Hva er det som foregår?

24 02 2009

Noe er alvorlig galt i dette landet. Jeg tenker ikke på hijab-tull, blasfemiparagrafer eller NAV-rot, men dommer for alvorlig kriminalitet.

Det synes å være en generell trend at dommene som idømmes er latterlig lave for svært alvorlige forhold. I dag har jeg lest at man anser at fire års fengsel er tilstrekkelig straff for å slå, sparke og forlate et menneske som senere dør av skadene. Jeg har ikke lest dommen, men antar at det er snakk om legemsbeskadigelse med døden til følge, noe som altså er verdt fire års fengsel. Strafferammen er betydelig, men aktor har altså lagt seg på stusselige fire år og fått det i retten.

Videre er to menn på henholdsvis 19 og 24 år dømt til to år og åtte måneder samt tre år og seks måneder for å ha gruppevoldtatt en jente på 14 år, og til overmål ha filmet overgrepet. At forsvareren til den ene omtaler dette som bondeanger istedet for straffesak, sier mer om advokat Wiik Sørviks vurderingsevne enn alvorligheten i tiltalen.

Når voksne voldtar barn som er ute av stand til å sette seg til motverge og filmer det hele, er altså dette straffen som samfunnet mener er «passe». Den yngste må bare sone et år i fengsel, den eldre det hele – og begge har anket.

Bare produksjonen av overgrepsmaterialet har en strafferamme på tre år, voldtekt i fellesskap inntil 21 – og samfunnet belønner dem med seks år og to måneder tilsammen.

Menneskene i dette samfunnet er åpenbart ikke så mye verdt, siden overgrep mot dem ikke straffes i særlig grad. Dette er svært uheldig og sender fullstendig gale signaler til andre som gjerne møter all argumentasjon med vold eller som synes at det å utnytte et bevisstløst barn seksuelt er en god ide.

Forhåpentligvis vil høyere rettsinstanser legge på endel på straffene når de skal behandles der. Det er ihvertfall lov å håpe.

Reklamer

Handlinger

Informasjon

20 responses

24 02 2009
Pauzerommet

Det burde absolutt gjøres noe med straffelovene her i landet.

24 02 2009
Ståle O.

4 år, og slipper ut etter 1.5 år med «god oppførsel». Eller 1 år dersom soningskøene blir for lang, det er jo Storbergets kur mot for få fengselsplasser. Må le av hele det norske justisapparatet og de dumsnille klovnene som driver sirkuset.

24 02 2009
the punisher

med sånne avsindige domsavgjørelser og latterlige straffeutmålinger kan man jo bare vente seg hva som skjer hvis rette mann blir offer… det å ta loven i sine egne hender frister faen så mye ….

24 02 2009
Daniel A.

lovene MÅ forandres fort!! livet til en mann er «verdt» 4 år?? det er en vits mot hans familie..

24 02 2009
Reidar

patetisk straff… jeg skriker på innsiden…

25 02 2009
john

Siden straffene som utmåles ikke står i samsvar med hva folket forventer samt krever får en ta ansvaret for straffeutmålingen selv.

25 02 2009
Ole Andreas

Det er ikke lovene som er problemet. Det er rettspraksis. Stortinget kan vedta lover til de stuper og det hjelper ingenting hvis ikke domstolene bruker de strafferammer som loven gir anledning til. Det er det ytterst sjelden domstolene gjør. Skal man få en endring på dette i skjerpende retning må en få en annen politisk vind enn den som har blåst i Norge etter siste krig. Og akkurat det tror jeg er nokså håpløst.

25 02 2009
elghunk

Gruppevoldtatt?
Det er snakk om 2 personer? (jeg vet at to personer kan regnes for en gruppe, men likevel…?)

Var det ikke bra at de filmet overgrepet, det var vel det som førte til at de ble tatt? Alle overgrep bør filmes, slik at overgripernes risiko for å bli tatt økes!

25 02 2009
KGH

Ja, det er noe rottent i staten Norge (fritt etter Shakespeare). Snillismen griper rundt seg overalt. Drap og mord er mer eller mindre akseptert blant politikerne og i rettsvesen. Det er kun det allminnelige menneskes rettsoppfatning dette skurrer mot. Så kanskje rettsoppfatningen er gærn? Dette er bedrøvelig!

Dessuten hvordan skal man vite at en eller annen person (i dette tilfelle polakk) føler seg provosert av en ganske vanlig reaksjon? Jo mer vi lar oss skremme av potensielt voldelige personer, desto mer tyranniseres vi av de samme.

