvesenet dersom man ønsker å få til noe. Har man informasjon om at politiet utøver mer makt enn nødvendig – og jeg MÅ minne om at politiet har lov til å benytte makt – bør man melde fra om dette. Ikke tro at Spesialenheten for politisaker tar med silkehansker på slike saker eller at det er kameraderi mellom den ordinære politietaten og dem, snarere tvert imot. Jeg har bekjente som er politifolk som har blitt etterforsket og bøtelagt for trafikkuhell der du og jeg ikke hadde gjort annet enn å skrive skademelding.

Hvert år blir politiet anmeldt flere hundre ganger. De fleste anmeldelsene er åpenbart grunnløse og/eller utfall av såret stolthet hos anmelderen, men noen er helt reelle. Disse leser vi da også om i avisen fra tid til annen, og denne saken ser i utgangspunktet ut som en slik sak. For noen dager siden var det en sak om en politimann som hadde opptrådt seksuelt krenkende mot en ung jente, så disse sakene blir tatt tak i, og politimennene noen ganger fradømt jobben. Det er bra at råtne epler forsvinner fra politiet, men ikke tro at alle er dårlige maktmennesker som elsker å plage andre, det er simplelthen ikke sant. De aller fleste er skikkelige mennesker som ønsker å bidra med noe i dette samfunnet, noe for andre enn seg selv – det er mer enn man kan si om de fleste av oss.

19 09 2008
Gås

Faren til en kompis av meg fortalte om en gang han var yngre og gjorde mye fark – i mot slutten på 70-tallet, eller noe.
De ble tatt inn til avhør hos politiet. Faren til kompisen min hadde med seg foresatte, men kompisen hans hadde ikke det. Og kompisen hans endte opp med bank fordi han nekta på at det var han som hadde gjort det som den saken angikk. Han ble tyna til han tilsto.

Det er kanskje ikke stor revelans, men ikke alle de uniformerte er helt clean. Det var det jeg ville frem til.

19 09 2008
drittlei

Gås: Det er ikke noen tvil om at det har foregått overgrep fra det offentlige, også politiet, siden tidenes morgen – og din historie illustrerer dette godt. Det finns brådne kar overalt, dessverre.

Jeg tror likevel ikke at det er slik at alle politifolk er voldsmenn som bare ønsker å plage befolkningen, slik noen synes å tro.

19 09 2008
Per

Til.Dritt lei.

Du utaler deg som du har vett til,desverre meget uvitende om hvordan ting fungerer i praksis eller rettere sagt ikke fungerer.Jeg har sagt i fra til politiet direkte og til spesial enheten for politi saker som er besatt av politifolk,så der skjer det jo ingen ting.Har skrevet til statsminister og andre stortings folk, samt organisasjoner utenfor Norge.Bla. amnesty internasjonal. m.m.Så ikke kom her å si at ikke jeg har gjort noe…

19 09 2008
drittlei

Per: Dersom du har levert informasjon til alle disse organisasjonene, og det er noe hold i påstandene dine, bør det jo skje noe, ikke sant?
Det er vel ikke slik at Statsministeren, andre på Stortinget, Spesialenheten og Amnesty alle beskytter disse voldsmennene, eller hva?

Jeg skulle ønske at Spesialenheten offentliggjorde, anonymisert selvfølgelig, alle anmeldelser som kommer inn på politiet. Da kunne menigmann sett hvor mye tull og åpenbart uriktige anmeldelser de faktisk håndterer. Slik det er nå, er det alt for lett å påstå at det er snakk om kameraderi, siden de aller, aller fleste anmeldelsene henlegges som intet straffbart forhold.

Misforstå meg rett her, jeg vil ha lovbrytere og overtredere ut av politiet, på samme måte som jeg vil ha dem ut av barnevernet, sosialvesenet, skoleverket, politikken osv osv. Man må bare holde tunga rett i munnen og ikke beskylde alle for det noen gjør.

19 09 2008
Per

Til dritt lei
vet du hva jeg er dritt lei.????
Lei av utalelser som ikke har rot i virkelig heten.
Jeg har en del erfaringer med dette emnet og flere.Med det at jeg er en ærlig,åpen og sosialt engasjert borger.Bryr meg om andre.Så derfor får jeg tak i reell iformasjon om hvordan tingene er i virkeligheten og ikke slik noen tror samt ønsker det skal være.Ja tror at det ikke kunne blitt noe værre uten politi enn det det er.Grunnen til det mener flere med meg er at altfor mange er i feil stilling og gjort valgene på feil grunnlag.Viser bla.til statistisk sentral byrå s undersøkelse for en tid tilbake da de målte så mye som 79% av alle i arbeid går hver dag til en jobb de hater eller misliker sterkt.Desverre er hele samfunnet bygget opp på en bestemt måte for å beholde makt struktur.Noe som jeg ikke vil gå inn på her.Men gå i detalj på senere.Dette er ikke enestående her i Norge men går igjen i styresett over hele verden i større eller mindre grad.Ofte også brukt i millitæret og krig føring.Noe annet som blir flittig brukt er manipulasjon av mennesker for å beholde en stabil makt struktur.mer kommer…..

19 09 2008
Neon

Det sørglige, foruten VGs uheldige overskrift, er dette du skriver: «hun vil få sin reaksjon av rettssystemet». Dette er en så idiotisk holdning av landet vårt da det er helt tydelig at hun trenger noe annet. Denne reaksjonen av rettsystemet vil ikke løse eventuelle problemer jenta har med seg selv, bare forverre dem. Hun stakk hjem til moren sin, muligens pga savn, og skal straffes?

19 09 2008
drittlei

Neon: Uansett hva som var årsaken til at hun både stakk, spyttet og ellers oppførste seg slik hun gjorde, må man ha reaksjonsmetoder. Dersom man i alle saker skal dypdykke ned i psykologiske årsaker til at en slo ned en annen eller hva det måtte være, vil ikke vi i Norge kunne håndtere spesielt mye kriminalitet – selv mindre enn vi håndterer i dag.

Likeledes er det forskjell på 15-åringer og 15-åringer også. Noen av dem er naive barn, andre er hardhudede kriminelle.

Synes du at hun skal få lov til å spytte på politiet fordi hun savner moren sin? Hva med andre ting hun bør få lov til å gjøre straffritt?

Slik jeg leser saken er det spyttingen som utløste de uheldige følgene som diskuteres og ansvaret for at situasjonen eskalerte slik den gjorde, er hennes. Det får hun stå til ansvar for.

19 09 2008
proletar

hahaha.. snakk om å bli manipulert av snutekompisene sine. og du kaller andre naive? er ingen anarkist, men blir litt lattermild av dine varme tekster.
❤ smask

19 09 2008
digi

til drittlei: Grunnen til at det ikke står byline på saken er at det er en NTB-melding. Byråmeldinger har aldri byline. Slik er det over hele verden, i alle byråer. Og slik har det vært siden før 2. verdenskrig. Å gjøre et poeng ut av noe slikt, er tendensiøst.

19 09 2008
drittlei

Takk til proletar som med sin kommentar reddet hele kvelden min 🙂

Digi: Takk for info, det viste jeg ikke – og man lærer noe nytt hver dag. Det er altså slik at man siden før 2. verdenskrig har hatt mulighet til å trykke og offentliggjøre artikler uten at noen må stå til ansvar for det. Jeg vil vel likevel tro at man i redaksjonen har omskrevet meldingen fra NTB noe, slik at den passet greit med det redaksjonelle synet, ellers vil man vel ikke ha noen redaksjonell linje? VG er tabloidpressens TV2 og synes å ha følgende mantra «Vi er så KRITISKE til alt, la oss finne en kritisk vinkling på alt».

🙂

19 09 2008
joakuka

Ikke rakk ned på suppe på en spiker-journalistikk! Det er den eneste journalistikken vi har her i landet!

19 09 2008
leif

Banket? eller bare et klapppå kinnet?

19 09 2008
solami

Det var nok en ørefik, som ble til en stor knyttneve! Typisk media.

19 09 2008
Neon

Drittlei skrev: Synes du at hun skal få lov til å spytte på politiet fordi hun savner moren sin? Hva med andre ting hun bør få lov til å gjøre straffritt?

Neon:
ja. Herregud. Unger. Politimannen altså. Som trenger et straffesystem for å behandle en hendelse hvor man blir spyttet på. Som vi i jobb faktisk må betale for. Snakk om å ha små baller. Og hvis du ikke klarer å skille en handling som å spytte på noen og å stikke ned noen med kniv … vel …

19 09 2008
ANDRE

Spyttingen utløste reaksjonene? Hva er du for menneske som ikke klarer å ha to tanker i hodet samtidig? Dette var et BARN som ble stilt overfor en myndighet som abslolutt burde ha handlet annerledes.. Det er så jeg blir ganske målløs av å lese det du skriver.

Mener du virkelig at en ikke skal ta hensyn til at dette er et barn som ganske så sikkert har opplevd både det ene og det andre, jeg har jobbet for barnevernet, psykiatrien og rusomsorgen og har lang erfaring med barn/ungdom. Våkne opp og se realitetene i hvitøyet! Vi har faktisk et politi i dette landet som meget godt vet at dem slipper unna det meste.

Jeg har som tidligere nevnt vært i MANGE rettsaker hvor ungsom har stått tiltalt, og makan til løgn som har blitt begått av politi i de norske rettsaker..bevis har blitt manipulert, forsvunnet.. Vi snakker ikke om få
tilfeller av politivold, jeg kjenner mange som har fått smake..

19 09 2008
ANDRE

Hvem skal vokte vokterne?

19 09 2008
drittlei

Neon: Er det du som skal definere hva som er «greit» og hva som ikke er det? Hvor går grensen mellom spytting og knivstikking? Er litt vold greit, så lenge vedkommende er ung eller har hatt det vondt? Bør ikke samfunnet ha absolutte grenser, slik som at det ikke er tillatt å forulempe tjenestemenn hvis viktigste oppgave er å beskytte oss andre? Bør politiet finne seg i slikt som ikke bussjåfører eller kassadamer skal finne seg i, eller bør det være lov til å spytte på hvem man vil?

Andre: Jeg har da aldri sagt noe annet enn at politiets handlemåte var uheldig og ulovlig, og langt utenfor det som kan aksepteres. Vedkommende politimann bør absolutt måtte svare for dette i retten.

Snakk om kvasibehandlerinnstilling. Det er skremmende at legfolk med makt i ulike psykiatri/barnevernsstillinger har slik åpenbar mangel på innsikt i samfunnsstrukturen, de ulike rollene og hvordan man bør utøve sitt virke på et passende nivå. Bør ikke du være verdinøytral, en støttespiller men ikke en kompis?

Jeg skal sende samme utfordring til deg som til andre som påstår at det er så mye justismord og manipulering av bevis i norske straffesaker. Gi meg saksnummeret, hvilken rett og ev. navn på siktede/fornærmede – så skal jeg innhente dommene og sjekke dem. Jeg kjøper ikke påstandene dine i det hele tatt, selv om du muligens er festens midtpunkt der du øser ut av deg av visdom, årsak og sammenheng.

I barnevern og psykiatri/rusbehandling trenger vi reale, ikke lettlurte, oppegående og moralsk rakryggede mennesker som kan se forbi manipuleringen barn og unge kan utsette behandlerne for. Ikke slike som alltid tar barnets parti og mener enhver offentlig instans begår overgrep mot vedkommende.

Hvem skal vokte vokterne? Ja, Andre, hvem skal vokte vokterne? Sånne som deg?

19 09 2008
solami

Andre:
Andre:
Barn eller mindreårig? Jeg tror ikke jeg vil karakterisere en 15 åring som barn.

Er du en av de ansatte i rus/psykiatri/barnevern? Ja da må jeg si du gjør en bedriten jobb. Dere klarer ikke vise til en eneste statistikk og tror på julenissen. Dere mottar penger som dere ikke klarer å disponere riktig. Hva får pasientene? Du er en av de som er med på at løgnaktige uttaleser blir stående i år vis i journaler, som forandrer seg for hver gang barnet/ungdommen er til konsultasjon. Du er med på å dope ned istedenfor samtaleterapi. Medisiner er løsningen på alt. Terapi hva er det? Her er det bare om å gjøre å høre sin egen stemme. Norge en taper inne dette området og jeg er så flau.
Lang erfaring, men dårlig praksis! Du kan vise til så mange paragrafer du måtte ønske, men du blir ingen bedre behandler av det!

20 09 2008
elghunk

Det var da voldsomt til temperatur!

Jeg trodde debatten ble punktert da ANDRE påpekte at provokatøren var et BARN! I andre sammenhenger er jo dette nok til å plassere all skyld.

Men jeg synes her at personangrepene på ANDRE går for langt, selv om han formulerte seg respektøst. Vi vet jo ikke hvordan han gjør jobben sin?

Enig i drittleis karakteristikker av ønskede gode egenskaper hos barnevernet. Profesjonelle som jobber med barn synes for meg ofte å ha svært naive og fordummende forestillinger om barn.

20 09 2008
drittlei

Elghunk: Jeg er enig i at det var i overkant og har moderert meg selv noe 🙂 Jeg lurte på hvor det var blitt av deg..

20 09 2008
Neon

Jeg svarer på denne måten på stilt spørsmål til meg, drittlei. Om du velger å løpe til politiet hvis en 15 år gammel jente spytter på deg for så å sette rettsystemet igang for å vinne tilbake din tapte stolthet, så sier dette mer om deg enn noe annet. Om du ikke klarer å stå på egne bein, men trenger et rettsystem for slike saker. Og vi har denne anekdoten hvor mannen får kjeft av sjefen og går så hjem og banker kona. Dette har ikke noe med at jeg skal sette grensene. Enkelte ting bare snapper man opp, og man merker bare svakhet og mangel på selvinnsikt og prosessene som foregår i alles hode ved slike uttalelser som du kommer med. En slags misforstått filosofi hvor man stiller seg utenfor. Slik lovene i landet er. De er autonome og styrer over oss. Hva sier det deg? Vi har en bunke med papirer som har mer makt enn vi mennesker som skrev dem? Vi velger å delegerer våre handlinger til en papirhaug?

Dette er svakhet fra politimannens side. Både mangel på beherskelse og en redsel for å klare å uttrykke seg og snakke med jenta selv om misnøyen han måtte følt da han ble spyttet på. Hadde han hatt litt styrke hadde han snakket med henne om spyttingen, ikke satt i gang et rettsystem. Det virker som du drar i gang denne samtalen ut av kjedsomhet, har lest deg skakk på Platons lover, eller er rett og slett i behov for et rettsystem der du ikke selv har innsikt til å snakke til og takle de menneskene som måtte fornærme deg i din hverdag.

Folk er utrygge. Det er alt. Den eneste veien til et fredligere samfunn er innsikt gjennom den enkelte. Der starter det, og går ikke det, vel greit .. da må de låses bort. Men det burde ikke gått andre veien og folk burde klare å takle småting selv, samtidig bære med seg en liten porsjon forståelse i bagasjen.

20 09 2008
drittlei

Neon: Sukk.. Jeg gir opp. Les mine tidligere innlegg i forhold til hva jeg mener om den enkeltes skyld i den aktuelle saken. Dette har ikke noe med meg personlig å gjøre, og hvis du tror det har du misforstått fundamentalt. Man må gjerne ha en gandhisk tilnærming til verden omkring seg, men slik jeg ser det – fungerer dette dårlig. Du må selvfølgelig gjerne mene noe annet.

20 09 2008
elghunk

drittlei gir opp!
Neon: 1
drittlei: 0

Synes Neon har et poeng når det han skriver relateres til folk flest. Men jeg synes ikke at offentlige tjenestemenn i sin yrkesutøvelse skal finne seg i å bli spyttet på av personer som er over den kriminelle lavalder.

20 09 2008
solami

Jeg har ikke problemer å stå for hva jeg sier og mine meninger er bare mine!

Kom med noe som viser til gode resultater innen rus/psyk/barnevern. Statistikk som viser at barn/unge klarer seg, og ikke tar livet sitt, blir gående på trygd, eller faller tilbake til gamle problemer.
Gjør du det skal jeg revurdere det jeg har skrevet.

Har dere tenkt tanken at det å bli «tatt» litt, kanskje er en form for å forsøke å få litt oppmerksomhet. Det er så mange unge i dag som sier i ettertid at dem de er mest glad i er de voksenpersonene som faktisk tok dem litt hard og viste at de brydde seg. Det er faktisk en form for omsorg, som er manglende i dagens samfunn.
Jeg mener ikke at vi skal slå våre barn, men kanskje sette litt grenser.

20 09 2008
drittlei

Jeg orker ikke å argumentere i det uendelige, det blir for dumt. La oss si at jeg velger å avstå fra å kommentere dette ytterligere, fremfor å si at jeg gir opp – det høres så fatalistisk ut – og det passer meg egentlig dårlig 🙂

Sol har et poeng. Grensesetting er omsorg, og det er lettere å ikke gjøre noe enn å angi ytterpunktene i barns tilværelse. Jeg tror at barn foretrekker at noen setter grenser for dem, da dette er en bekreftelse på at noen faktisk gidder å bry seg.

20 09 2008
pulvinus

jeg kjenner jo ikke saken fra andre enn VG, og det er særs tvilsomt nok i seg selv. Men jeg kan godt skjønne politimannen som smekket til henne, men det betyr ikke at jeg godtar det. Jeg tror at mange i politiet er med i politiet fordi de vil vise seg, vise hvor jævlig tøffe de er, jeg har ingen tro på at alle er der for å redde Norge fra kriminaliteten. Det at de viser hvor tøffe de er ved vold, viser vel egentlig hvor feige de er, spesielt når han slår til en 15 år gammel jente. Men jeg ler litt av overskriften til VG, for siden når ble det å klappe til noen det samme som å «banke»?
🙂

20 09 2008
elghunk

solami!
Ingen av oss kan vel finne statistikk på om hvorvidt ANDRE har gjort en god jobb? Selv i barnevernet og skoleverket finnes det mennesker som gjør en god jobb, selv om totaliteten er dyster. Det er jo også mulig å gjøre en god jobb selv om en har et forfeilet verdensbilde eller menneskesyn (målt etter mitt eget som fasit :)).

Jeg er ikke så begeistret for å dra inn statistikk i debatter, selv om det noen ganger kanskje kan hjelpe for å samle debattantene om hva som er virkeligheten. Noen ganger synes jeg det er ufint å forlange statistikk og dokumentasjon, fordi det kan ødelegge debattmulighetene for mange som ikke kan innhente dette. Dessuten er statistikk strengt tatt ubrukelig før en har satt seg inn i metodene for utvalg, samfunnsontologisk utgangspunkt for forskerne, eller i det minste lest de faktiske spørsmålene som respondentene har svart på. Stengt tatt bør en jo være forsker for å gjøre bruk av statistikk, ellers tar en jo bare andres konklusjoner i god tro og henviser til deres autoritet for å sannsynliggjøre at konklusjonene er riktig. Dette kan jo minne om religiøs tro hvor en henviser til Gud.

Jeg setter pris på om noen bryr seg nok til å dra inn forskningsresultater for å støtte sitt eget synspunkt, eller svekke andres. Andre ganger er dette for meg nærmest et skittent knep en bruker for å kneble andre.

Påstander som lanseres av debattanter er jo ofte (nei, jeg har ikke dokumentasjon på dette!) bare et forsøk på å fortelle om hvordan de opplever virkeligheten. Dersom noen skriver noe sånt som at «det er ikke alltid gøy å ha søsken; større søsken kan gjøre oppveksten til et helvete», blir det merkelig å skulle svare vedkommende med å forlange dokumentasjon.

Påstår en derimot at «De fleste utlendinger I Norge er kriminelle», synes jeg derimot at et lite hint om dokumentasjon er på sin plass, siden utsagnet uttrykker en påstand om den objektive virkelighet mer enn den forteller noe om hvordan påstandseier opplever verden.

Dersom alt skal dokumenteres, blir dette et slagt pseudo-forskningsforum hvor dilettanter kaster forskningsresultater på hverandre, mens fornuftige folk lar være å delta av frykt for ikke å kunne si noe som helst uten å måtte henvise til statistisk sentralbyrå, ESS, World Values Survey, Johan Galtung eller hva det måtte være.

Når det gjelder samfunnsforskning, er det vel uenighet om det meste, til og med hva som skal studeres! Dessuten er jeg skeptisk til forskning, fordi den bedrives av mennesker med private utenomvitenskapelige motiver. Forskere som kommer fram til konklusjoner samfunnet ikke liker, risikerer nok på ulike måter å bli straffet for dette.

Jeg har lært noe her på denne bloggen. Nemlig at personangrep og usakligheter ikke lønner seg. Når folk blir sinte, utarter debatter til noe som kan ligne småbarn som slår hverandre i hodet med lekespader mens de truer med noe sånt som «min far kan banke opp din». Problemet med dette er at en ikke lærer noe, og dermed kaste bort tiden sin. Dessuten blir det ofte sånn at folk nekter å innse at de kanskje har tatt feil hvis debatten er for opphisset. I stedet samler en febrilsk inn data og argumenter som støtter en konklusjon som allerede er død.

Jeg synes også det blir litt vanskelig når en egentlig diskuterer mange ting på en gang. En annen ting som hadde vært interessant, er om vi som diskuterer kunne prøve å finne ut hvorfor vi er uenige, helst uten å anta at det er fordi motparten er dum. På den annen side kan jo dette være forklaringen:)

En anologi er jo denne med å beskrive et dyr fra forskjellig ståsteder. Den som står foran et esel, ser noe annet enn den som står bak det. Dersom de beskriver det de ser og kaller dette «esel», må de jo tro at motparten er dum eller bare ønsker å provosere! Er det slik vi diskuterer samfunnet?

20 09 2008
elghunk

solami!
Jeg er helt enig i dette med grensesetting. Jeg har sett med egne øyne hva slags lærere som elever føler seg trygg på og liker. Alle har autoritet og tør å bestemme!

21 09 2008
solami

Elghunk!

Bra at du er enig med meg i noe når det gjelder grensesetting, og godt at du har dine egne også.

Når det gjelder statistikker og lignende. I alle andre arbeidssammenheng MÅ man vise til resultat. Hvorfor ikke dette innen psyk/rus/barnevern. Dette er statlig/kommunale plasser som tross alt får pengene fra oss. Det vil si penger fra deg og meg.
Jeg syntes vi burde kreve et resultat som blir synlig eller en statistikk som viser hvor mange som klarer seg, starter jobb eller blir gående på trygd.
Det er faktisk flaut hvis du tar en titt inn hos de fleste behandlingsinstitusjoner barn/rus eller psykiatrisk sykehus. Ingen kan svare, det er et oppholdssted hvor du ikke kan se forskjell på behandler eller klient.

Det er trist når behandler er mer opptatt av sin egen stemme og meninger enn for sin pasient. Pasienten skulle vært i fokus, og ikke behandler.

22 09 2008
elghunk

solami
Jeg tenker på noe jeg leste i en bok om sosialpsykologi for noen år siden (har ikke boka her, og husker ikke hvilken det var). Noen forskere latet som om de var pasienter på et psykiatrisk sykehus, for å se om legene og de ansatte merket at her er det folk som ikke har noe å gjøre her. Slik gikk det ikke. Forskerne fikk diagnoser og medisiner og så vidt jeg husker fikk de problemer med å komme seg ut derfra igjen!

Som lærer har jeg erfart at ingen bryr seg om om du egentlig gjør en god jobb, bare du gir inntrykk av å gjøre en god jobb. Selv om du ikke har noe å gjøre og ikke skal et spesielt sted, så ha noen papirer i hånden og gå fort og bestemt. Hvis du møter noen, så klag over at du har så mye å gjøre!

Tror dette gjelder mange yrker. Når en har med barn å gjøre, er det viktigere å ikke bryte visse regler, enn å få et godt resultat. Barn er jo omgitt med så mange beskyttende lover, at en må bruke mer energi på å passe på å ikke gjøre noe formelt feil, enn å tenke på å hjelpe barna.

En dag i siste time da klassen skulle gå, var det en elev som gjorde et eller annet galt (jeg husker ikke hva det var…helte melk i sekken til noen kanskje). Jeg tvang den eleven til å vente 20 minutter etter at de andre elevene gikk hjem. Tanken var at det skal ikke lønne seg å oppføre seg slik. I stedet var det jeg som måtte be om unnskyldning til eleven! Jeg hadde ikke lov til å gjøre noe sånt, det var som frihetsberøvelse å regne. Det er klart en mister motivasjon og driter i alt bortsett fra å gjøre minst mulig på jobben når en arbeider under slike omstendigheter. Tror det er mange lærere som går på sparebluss i skoleverket, og jeg forstår dem godt!

25 09 2008
solami

Ja det er trist at ikke lærerne får ha mer å si i timene. De er jo helt rettsløs og elevene styrer alt.
Jeg har eget barn i skolen og syntes det er fint når læreren setter seg i respekt.

De unge regjerer snart på alle arenaer og det er tross alt disse som skal føre dette landet videre.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s
%d bloggere like this: