Å voldta sammen med andre

3 03 2009

Leser i VG i dag om gruppevoldtekten i Fredrikstad i fjor sommer, der en 15-årig jente (angivelig) ble voldtatt av tre 19-åringer. Ingen av de tre mener å ha voldtatt noen som helst, og hevder at den seksuelle omgangen – som de smart nok ikke benekter da politiet trolig har andre beviser som uomtvistelig plasserer dem på stedet – var frivillig fra jentas side. En eller flere av dem erkjenner også at de visste at jenta var under den seksuelle lavalder.

Jeg har flere ganger omtalt (gruppe)voldtekter her i denne bloggen, og synes slike forbrytelser er noe av det mest forferdelige man kan utsette noen for – og straffene som utmåles står sjelden i stil med alvorlighetsgraden i forbrytelsen. Lovgiver har gitt rettsvesenet solide verktøy for å straffe gjerningsmennene, men disse blir i liten grad brukt. Derfor håper jeg at det i denne saken, forutsatt at gjerningsmennene blir dømt, blir utmålt lange straffer – slik at det dannes ny presidens som står mer i stil med hva de fleste av oss mener slike mennesker fortjener.

Som mann er det vanskelig å vite hvordan jenter tenker, men umiddelbart slår det meg som underlig at en såpass ung jente vil ha samleie med alle sammen, en eller flere ganger på hver, i en park – selv om sommernetter både kan være varme og romantiske. Uansett skal saken behandles før noen pådømmes, men jeg håper virkelig at man bruker paragrafene de er tiltalt etter fullt ut, for en gangs skyld. Strafferammen er 21 år, noe som ihvertfall bør bety at de blir dømt til et tosifret antall år i fengsel hvis funnet skyldige. Jeg krysser fingrene frem mot rettsbehandlingen i begynnelsen av mai.

Stikk i strid min normale omtale av avisenes håndtering av straffesaker generelt og sedlighetssaker spesielt, må jeg berømme VG for denne artikkelen. Den var opplysende, presis, viste til korrekte og viktige bestemmelser i Straffeloven – uten noen gang å være ferdigtygd og tabloid. Bra levert av VG denne gangen!  😀

Reklamer

Handlinger

Informasjon

14 responses

4 03 2009
Svein

hei, må si at jeg er meget enig med deg i det du har lagt fram. det er en helt håribel sak som beskrives og det måtte ha vært et mareritt for den 15år gamle jenta. nå skal ikke jeg ta side i saken før det har kommet en endelig sluttning, men må bare si at det er bra sykt hvor mye enkelte personer kan gå med på.
Jeg tviler ikke et sekund på at det finnes personer her i Norge som er under den seksuelle lavalder men som samtidig kunne funnet på å bli med på noe sånn i en alkoholisert tilstand. derme kanskje blitt med på det å angret i ettertid. Sier ikke at dette gjelder i denne saken, men at man kanskje skal se saken fra alle sider før man skriker om 21 år fengsel. men jeg håper ( dersom di ansvarlige blir funnet skyldig) at dem, som du sier, bruker strafferammen helt ut, slik at det kan statuere et eksempel.

en annen ting som også kan nevnes er at falske anklager er noe man også burde slått hardere ned på. er flere jenter som tror det er «kult» å ha blitt voldtatt, å deretter finner ut at det skal hun annmelde. har hørt flere sliker historier, å det er bare helt latterlig, å tenk på han som blir annmeldt for et frivilig samleie fordi jenta angrer i ettertid.

fårøvrig en vellskrevet blogg.

4 03 2009
Vanskelig

Jeg må innrømme at både bloggeren og kommentatoren fremstår for meg som veldig naive.

På den ene siden uttrykker man tvil om en 15-årig jente kan være med på sex med tre 19-åringer frivillig. Våkn opp, selvsagt kan hun det! Det fremgår også at hun kjente en av dem fra før, og at de hadde hatt sex ved flere andre anledninger.

Var det voldtekt? Det er det retten skal avgjøre. Disse guttene vil uansett bli straffet for å ha hatt sex med en mindreårig, noe som er straffbart i seg selv. Om de skal straffes for voldtekt er et helt åpent spørsmål. Her kan bevisene være motstridende – kanskje retten må gjøre seg opp en mening bare på grunnlag av vitneprov.

Da blir det meningsløst å si at de tiltalte skal gå fri hvis de ikke dømmes, men sperres inne med livstidsstraff hvis de dømmes. Det kan ikke være enten eller. Hvis retten faktisk er i tvil om det i det hele tatt har funnet sted en voldtekt, må jo det i seg selv være en formildende omstendighet.

4 03 2009
Oddur

Får bare håpe disse 3 unggutta får så det svir. En av dem, en tsjetsjener, har det lengste strafferegister her i byen, og har etterpå truet andre til å avgi falsk forklaring.
Gi dem 15 års forvaring, alternativt send dem tilbake der de kom fra. Slike typer trenger vi ikke i Norge!!

4 03 2009
drittlei

Vanskelig: I henhold til artikkelen hadde hun hatt seksuell omgang med en av guttene tidligere. Det står ikke noe om dette, men det er vel ikke utenkelig at de har vært kjærester eller lignende. Jeg sier videre at det er «underlig» om hun har vært med på dette fullstendig frivillig, gitt tid/sted/antall personer – men altså ikke utenkelig på noe vis. Underlig defineres som «rar, merkelig, gåtefull», og jeg synes det er rart, merkelig og gåtefullt hvis dette har vært en fullstendig frivillig handling – for deretter å gjøre det kjent for hele verden. Jeg vil tro at de å være såpass promiskuøs ikke nødvendigvis er imagebyggende for en ung jente.

Flere ganger påpeker jeg at det er opp til retten å avgjøre hva som har skjedd eller ikke skjedd, skyld eller ikke skyld – men DERSOM de blir funnet skyldige, bør strafferammene benyttes bedre. De av dem som har erkjent omgang med vedkommende blir uansett å straffe for dette – men de vil gå fri for voldtektsanklagene. På den annen side har man en del dommer der de involverte er «nær i alder og utvikling» og at forholdet således ikke er subjektivt straffbart selv om det har blitt begått en objektivt straffbar handling. Det har heller ikke blitt påstått livstidsstraff, men noe bedre utnyttelse av spennet i paragrafen bør være mulig, der denne er begrenset oppad til 21 år. En straff skal være både individual- og almennpreventiv, og da bør forhold som har lange strafferammer resultere i lange straffer.

Hvis retten er i tvil om det har funnet sted en voldtekt skal de tiltalte frikjennes.

Du må gjerne oppfatte meg som naiv, det er ikke en ubetinget dårlig egenskap 🙂

4 03 2009
østfolding

Jeg tror de er skyldige, men det må retten være overbevist om også hvis det skal være en dom. hvis de blir dømt håper jeg på lovens strengeste straff for de som er involverte. det skal også legges betydelig vekt på hvordan de mishandlet og «torturerte» en tredjepart for å få han til å la vær å si noe til politiet. Slike mennesker har ingen leverett i det norske samfunn og sånne episoder sprer frykt!
Tsjetjsenieren som «oddur» nevner vet jeg hvem er, det er en meget farlig type med laaaaaang liste med lovbrudd av grov art bak seg. Svært lav terskel for vold og har ingen skrupler mot å skade / lemleste andre mennesker. Slike mennesker som går fri er et eksempel på at politiet enten er svært udugelige eller ikke har frie nok tøyler til å trygge vårt samfunn.

4 03 2009
bob

Har hendt flere ganger at mindreårige har frivillig sex med eldre og deretter anklager dem for voldtekt MEN hvis det viser seg at disse tre er skyldig voldtektsmenn.
Så burde de bli tvunget til å gå rundte med en slikt http://www.rapestop.net/ hengede på pikken gjennom hele streffe tiden.

4 03 2009
Oddur

Advokatenes påstand om at de var «frivillig» samleie, stemmer jo veldig bra med at de tre flyktet fra Fredrikstad etter udåden, og truet med vold mot ett vitne hvis han fortalte hva han hadde sett.
Da de ble arrestert i Vestfold deiset de også en plank i hodet på en politimann av full kraft.
Dette er IKKE snille gutter, og bør behandles deretter. La rettsapparatet for en gangs skyld sette seg inn i denne unge jenta stilling, som her beskyldes for å ha hatt voldelig samleie med tre beist FRIVILLIG!
Hvilken påkjenning er ikke dette for henne? Teller ikke det i norsk rett?

4 03 2009
elghunk

«Hvis retten er i tvil om det har funnet sted en voldtekt skal de tiltalte frikjennes.»

Hva er det det heter… «rimelig tvil»?

En rettssak er som en gjettekonkurranse hvor to parter gir ulike beskrivelser av noen av bitene i et puslespill og så blir det opp til dommeren og leg- (for ikke å si «leke-«!) dommerne å gjette på hva det hele summerer seg til.

Når en har gjettet, så fungerer denne gjetningen ofte også som sin egen fasit.

Det fungerer tilsynelatende sånn er dersom retten er i tvil om hva de skal gjette på, så ender det med at tiltalte blir funnet skyldig, men får lavere straff enn aktor har lagt ned påstand om. Dette er jo logisk uholdbart, men i gjettekonkurranser er det magefølelser og intuisjoner som råder grunnen.

Jeg bygger her på et meget spinkelt grunnlag..men men…

4 03 2009
Lars Tveit

En voldtekt er en avskyelig handling og må, hvis handlingen er klart bevist, straffes med lovens strengeste straff. Er det ikke derfor vi har maksimum- straff i loven. En gruppevoldtekt er en simpel, avskyelig og heslig handling som det overhode ikke finnes noen formidlende omstendigheter for. Det eneste må i så fall være at samtlige gjerningsmenn er sinnsyke og da skal de bures inne på asyl og aldri slippes ut i samfunne mer. Blir de erklært friske før 21 år «er gått» så er det rett i boksen og sone resten av straffen der. Straffeutmålingen i Norge er mest bare en vits. 5 – 6 år for et drap. Ville du akseptert det hvis det var en av dine kjære som ble myrdet?. Ikke rart kriminaliteten i Norge bare øker, på alle fronter og bauger.

I dette tilfell, i Fredrikstad, påberoper gjerningsmennene seg at jenta gikk frivilligt med på å ha sex. Muligt guttene oppfattet det slik men hvilken andre muligheter hadde hun?. Bli mishandlet, kanske drept. Hvorfor lokket de jenta med til et sted der de kunne utføre sine simple handlinger. Ingen straff er mild nok for det de gjorde. Mitt forslag er 21 år i boksen, uten hverken permisjoner eller noen form for «frislipp». Deretter en uke i gapestokk på Torget i Fr.stad hvor folket kan spytte på dem og så landsforvisning. Da tror jeg disse individene aldri prøver på en voldtekt mer.

4 03 2009
elghunk

Lars
Helt enig! Få inn gapestokken slik at vi kan spytte på disse forbryterne. La oss pisse og drite på dem også. Når vi først er i gang, kan vi også skjære av den hendene, tungene og ørene. Deretter kan vi la barn rive ut øynene på dem og dra tarmene ut av nesen på dem ved help av piggtråd. Så kan vi sette fyr på dem, mens vi danser rundt i glede over egen moralsk overlegenhet!

Voldtektforbrytere, homoer og ateister fortjener denne behandlingen! Dersom det senere skulle vise seg at de var uskyldige, så har de sikkert gjort masse dritt uansett!

4 03 2009
Lars Tveit

Til Elghuk

Ja, homoene har sikkert gjort masse dritt uanset. Æsj, Æsj.

6 03 2009
elghunk

Lurer på om gruppevoldtekt kan regnes som organisert kriminalitet?

7 03 2009
drittlei

Interessant spørsmål elghunk, men såvidt jeg vet er dette aldri påstått fra påtalemyndigheten, Såvidt meg bekjent er termen ment på organisert økonomisk kriminalitet, men vinningen bør nødvendigvis ikke være av økonomisk art, også makt kan være en vinning – noe som favnes av punkt 11. Fra andre saker kjenner vi også til at status og posisjon anses som vinning, hvis det er mulig å oppnå dette gjennom slik kriminalitet.

Jeg sakser fra justis og politidepartementet:

Hva er organisert kriminalitet?

For å kunne kartlegge den organiserte kriminaliteten, har EU–landene gått inn for å benytte bestemte kriterier for å definere organisert kriminalitet. Den samme definisjonen er tatt i bruk i Norge. Minst seks av følgende kjennetegn må foreligge, blant annet nummer 1, 3, 5 og 11, for at lovbrudd eller kriminelle grupper skal kunne klassifiseres som organisert kriminalitet:

1. samarbeid mellom flere enn to personer,
2. alle har egne tildelte oppgave,
3. samarbeidet strekker seg over lengre eller ubegrensete perioder,
4. det brukes en form for disiplin og kontroll,
5. det foreligger mistanke om alvorlige kriminelle handlinger,
6. virksomhet foregår i flere land (på internasjonalt nivå),
7. det brukes vold eller annen form for trussel,
8. organiseringen er av kommersiell eller forretningsmessige art,
9. hvitvasking av penger er en del av operasjonene,
10. det utøves innflytelse på politikk, media, offentlig forvaltning, rettsmyndigheter eller økonomi,
11. aktivitetene styres av målsetting om vinning og/eller makt.

7 03 2009
elghunk

Ser ut som det ikke kan være det. Men det er jo bare å forandre definisjonen så blir det det. Men det står vel noe annet sted i loven om gruppevoldtekt, kanskje?

Rart at dyader er ok, men triader ikke er det (hm…triade…hva var det…kinesiske mafia?)

Så dersom jeg og du begynner å reise verden rundt og kidnappe og torturere og utpresse osv, så er det ikke OK (hm…organisert kriminalitet blir forkortet til ok, det kan jo ikke være ok), men dersom vi har med en kaffekoker på laget så blir det hele mye mer alvorlig?

Uansett takk for fyldig svar, ser ut som voldtekt ikke kan være OK!

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s
%d bloggere like this: