Tendensiøst, på grensen til tullete

25 06 2013

Jeg leste i dag en artikkel i fagbladet journalisten som omtalte en sak der den tidligere lederen i epostselskapet Runbox, Hans Lysglimt, forteller om et utleveringspålegg han fikk fra FBI via Kripos og norsk rett i en amerikansk skattesak. Begjæringen angikk eposter som man mente angikk saken, og etter pålegg fra retten utleverte Lysglimt dette. Han hevder at innholdet hverken var veldig omfattende eller spesielt kontroversielt. Ham om det.

Lysglimt mener denne saken, som han forøvrig er pålagt taushet om etter straffeprosessloven, viser hvordan Kripos formidler personopplysninger til FBI, muligens på bekostning av vårt rettsvern som, tilsynelatende, ukrenkelige norske borgere. Det fremstår som nærmest uhørt at norske politimyndigheter utleverer informasjon om nordmenn til andre land og stater eller om deres egne borgere, og til alt overmål til selveste USA! For meg fremstår denne saken som grei skuring der en antatt forbrytelse, antageligvis begått i USA av en trolig amerikansk borger, som tilfeldigvis benyttet en norsk eposttjeneste, etterforskes av det føderale, nasjonale politiet. På samme måte som saker begått av norske nordmenn bosatt i Norge ville blitt etterforsket av norsk politi, med tilhørende utleveringspålegg til andre lands myndigheter – hvis data om forbryteren eller forbrytelsen befant seg på annet lands territorium.

I kommentarfeltet, der jeg har lagt ved mitt eget lille innlegg som illustrasjon til denne saken, blir Lysglimt berømmet for sitt initiativ i «all informasjon er hellig»-korstoget og ansett som en foregangsmann i kampen mot grusomhetene begått mot norske og utenlandske internettbrukere. Personlig synes jeg det hele er tannløst, lite prinsippfast og puslete – da han likevel overleverte informasjonen han er pålagt å ikke snakke om at han har utlevert, men sånn er det nå engang. Han får sine fem minutter i rampelyset, får promotert at han nå går i bresjen for et nytt næringslivstidsskriftet Farmann, tidligere Farmand  (se, alle får reklame her – men farmann.no virker ikke) og advokat Jon Wessel-Aas som er daglig leder i Den internasjonale juristkommisjon og som etter sigende har lang erfaring med temaer som medierett, opphavsrett, ytringsfrihet, personvern og sånn. Begge disse er selvfølgelig svært kritiske til at Kripos, som uten engang på selvstendig grunnlag og etter norske rettsprinsipper vurderer saken, velger å akseptere en kjennelse fra et annet lands rettsvesen, som vi forøvrig har internasjonale, godkjente og transparente, bilaterale avtaler med, før de piler til retten for å få et utleveringspålegg. Ja, det er vel egentlig sånn internasjonalt politiarbeid fungerer – man hjelper hverandre med å etterforske forbrytelser og forbrytere som begår kriminelle handlinger internasjonalt, og jeg ser oppriktig ikke det kontroversielle i dette.

Det er heller ikke det dette innlegget skal handle om, det skal nemlig handle om den tendensiøse journalistikken som forfatteren av artikkelen står bak – nemlig Bjørn Åge Mossin. Jeg gjengir teksten med hyperlenker og det hele, for alle vet jo at massevis av hyperlenker til tilsynelatende troverdige kilder øker sannhetsgehalten i egen tekst. Overskriften var forøvrig «Tvunget til å gi eposter til FBI» – jeg ville nok heller skrevet, siden det ville vært det korrekte, «Lovpålagt å gi eposter til Kripos» så kunne ingressen hatt noe sånt som «Kripos videreformidlet disse til FBI i en lokal amerikansk straffesak». Ikke like sexy, ikke like klikkvennlig – men riktig.

Jeg siterer hele innledningen fra journalisten.no, da den er så tendensiøs at jeg først trodde det var snakk om satire, siden det presenteres sleivspark og oppgulp til både venstre og høyre. Det er det altså ikke.

«Den betente overvåkingsskandalen i USA har sine fått norske forgreininger. Advokat John Christian Elden er blitt overvåket av amerikansk etterretning på Facebook, mens advokatkollega Brynjar Meling mener at han er telefonavlyttet av amerikanerne.

Data som ligger på norske servere er heller ikke skjermet. Her kan du lese hvordan det amerikanske føderale politiet FBI og andre utenlandske politi- og etterretningsorganisasjoner sikrer seg innhold og trafikkdata fra norske teleselskaper.»

Eh.. Det kan virke som om dette ikke er innledningen til min kondenserte, og selvfølgelig tendensiøse – men så utgir jeg meg heller ikke for å være journalist – sammenfatning av saken med Lysglimt og Runbox-dataene, men noe helt annet. Mossin innleder med at «Data som ligger på norske servere er heller ikke skjermet. Her kan du lese hvordan det amerikanske føderale politiet FBI og andre utenlandske politi- og etterretningsorganisasjoner sikrer seg innhold og trafikkdata fra norske teleselskaper.»

Er skattesaken der Kripos innhenter, via retten, eposter fra Runbox for å bistå den nasjonale politienheten FBI bevis for at «det amerikanske føderale politiet FBI og andre utenlandske politi- og etterretningsorganisasjoner sikrer seg innhold og trafikkdata fra norske teleselskaper»? Beklager å sitere denne setningen gang på gang, men jeg måtte virkelig lese denne flere ganger for å se om det virkelig var det han skrev. Er dette den samme Mossin som fikk journalistprisen i 2009? Hva skjedde?

«Her kan du lese hvordan det amerikanske føderale politiet FBI og andre utenlandske politi- og etterretningsorganisasjoner sikrer..»  og deretter ikke ett eneste bevis på at etterretningsorganisasjoner innhenter noe som helst. Ikke ett! At ordinært politi gjør det i vanlige straffesaker er ikke spesielt hverken spenstig eller unormalt, vil jeg tro.

Hele artikkelen, der det er litt vanskelig å se hva som kan krediteres Lysglimt, Wessel-Aas eller Mossig, er gjennomsyret av udokumenterte påstander, så som at Elden og Meling mener seg overvåket. Jeg antar dette er advokat-prat for å fremme egen sak, fjerne mistanken fra egen klient og/eller forfekte sin egen personlige stilling i mediesamfunnet mer enn «beviser» på at det har skjedd. Påstander som:

«Amerikanske myndigheter driver ikke bare med løpende overvåking av datatrafikk hos internettgiganter som Google og Facebook. De innhenter også dataopplysninger i andre land. Den nå spionsiktede og etterlyste varsleren Edward Snowden, som i helga søkte asyl i Equador, var fredag kilde til nok en avsløring i engelske The Guardian. Ifølge avisa har engelsk etterretning samlet inn og delt dataopplysninger med sine amerikanske kolleger i National Security Agency.

Også norske teleoperatører og nettbaserte tjenester utleverer data til utenlandske politimyndigheter. Hvis de nekter, bistår norsk politi/Kripos med nødvendige lovmessige skritt. Framgangsmåten ved utleveringsbegjæringer fra utlandet er den samme som når politiet etterforsker norske saker.»

Hvor i all verden kom Snowden, Google, Facebook, NSA fra?

Hvorfor nevnes de i det hele tatt i samme artikkel som et ordinært utleveringspålegg om lagrede eposter hos Runbox? «Hvis de nekter, bistår norsk politi/Kripos med nødvendige lovmessige skritt» – som logrende skjødehunder kunne det godt vært lagt til, slik jeg leser det. Er Kripos/norsk politi som lakeier for amerikanske etterretningsmyndigheter å regne? Er FBI en internasjonal etterretningsorganisasjon? I følge dem selv har de jurisdiksjon på amerikansk grunn og driver etterforskning i straffesaker og kontraetterretning om andre lands etterretningsorganisasjoner i USA. FBI er ikke det samme som CIA som ikke er det samme som NSA som ikke er det samme som DHS som ikke er det samme som Illuminati.. Man bør føre mer beviser enn påstander fra Lysglimt om det han åpenbart opplever som urettmessig innhenting av «de hellige persondata» fra hans tidligere firma for å kunne påstå dette, såfremt man ikke bruker et nick som «tinfoilhat» og underskriver med usynlig blekk.

Egentlig er ikke dette så veldig kontroversielt, siden det etterforskes straffesaker med internasjonale forgreninger av alle vettuge lands politienheter hele tiden og «Ifølge NRK har regjeringen i et notat til EU anslått at norsk politi får litt under 1.000 forespørsler i året om slik hjelp fra utenlandske kolleger.»

Slo ikke journalisten akkurat ihjel sin egen teori om hvor kontroversiell denne utleveringen av epostdata fra Runbox til Kripos til FBI er med den kildehenvisningen? 1000 tilfeller!!! 1000!!! Jeg er overrasket over at det ikke er flere, siden store deler av den vestlige verden tilbringer svært mye av sin fritid på nett og en gitt prosentandel av dem er skurker. Av de 2 000 000 000 internettbrukerne i verden er det altså ikke flere enn 1000 som er sporet til norske nettjenester? Det må anses å være et lite antall, forsvinnende lite faktisk. La oss anta at norske politimyndigheter sender et tilsvarende antall ut i verden, der norske nordmenn i/fra Norge har begått kriminalitet på utenlandske nettjenester, noe som gir oss 2000 utleveringspålegg om informasjon til og fra Norge per år. Det er i anstendighetens navn ikke veldig mange.

I en oppfølgningsartikkel «konfronterer» Mossin Kripos ved politiadvokat Trønnes Hansen og søker å få svar om den aktuelle saken og om informasjonsutveksling generelt. Jeg har med vilje tegnsatt konfronterer på den måten, for alle påstandene som fremsettes skytes elegant ned av politiadvokaten og andre ved Kripos. På en særs ryddig måte blir alle prinsippene forklart, og jeg anbefaler å lese hele artikkelen for å få sammenhengen i dette og ikke minst, en fornuftig utredning om alt fra utlevering til taushetsplikt. Taushetsplikt har forøvrig også journalister, men tolker jeg denne saken riktig, kan noen ganger foreligge gode grunner til å bryte denne for «den gode sak». Jeg ville ikke vært den hemmelige kilden til visse journalister, det må antas at viktigheten av ting veies opp mot hverandre. Det eneste journalisten kan henge seg opp i er at det tok fire (4) dager før Kripos svarte. Trolig fordi de ville at svarene skulle være korrekte og inneholde informasjon som kunne etterprøves. Jeg anbefaler Mossin å prøve det samme i neste artikkel, det kan lønne seg.

Kommentar

Reklamer
Hundeelsker = subjektiv?

18 06 2013

Det er svært lenge siden jeg har skrevet noe vektig eller viktig i denne bloggen, dessverre. Jeg har fortsatt meninger om mangt, men har ikke tatt meg tid til å skrive det ned. Det virker ikke som om det kommer til å forandre seg med det første heller, men i et øyeblikks overmot i ettermiddag, fikk jeg plutselig lyst til å skrive noe 🙂

Mens jeg tok en titt på nettavisene, kom jeg over denne artikkelen. Den omhandler et par Grand Danois’er som rømte, angrep sau, ble tatt hånd om av politiet, forsøkte å angripe politiet og ble avlivet på stedet av disse. Det er forsåvidt ikke artikkelen innhold som jeg reagerte på, det var den samme gamle blandingen av restaurantversjon fra eieren, forklaringer fra politiet og spørsmål fra journalisten om MP5 er egnet til å avlive hunder med. Jeg kan bare anta at fakta er omtrentlige og i bunn og grunn har jeg ikke noe problem med at politiet noen ganger må avlive hunder som angriper folk og dyr – og at eieren er opprørt over dette. Jeg vil tro at politiet følte det ganske så truende å bli angrepet av to hunder på størrelse med shetlandsponnier, hvis man skal legge bildet i artikkelen til grunn.

Det som påkalte min oppmerksomhet var kommentarene. De var ensidig negative til politiet og sjikanerte politiet med uttalelser som «purkesvin» for å tatt livet av to hunder. Sågar var det noen som ville ha «øye for øye». Det betyr antagelig at man burde skyte politiet det da, eller hva Eirin Westberg? Det er hunder vi snakker om, ikke sant, ikke folk – tross alt!

Gjennomgående er det svært lite hyggelige kommentarer å spore, og det som overrasker meg er fientligheten i det hele. Hvor er de moderate, vettuge menneskene – de som klarer å ta inn over seg at alle saker har minst to sider?  Er det bare dyreaktivister og hundeelskere, som uansett mener dyr, og i særdeleshet hunder, er «uskyldige» som gidder å kommentere eller tør ikke vanlige folk å blande seg med disse galningene?

Jeg vet ikke, og ikke får jeg vel noen gang vite det heller, men jeg følte bare at jeg måtte dokumentere dette på et vis. Jeg unnlater klokelig, synes jeg, å kommentere dette under mitt eget navn. Man kan vel risikere å bli lagt for hat hvis man skulle våge å være litt mer objektiv.

Bilde

2012 til vurdering

31 12 2012

The WordPress.com stats helper monkeys prepared a 2012 annual report for this blog.

Her er et utdrag:

600 people reached the top of Mt. Everest in 2012. This blog got about 3 700 views in 2012. If every person who reached the top of Mt. Everest viewed this blog, it would have taken 6 years to get that many views.

Click here to see the complete report.

2011 til vurdering

1 01 2012

Statistikken for 2011 er ikke veldig imponerende.. 2 innlegg i løpet av et helt år er ikke mye å skryte av – jeg får forsøke å bli bedre 🙂

Here’s an excerpt:

A New York City subway train holds 1,200 people. This blog was viewed about 5 100 times in 2011. If it were a NYC subway train, it would take about 4 trips to carry that many people.

Click here to see the complete report.

Antirasister eller pøbel?

9 04 2011

Jeg er ikke enig med Norwegian Defence League, selv om jeg er skeptisk til radikal islamisme – på samme måte som jeg er skeptisk til radikal kristendom eller ekstremister av alle slag. Jeg er rett og slett mer positiv til moderasjon, dialog og vettug oppførsel.

Jeg er ikke enig i at 9. april skal benyttes til å lage kvalme i gatene. Denne dagen bør brukes for å minnes at vi aldri mer skal okkuperes og hedre de som ofret, noen ganger alt, for at vi skulle få den friheten vi nyter godt av. Dette er ikke en dag som skal forsøples av idioter som trasker gatelangs og roper ut hva det måtte mene, enten det er ditt eller datt.

Jeg er derimot enig i at Norwegian Defence League skal få snakke om hva de mener, om enn ikke på denne dagen, så lenge det gjøres i ordentlige former – slik jeg også mener at antirasister eller andre skal få gjøre det.

Derfor blir jeg ekstremt provosert når jeg ser på TV at «antirasister» går løs på en kar som visstnok både skal ha «kommet med rasistiske uttalelser, gjort maskingeværlignende bevegelser mot noen og ha slått ned en jente». Jeg mistenker at alle disse er forsøk på å bortforklare at «antirasister» stort sett oppfører seg som bøller og pøbler. De forfekter at alle er like mye verdt og at man ikke skal behandle noen dårligere på grunn av hudfarge, bakgrunn, religion eller etnisitet – så bruker de vold mot folk som mener noen annet. Hva slags toleranse er det??

Jeg kan ikke si annet enn at en drittsekk er en drittsekk, uansett om vedkommende hevder å være nazist, fullstendig upolitisk eller «antirasist», svart, hvit eller noe midt i mellom. Hvis det finnes fornuftige organisasjoner som står bak disse motdemonstrasjonene, bør de snarest mulig vaske sine hender og kippe de voldelige elementene ut i kulden. Organisasjoner som prediker inkludering men praktiserer det motsatte bør ikke ha livets rett.

Bloggoppdateringer

17 01 2011

Nå er det grusomt lenge siden jeg oppdaterte noe som helst på denne bloggen. Det er rart med det, man begynner med friskt mot og holder ut en stund – og så går man plutselig.. tom. Ikke det at jeg er tom for meninger eller ting å skrive om, det blir bare et så uoverkommelig hinder å orke å artikulere seg i bloggform etter en stund. Jeg tenkte å prøve å komme igang på nytt, for det er utrolig moro med diskusjoner og motargumenter man mottar gjennom bloggen – så får vi se om jeg er like drittlei som før 🙂

I samme slengen har jeg gjenopplivet min twitter-konto, som inntil i dag hadde en «tweet» fra april 2008: Reiser hjem fra jobb. Det er greit at jeg ikke har et sååå utrolig spennende liv, men ikke sååå kjedelig heller 😉

Religiøse galninger

27 07 2009

I våre dager snakkes det mye om fundamentalisme innen Islam og alle de uheldige og fatale konsekvensene dette får. Det er ingen tvil om at det finnes galninger i alle leire, og for mye enten den ene eller andre veien, ikke er bra for deg. Som en motvekt til all kritikken mot Islam, la oss ta en titt på litt kristen galskap:

Vodpod-videoer er ikke lenger tilgjengelig.