25 02 2009
elghunk

Lest en gang om Danmark under okkupasjonen at landet var uten en politistyrke noen måneder. Vinningsforbrytelsene økte voldsomt, mens drap og sedelighetsforbrytelser sto på stedet hvil.

Bør vi heller ikke fokusere på å forhindre forbrytelser framfor å komme springende med lange straffer når ugjerningen har skjedd?

En enkelt tiltak kan være å nekte foreldre å oppdra egne barn, siden de er «inhabile» og ofte naive med hensyn til egne barns fortreffelighet.

25 02 2009
ThaJudge

FORHINDRE FORBRYTELSER ISTEDENFOR Å FI STRAFF!!!??? Har du tenkt gjennom hva du sier! Nummer 1: Dette her er klar beskjed til folk om at blind vold er helt okey. Dette rammer ikke bare de pårørende, men også folk genrelt. Tror du virkelig at det blir mindre vold av lavere straffer?? Nummer 2: Skulle likt å se deg forsvare disse synpunktene foran Jonas Pedersen sin mor.
Hvis dette er din ærlige mening, så er du også en del av den dødelige snillismen som herjer over dette landet. Folk som deg og de som avsa denne dommen er AVSKUM.

25 02 2009
Hva er det som skjer? | Isteri Puas 18SX Only

[…] View original here: Hva er det som skjer? […]

25 02 2009
Ole Andreas

Straff er ment å forhindre forbrytelser. Prevantiv virknig av straff. Det er ment å skulle virke avskrekkende. Derved forebygger det forbrytelser. Den beste forebyggende effekten er at gjør du dette blir det verst for deg selv. Du blir tatt og buret inne.

Lovene er den dressen myndighetene tar på seg når de ferdes i internasjonalt forum og i det offentlige rom. Derfor må de være noenlunde på linje med andre land.

Rettspraksis er virkelighetens verden. Og når rettspraksis kolliderer med hva folk flest oppfatter som rettferdig så er landets myndigheter på kollisjonskurs med folkeviljen. Her til lands har de vært det i en årrekke.

Eksempelvis hadde vi strenge lover mot omskjæring i 12 år uten at de ble praktisert. Ingen ble tatt for dette til tross for at både bevisene for forbrytelsen og forbryterne var lett tilgjengelige i ettertid. I praksis var omskjæring av barn tilliatt i Norge. Men i det offentlige rom i inn som utland flagget vi med strenge lovforbud.

Grunnen til at ingenting av dette kommer til å endre seg er at vi har en presse som hyller norsk rettsvesen uforbeholdent. På dette punkt er norsk pressse ensrettet.

25 02 2009
drittlei

Her var det mange sterke meninger 🙂 Jeg mener at det alltid er bedre å forebygge en forbrytelse enn å straffe noen for den etter at forbrytelsen er begått, men i tilfeller der straff er på sin plass – bør denne være i tråd med allmenn rettsoppfatning. I disse sakene kan jeg ikke se at straffene synes å være rettferdige eller gjenspeiler alvorligheten i forbrytelsene. Når man med vitende og vilje, eller med skadeforsett som det så fint heter, slår og sparker noen i ansiktet slik at vedkommende dør, bør det komme en svært streng reaksjon. Fire års ubetinget fengsel, noe som i praksis betyr mye kortere soning, er ikke det. Dersom vedkommende som ble dømt er utenlandsk statsborger og man ønsker å bortvise ham fra riket etter sonet straff, er praksis at de soner halve dommen før de utvises. Han er da persona non grata i Norge, men det er ingenting som hindrer vedkommende i å komme hit og oppholde seg ulovlig. Teoretisk kan man da risikere å treffe på denne personen på gata om halvannet år eller så.

25 02 2009
elghunk

ThaJudge!
Hva med å roe seg litt ned og faktisk lese det jeg skrev? Jeg stilte bare et spørsmål om hvor fokus burde settes inn! Jeg har ikke gitt uttrykk for at profylakse er et surrogat for judisiell retribusjon. På samme måte mener jeg at fokus bør settes inn på å forebygge sykdommer. Dette vil ikke si at syke folk skal nektes behandling!

Du har et godt utviklet emosjonssystem, men kognitivt henger du vel litt etter? Også mot dumhet bør vi satse på forebygging, siden dumheten er vanskelig å kurere når den først har slått rot.

25 02 2009
Ole Andreas

Ståle O.
«Må le av hele det norske justisapparatet og de dumsnille klovnene som driver sirkuset.»

De er i høyeste grad oppegående meget intelligente mennesker. Og hvis du tror de er snille så bør du prøve å krysse dem.

25 02 2009
predikeren

Det er vel «in» med «rask gjennomstrømning» i arresten også!
Målet er fort inn, fort ut. Ikke lange soningskøer, da klager folk. Skal alle inn og sone med en gang, uten å vente til det er ledig kapasitet, må noen fort utigjen også. Ellers blir det overfullt, og vi må bygge flere fengsler. Inntil det skjer, må folk få kortere straffer, da kommer de raskere ut. Og flere slipper å stå i kø!

25 02 2009
drittlei

Ole Andreas har nok rett i at deltakerne i rettssystemet i høyeste grad er oppegående, om enn noe teoretiske og lite empatiske. Mangelen på empati rammer ofte offeret, ikke den tiltalte – da denne ofte kan forklare sin tilstand med dårlig oppvekst, manglende tilsyn, samfunnet har sviktet osv. Offeret har ofte ikke annet å forsvare seg med enn at vedkommende enten var på feil sted til feil tid eller har valgt feil livsledsager – og i det ligger det jo implisitt at det er vedkommendes egen feil 😉

En ting som er betenkelig, er at straffenivået nærmest følger ønsket om å redusere soningskøene. I stedet for å bygge nye fengsler, da befolkningen både har blitt større og mer kriminell, velger man å idømme lavere straffer og lettere soningsforhold (fotlenke, samfunnsstraff, betingede dommer, påtaleunnlatelse) eller henlegge (kapasitet/manglende informasjon om gjerningsmann/prosessøkonomiske hensyn). Resultatet blir at de (relativt) få som dømmes, får alt for lette straffer. Imho, ihvertfall.

25 02 2009
Råger Mår

Hehe, denne bloggen er så bra:-)

Jeg kjenner det RYKKE til i tastefingrene hver gang jeg er inne her!

HURRA!!

NÅ hadde jeg tenkt til å komme med noen kraftfulle uttalelser om rettspraksis, forebygging, virkeligheten omkring samfunnsstraff, og straffens innhold forøvrig, men det får vente til neste besøk.

Men må bare si liiiiitt..

Det er ikke til å unngå at rettsvesenet og lovverket på visse områder vil måtte gå på akkord med vanlige folks meninger omkring straff og straffeutmåling. Dette vil som regel være lovbrudd som vanligvis ikke sees på som «ekte» kriminalitet av mannen i gata, feks trafikkbøter, førerkortbeslag, gebyrer mv.

Jeg synes likevel at rettsvesenet begynner å fjerne seg vel mye vekk fra vanlige folks oppfatning av lov og rett.

Rettspraksis er etter min mening ofte helt ute å kjøre når man snakker straffenivå. Det er korrekt som Ole Andreas nevnte, det er veldig sjelden lovverket det er noe feil med. Det er rettsprakis.

Straff er en flerdelt sak. Den er allmennprevantiv, og den er individualprevantiv. MEN tillegg til dette så skal straffen også være en oppreisning for den fornærmede part, en slags HEVN.

Som i ovenfornevnte sak, 4 år for et liv er ikke mye til hevn. Ikke med tanke på hvilke evige «pinsler» man gjennomgår i norske fengsler iallefall.

Tror heller ikke det ville ha vært mange narkselgere rundt akerselva heller, om politiet virkelig kunne bure de inne i en LENGRE tidsperiode. Nå slippes de jo neste dag.

I et land hvor man som tidligere ustraffet kan bli sendt i fengsel for å kjøre for fort med bil på ett langstrekke i ingenmannsland, så er dette ganske utrolig.

26 02 2009
elghunk

«Tror heller ikke det ville ha vært mange narkselgere rundt akerselva heller, om politiet virkelig kunne bure de inne i en LENGRE tidsperiode. Nå slippes de jo neste dag.»

Tyder ikke situasjonen i USA på noe annet?

Dersom langere fjernes, blir det vel vanskeligere å få tak i stoff, prisen vil da stige, og dermed blir det enda mer attraktivt å selge stoff og nye langere kommer til.

Jeg aner ikke hva jeg snakker om, men logikken synes grei! (?)

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s
%d bloggere like this: