På tide med livstidsdommer

20 01 2009

Stig Millehaugen, en av de virkelig notoriske voldskriminelle i dette landet, ble nylig pågrepet, mistenkt for drap på et påstått gjengmedlem i Oslo. I reportasjene som omhandlet Millehaugen og hans liv ble det ramset opp en skremmende rekke alvorlige kriminelle handlinger han er dømt for. Som 23-åring hadde han allerede dommer på 70 forhold, og derfra gikk det slag i slag med post- og bankran, trusler, drap på en fengselsbetjent og kidnapping av en annen. Millehaugen har således sonet store deler av sitt voksne liv i fengsel, og drapet han nå er siktet for ble begått mens han bodde i en overgangsbolig – tilsynelatende klar til å ta del i det store fellesskapet igjen.

Mitt inntrykk er vel heller at han ikke har sonet nok og åpenbart ikke er spesielt reformert.

Når jeg leser om mennesker som Millehaugen, og han er dessverre ikke den eneste, synes jeg det er på tide at vi innfører reelle livstidsdommer i dette landet. Noen mennesker er det ikke mulig å reformere til vanlige liv, til det er den kriminelle leve- og tankemåten for fundamentert, og de vil alltid falle tilbake til kriminalitet, nærmest uansett. Hvorfor lar vi  politikerne våre spille russisk roulette med vår sikkerhet, og ikke minst, vår trygghetsfølelse og livskvalitet? Bør ikke vernet til lovlydige, og for det aller meste uskyldige, mennesker veie tyngre enn friheten til de som bevisst velger å stå på utsiden? Det er ikke lenge siden vi hadde en sak der fanger på permisjon fra fengselet, blant disse Chris Pham, begikk nok et drap. Hvor mange drap eller alvorlige voldshandlinger skal man rekke å begå i løpet av en kriminell karriære før vi sier stopp?

Det bør defineres endel forbrytelser som er utilgivelige i den forstand at de medfører reell livstidsdom. Mennesker som velger å ta andres liv eller begå annen alvorlig kriminalitet bør fratas muligheten til å begå mange slike forhold i løpet av sitt liv, ved at de holdes innesperret til de dør i fengsel. Sykdom eller høy alder bør ikke være grunn nok til at de slippes ut, livstidsdommer bør bety at de sperres inne inntil livet er over.

Når de velger å ta andres liv, bør vi kunne frata dem all frihet i deres.

Reklamer

Handlinger

Informasjon

37 responses

21 01 2009
Sigrun

Ikke helt enig med deg. For det er slett ikke alle – jeg gjetter på et mindretall – av drapsmenn(/-kvinner) som begår mer enn ett drap.

Når det gjelder dem som begår gjentatte overgrep mot barn, er jeg nok enig med deg.

21 01 2009
drittlei

Hei Sigrun. Du har rett i at de fleste som dreper gjør det bare en gang, men det er også forskjell på drap og drap. Drapsmannen fra Kamikaze, Chris Pham, ble kjent skyldig i drapet på en ungdom (han var vel russ om jeg ikke husker feil) for endel år siden. Vedkommende ble kidnappet, banket opp og drept på ordre fra Pham, som ikke selv var tilstede. Sånne dommer, der overlegget/råskapen/metoden/forhistorien er av en slik art at drapet er mer alvorlig enn at du stikker ned en kompis i fylla, for å være litt sleivete, bør kunne straffes med svært alvorlige dommer – gjerne livstid.
Jeg vet at det ikke er noe særlig gehør for å låse folk inne på livstid i Norge, muligens med unntak av noen forvaringsfanger som i realiteten nærmest sitter på slike dommer, men jeg synes det er verdt å diskutere.

Overgrep mot barn bør straffes svært, svært strengt – men her blir livstid i overkant, forutsatt at ikke barnet drepes for å skjule spor, under overgrepet eller lignende. Så lenge offeret fortsatt lever bør straffen være streng men ikke livstid, det blir for mye synes jeg.

21 01 2009
magnus

Synes det er greit at kriminelle ordner opp seg imellom. Søppel er søppel.

21 01 2009
anonym

Du har ingen anelse av hvordan det er å sitte inne. At du våger å komme meg uttalelser om at det norske fengselssystemet fungerer som noe form for rehabiliteringsanstalt er motbydelig. En drapsmann kommer inn, så skal jeg love deg at en enda verre mann kommer ut igjen. Livstid er drap, staten har ingen rett til å ta fra mennesker sitt liv, dessuten er det bevist gang på gang at livstidstraff ikke lønner seg.

Vanligvis orker jeg ikke å svare på ignorante blogger som dette, men dette ble for drøyt. Så venligvist dra huet ut av ræva og tenk litt før du deler de ignorante meningene dine med andre.

21 01 2009
ALI HOLMLIA

Hva med å ha en omfattende kronerulling til høsten, eller la operasjon dagsverk bidra til at man får den kronerullingen som tydeligvis trengs for å få kvittet seg med søppla. En kommentar til deg anonym 09:41 skulle gjerne sett en statlig annsatt destruere deg om du sto tiltalt for drap. Tulling;)

21 01 2009
ellingsc

Nei, gjør som kineserne. Gi dem nakkeskudd. Og la familien betale for kula.

21 01 2009
drittlei

Anonym: Jeg må anta at du vet mer om hvordan det er å sitte inne, siden du så kategorisk konstaterer at jeg ikke vet det. Du har åpenbart ikke forstått innlegget mitt. Jeg har ikke her eller andre steder påstått at fengsel i seg selv er rehabilitering. Jeg har stor tro på at noen kriminelle kan rehabiliteres, og det bør de absolutt få muligheten til, men noen kriminelle handlinger er av en slik art at livstidsdom bør være et alternativ. Noen kriminelle kan heller ikke rehabiliteres, fordi de ikke vil eller kan, og da bør man tenke annerledes.

Livstidsdommer er ikke drap, dødsdommer er muligens statsstøttet drap og jeg er for tiden i tenkeboksen vedrørende hva jeg mener om dette. Det å sitte i fengsel inntil man utånder på naturlig vis er frihetsberøvelse til livets slutt, det offentlige bidrar ikke på noen måte til at livet forkortes, men heller at det får et annet innhold enn det vedkommende skulle ønske seg. Det vil være en konsekvens av ens egne kriminelle handlinger og en følge av egne valg. Det får den kriminelle som velger denne veien ansvare for selv.

Hvordan kan du si at livstidsstraff ikke lønner seg, og vennligst vis til disse bevisene. Ved at man er fysisk forhindret fra å begå kriminalitet må jo lønne seg – for samfunnet, ikke den innelåste selvfølgelig.

Hvorvidt jeg er ignorant eller ikke får være opp til andre å vurdere, jeg kommer bare med mitt syn på saken. Du velger selv om du ønsker å kommentere eller motargumentere. Jeg synes ikke at du har begrunnet synet ditt i særlig grad, og ser frem til ytterligere innlegg fra deg 🙂

Hvis du har fulgt denne bloggen, vil du se at jeg i svært liten grad tar gjerningsmennenes parti, med noen unntak, og alltid forsøker å se dette fra offerets og/eller samfunnets side og hva som gavner disse. I så måte vil livstidsdommer være en god løsning for noen kriminelle. Uansett, du er velkommen til å mene noe annet.

Magnus: Umiddelbart kan det synes som om det er Kriminelle 0, Samfunnet 2 i denne saken, siden både offer og gjerningsmann trolig er kriminelle, men et rettssamfunn bør styres etter andre regler enn den sterkestes rett, og således er det rettsvesenet som bør utmåle straff.

21 01 2009
Viking

«En drapsmann kommer inn, så skal jeg love deg at en enda verre mann kommer ut igjen.»
Poenget er jo at han ikke skal ut igjen!!!

«Livstid er drap, staten har ingen rett til å ta fra mennesker sitt liv, dessuten er det bevist gang på gang at livstidstraff ikke lønner seg.»
På hvilket grunnlag kan du påstå at livstid er drap? En som soner en livstidsdom er tross alt i live, dog med en inskrenket livskvalitet etter et valg han/hun selv har gjort!
Ingen, ASOLUTT INGEN, har rett til å ta andres liv og om man gjør det så får man stå for det man har gjort med de konsekvensene det medfører!

Jeg tror nok du også må dra hauet ut av ræva, som du sier, og tenke deg litt bedre om!
I alle samfunn har man lover og regler å forholde seg til. Dersom man velger å bryte dem så må man bare ta straffen man får, det er slik det fungerer. Alle vet at å ta livet av et menneske medfører en streng dom og mange år bak murene, så det er absolutt ingenting å syte over dersom man begår en slik forbrytelse!

Nå er det jaggu på tide å slutte å sy puter oppunder armene på de som velger å begå straffbare handlinger!!!

21 01 2009
jim

Go dexter Morgan! fortsett å rydd opp til gatene er tomme for slike folk, de gjør null possitivt i samfunnet, bare sprer frykt..

21 01 2009
Enig

Goooooooooo Viking!!
På tide å slutte å sy puter under armene på tungt kriminelle og drapsmenn!!! Eneste positive jeg kan se i dette, er at de tilfellene som her er nevt, går ut over andre likesinnede! (ser da bort fra drapet på Halvorsen/russen) Bli kvitt møkka, utslett hverandre, så kan vi lovlydige leve trygt og godt i hovedstaden!

21 01 2009
elghunk

«I alle samfunn har man lover og regler å forholde seg til. Dersom man velger å bryte dem så må man bare ta straffen man får, det er slik det fungerer»

Åpner Viking opp for unntak for f,eks. kvinner i Iran som steines for utroskap? Finnes det ikke umoralske lover?

Jeg regner med at oppklaringsprosentene på vinningsforbrytelser burde vise at det ikke er slik det fungerer…

21 01 2009
Sigrun

Drittlei: Når jeg skrev om overgrep mot barn, så tenkte jeg i dette tilfellet på de som garantert vil gjøre det igjen, og igjen. Fengselsansatte kan fortelle om hvilke kvaler de har når de må slippe ut pedofile de VET vil begå nye overgrep mot barn.

21 01 2009
drittlei

Sigrun: Jeg forstår hva du mener og synes at straffene for å ødelegge andres liv er for lave i dette landet. Jeg er ikke fremmed for at gjentatte overgrep, selv om det medfører at flere blir ofre for vedkommende, kan føre til at han eller hun sperres inne for alltid. Det er ikke opp til meg å vurdere hvor mange overgrep eller av hvilken alvorlighetsgrad, men notoriske overgripere bør tilbringe store deler, om ikke resten, av livet i fengsel.

21 01 2009
elghunk

Hurra for Sigrun!
Endelig noen som taler barnas sak, i et sykt samfunn av staffske mennesker som er mer fokusert på å hjelpe overgriperne enn ofrene.

Siden barn som blir utsatt for overgrep ofte blir overgripere selv, mener jeg disse barna straks må interneres og aldri slippes ut i samfunnet igjen. Ett eneste overgrep er ett for mye!!!

Hvis noen er uenig med meg i dette, er de pedofile!

Forresten så tar fengselsbetjenter ofte ansvar og melder fra til ledende fanger når pedofile kommer inn til straff, slik at disse kan plages og mobbes og få sin fortjente tilleggsstraff. Disse betjentene er selvfølgelig helter som glatt bryter taushetsplikten for å kjempe for den gode sak. Hurra for disse flotte menneskene!!!

21 01 2009
Sigrun

Elghunk: Jeg skjønner at du da vil ha meg innesperret, fordi jeg opplevde overgrep tidlig i livet. Men jeg kan fortelle deg at fagfolk sier at de fleste som har blitt utsatt for overgrep, ikke begår overgrep selv. Jeg er i alle fall ikke pedofil eller slår barn.

Når det gjelder terrorisering av overgripere i fengsel, så er jeg selvsagt imot det.

Men det er dessverre en kjensgjerning at noen begår overgrep gang på gang.

21 01 2009
elghunk

Den er grei!

Ikke uenig i lange straffer for personer som voldtar, enten det dreier seg om barn eller voksne. Kanskje en form for livsvarig hjemmesoning?

21 01 2009
Sigrun

Elghunk: Jeg tenkte nok mer på det å beskytte barn enn livstidsSTRAFF.

21 01 2009
drittlei

Må støtte Sigrun i hennes påstand om at overgrep ikke går i arv fra overgriper til offer og at disse igjen begår overgrep mot andre. Såvidt jeg vet er overgrepsofre overrepresentert i alt utrivelig, så som selvdrap, psykiatri, blant de kriminelle, de narkomane – men de er ikke overrepresenterte blant overgriperne. Det er altså ikke sant at de som utsettes for overgrep selv vil begå slike, men det er ofte brukt av overgripere for å «forklare» at dette ikke er deres skyld og at de ikke hadde noe annet valg enn å bli en overgriper. Det er antagelig lettere å få aksept for dette enn at man faktisk blir seksuelt eller på annen måte opphisset og tiltrukket av barn i ulike sammenhenger.

For en gang skyld har Elghunk latt sin retorikk gå ut over andre enn meg, det er nesten så jeg føler meg litt utenfor her.. 😉

21 01 2009
USAVPN

Hadde ikke stig knerta han så hadde andre gjort det!

600.000 for å knerte en pakkis! vet om mange som står i kø for de pengene ja!

En apekatt mindere i by’n! hvem faen bryr seg om det?

Stig har stil…. Drep, brenn……..

21 01 2009
elghunk

mørketallene drittlei…mørketallene!

21 01 2009
elghunk

Takk til USAVPN som med sitt velformulerte innlegg forsøkte å få debatten inn på sporet igjen!

…minner meg om kommentarene en kan lese på http://www.theync.com…blir alltid deppa av dem, men må liksom lese…

21 01 2009
elghunk

Fra drittleis tekst:

«og drapet han nå er siktet for ble begått mens han bodde i en overgangsbolig – tilsynelatende klar til å ta del i det store fellesskapet igjen.»

Tror nok du her tråkker over grensen til forhåndsdømming, selv om ditt hovedpoeng er at mannen har begått nok kriminalitet til å fortjene livstidsstraff uavhengig av om han her faktisk har begått det aktuelle drapet.

22 01 2009
drittlei

Nja, Elghunk – det er vel ikke første gangen jeg forhåndsdømmer, henger ut, øker belastningen for noen eller regelrett går over streken? Jeg setter min ære i å være passe upresis og politisk ukorrekt til tider, men du har selvfølgelig rett: Ingen er å anse som skyldige før de er dømt. Blir de frikjent, er de per definisjon uskyldige.

Selv om jeg har lett for å være vel snar med å konstatere det ene eller det andre, har jeg stor tro på rettsprinsippene i dette landet, og forholder meg greit til dem.

For øvrig er jeg enig i at noen kommentarer her er på kanten eller over, men så var det dette med fri debatt da.. I løpet av min korte karriære som blogger har jeg bare fjernet to kommentarer av de 1087 som har kommet inn. En omhandlet utseendet på en person som ble omtalt i en avisartikkel, og det er under lavmål, og en var bare politisk hvissvass som ikke hadde noe som helst med temaet å gjøre. Som tilhenger av fri(ish) debatt, må vi også tåle kommentarene til USAVPN et al, det hører liksom med 😉

22 01 2009
Gro

Nå er ikke Millehaugen dømt for dette drapet, da.

23 01 2009
elghunk

Fantastisk uttalelse han kom med til media (noe sånt som at han ikke er så idiotisk at han dreper en mann for så å bli arrestert i korridoren).

En kamerat av meg har jobbet som fengselsbetjent og har hatt å gjøre med denne fyren. «Fullstendig gal» var hans karakteristikk. Sett i lys av hva han har begått av kriminelle handlinger og hva han har sonet for, er vel merkelappen «idiot» en av de mildere karakteristikker han burde frykte.

Håper han er uskyldig…alltid morsomt når media og politiet tar feil…Hvis ikke blir det morsomt når han gråtende må innrømme at han er en idiot; det blir sikkert en fryktelig påkjenning for denne spilloppmakeren.

25 01 2009
Sigrun

Drittlei: Nå er nok de som selv ble misbrukt som barn, overrepresentert blant overgripere, særlig gjelder dette kvinnelige overgripere. Men det betyr IKKE at de FLESTE misbrukte blir overgripere selv.

25 01 2009
drittlei

Sigrun: Jeg skal se om jeg finner tilbake til undersøkelsen som viser at de ikke er overrepresentert som overgripere, men at de heller bruker dette som forklaring på egne, begåtte overgrep. Jeg kommer tilbake til dette hvis jeg finner det ut. Det har blitt en slags logisk kobling mellom det å begå egne overgrep hvis man selv er et offer – men sånn er det altså ikke. Når det gjelder vold mot barn og at voldelig oppførsel går i arv, er det mer korrekt.

26 01 2009
elghunk

Den uttalelsen min om at overgrep går i arv, var jo (sammen med hele innlegget) ment som tull/ironi. Jeg kjenner påstanden fra propagandaen om hvor skadelig overgrep er, altså fra den motsatte leiren. Tanken er vel at dersom du utsetter et barn for overgrep, så skapes det en dominoeffekt, slik at mange barn blir skadelidende av dine handlinger (og derfor må vi ha strenge straffer og mye for dømmelse)

Men jeg er jo kjent med at overgripere unnskylder seg med at de selv har vært utsatt for overgrep. Programmet «‘Sånn er livet» hadde 22. desember (cirka) et intervju med en pedofil. Har ikke hørt det, men har lasta det ned som podcast. ..så får jeg høre om vedkommende skylder på overgrep i oppveksten…

26 01 2009
Sigrun

Elghunk: Undre har skrevet ned hele intervjuet på bloggen sin, Undreverset. Så vidt jeg husker (det er en stund siden jeg leste/hørte det nå), hadde ikke denne pedofile en slik unnskyldning.

Drittlei: Jeg har lest i en rapport at det er overrepresentasjon også når det gjelder seksuelle overgrep, og særlig blant kvinner (fordi overgrep bryter spesielt sterkt med kvinne-/morsrollen).

26 01 2009
elghunk

Vold går i arv?
Er det ikke sånn at ikke-vold også går i arv???

Alt går vel i arv, på den måten at barn inkorporerer handlingsmønstre de erfarer i sin oppvekst, enten dette er vold eller trandrikking?

26 01 2009
drittlei

Etter litt tankeboksvirksomhet har jeg kommet til at jeg fikk denne informasjonen i forbindelse med et foredrag om en undersøkelse der seksualforbrytere ble testet i polygraf/løgndetektor og avgitte forklaringer under behandling. Mange av de oppga å ha hevdet å ha blitt misbrukt selv, men fortalte senere at dette var noe som ble diktet opp for å få mildere behandling i retten. Det ble da også vist til undersøkelsen, som jeg ikke for mitt bare liv husker hvem som utførte, der det fremgikk at overgrepsofre (og jeg tror dette stort sett gjaldt menn – så jeg har ikke noe innspill på dine opplysninger Sigrun, annet enn at det høres fornuftig ut) ikke var overrepresente som overgripere. Som nevnt tidligere var de derimot overrepresenterte blant narkomane, psykiatriske pasienter og selvmordskandidater.
Det er naturlig å tro at overgrepene var en medvirkende årsak til at det ble slik, og derfor undres jeg over at dette ikke vektlegges mer i straffeutmålingen. Det blir ofte nevnt at jenta/gutten/kvinnen/etc har fått store problemer som følge av overgrepet, har problemer på skolen, klarer ikke å holde på jobber, har vært innlagt på psykiatrisk sykehus, fikser ikke intimitet osv, men dette blir sjelden eller aldri noe stort tema under rettsforhandlingen. Det er underlig, for konsekvensene av handlingen som skal straffes bør fremkomme bedre, også de som det tar litt tid før man ser.

Elghunk har rett i at uheldige handlingsmønstre har en tendens til å overføres til neste generasjon, så som vold. Poenget mitt var at man finner klare tendenser på at de som har blitt oppdratt med vold som en naturlig del av oppveksten ofte benytter samme metodikk selv. De som har blitt utsatt for seksuelle overgrep som en naturlig del av oppveksten har ikke tilsvarende automatikk i valg av oppdragelsesmetode.

Forhåpengligvis betyr dette også at ikke-vold (og trandrikking) er arvelig, og heldigvis er det fortsatt flere som benytter ikke-voldelige metoder på barna side enn de som gjør det. Dette har jeg ikke noen undersøkelser eller kilder på, men jeg håper og tror at det er slik 🙂

26 01 2009
Sigrun

Vedr. vold: Det er ikke uvanlig at voksne som slår barn, påstår at de selv ikke har tatt skade av vold i sin egen barndom. Forskning har vist at foreldre som selv ble mishandlet, har fem ganger så stor risiko for å mishandle barn som foreldre uten slike erfaringer (Jinseok, 2006).

Videreføring av volden til neste generasjon er koblet til ulike psykologiske strategier, som dissosiering (et ganske omstridt begrep og fenomen) og idealisering av egen barndom.

Men de som klarer å bryte den onde sirkelen, har i større grad integrert voldserfaringene fra barndommen (Egeland & Susman-Stillman, 1996). Voldsforsker Kari Killén har sagt at å huske den psykiske smerten fra barndommen er viktig for å unngå å påføre andre smerte.

26 01 2009
drittlei

Takk til Sigrun for godt og seriøst innlegg (igjen!) der Elghunks og mine påstander enten bekreftes eller rives i stykker, alt etter som.
Jeg mangler formalkompetanse på psykiatrifeltet, men forbeholder meg retten til å mene mangt og mye likevel 😉

26 01 2009
elghunk

Jeg mangler også kompetanse når det gjelder vold, seksuelle overgrep og psykiatri. Men når det gjelder trandrikking har jeg mye peil! Så dersom vi kunne forlate de seksuelle overgrepene og heller ta for oss trandrikking, så hadde det vært fint.

27 01 2009
Ole Andreas

Tran smaker pyton. Overdreven trandrikking i oppveksten må nok ta ansvaret for mangt et ødelagt liv. Traumatisk opplevelse av verste slag.

4 03 2009
Lars Tveit

I Norge blir du belønnet for straffbare handlinger. Til mer galskap du utfører til mindre straff får du, STRAFFERABATT. Det er til å spy av. Det virker som om til svakere offeret er til mindre straff får forbryteren. Hvem får mest gratis advokat
hjelp, offeret eller kjeltringene?.

Voldtektsmenn, barne-overgripere, ja, alle forbrytere vet hvor grensen går så det finnes ingen unnskyldning for deres handlinger. Jeg er faktisk enig med han som mente at et nakkeskudd var fortjent straff.

Så har vi disse forsvarsadvokatene som bevisst og mot ovebevisning om skyld på død og liv skal ha kjeltringspakket frikjent. Jeg mener de er skyldige i at vi har så mange gjengangere i kriminalstatistikken. Forsvarsadvokatene burd bli tiltalt og straffet hvis det i ettertid viser seg at de visste eller burde vite eller forstått at den tiltalte ikke snakket sant da saken var til rettsbehandling. Et ris bak speilet skader ikke . En forsvarsadvokats oppgave burde kun innskrenke seg til å påse at loven ble fulgt til punkt og prikke og ikke legge hovedvekten på at kjeltringene ikke blir straffet eller får minimum straff for sin forbrytelse.

Gi førstegangsforbryterene maksimum straff for forbrytelsen de har begått, Ingen fordeler eller «frislipp»for god oppførsel men tilleggsstraff for ukorrekt oppførsel i soningstiden. Jeg tror det da ville blitt mindre gjengangere.

Og for all del ingen spesialbehandling i fengslene, bortsett fra det som kreves pga. sykdom. God mat er alltid populært. Svinesteik, svinekoteletter og svine-
ribbe med mye godt fett er mat for mons. Men det er viktigt at alt kjøtt kommer fra dyr som er slaktet humant og etter norsk skikk.

4 03 2009
Kjartan Bru

Til anonym 09:41
Herre min hatt for et syn og syk tankegang du har. Lønner det seg ikke å gi lange fengselsstraffer?. Du har tydligvis fått mye for kort straff. Så kort at du ikke fikk tid til å tenke over hva galt du hadde gjort, hellet ikke tid til å innse dine feiltrinn, forbedre deg og forberede deg til en bedre livsførsel når du kom ut av fengselet. Det er typer som deg samfunnet må beskytte seg imot.

I Amerika, muligens ikke alle stater, der har de «prikkbelastning» uansett forbrytelsens karakter. Blir du arrestert 3 ganger og dømt for en eller annen forbrytelse så får du automatisk livstidsdom for den siste forbrytelsen.

Jeg tror du muligens har et potensiale for å havne i denne katerogien så trekk hode ut av ræva og tenk deg om før du drar til Amerika. Det er også lov å tenke selv om du blir i Norge. Derfor forventer jeg et mer sakligt innlegg neste gang du gulper. Ha en fin dag.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s
%d bloggere like this: