Ås kommune – Norges hyggeligste

11 06 2008

… for noen.

Jeg klarer ikke helt å slippe denne Åslaug Haga-saken, og til stadighet dukker det opp ting som enten irriterer eller provoserer meg, nå sist (NRK Dagsrevyen): Oppklaringsmøte på rådhuset med Ås kommune.

Møtet gikk ut på å «gjøre opp» alt omkring den ulovlig oppføring og utleie av stabburet som står på Haga og mannens tomt i Ås. Kommunen, ved Teknisk sjef Arnt Øybekk, erkjente at det «hadde vært dårlig kommunikasjon og grunnlag for misforståelser» mellom Haga og kommunen i forbindelse med søknaden om å benytte stabburet til utleie.

Haga hevder å ha sendt en mail til kommunen i 2005, en mail som kommunen ikke kan finne i sine arkiver og vel heller ikke Haga har fremlagt, der Haga konkluderer at alt antas å være i orden dersom hun ikke hører noe fra kommunen. Hun legger til grunn at taushet fra Ås kommune sin side, innebærer aksept for søknaden. Haga siteres på: «Vi har levd i god tro og regnet med at stabburet var godkjent som utleieobjekt siden vi ikke hørte noe fra Ås kommune. Både jeg og kommunen erkjenner nå at kommunikasjonen oss imellom har vært for dårlig og har ført til misforståelser«.

Når ble taushet gyldig som aksept fra noe offentlig organ? Dersom det er slik at dette godtas i forvaltningen kommer det straks en mail fra meg med følgende tittel; «Søknad om å fritas for skatt 2008«. Skatt, ja. Det fremkommer også informasjon om at Haga muligens ikke har vært så nøye med å innberette den skattbare delen av utleieinntektene. Dette vil jo ingen ende ta.

Det at Ås kommune erkjenner at kommunikasjonen har vært dårlig når søkere hevder å ha sendt en mail i 2005, virker merkelig. Normalt vil kommuner aldri erkjenne at de har gjort noe som helst feil, det ligger i byråkratiets iboende ansvarsfraskrivelse, og alt relatert til innhenting av opplysninger, dokumentasjon, tidsfrister, gebyrer og straff synes alltid å ramme søkeren, forutsatt at dette er en vanlig person. Jeg vil tro at antallet søkere som har opplevd å stange hodet i veggen ved ulike søknader til forskjellige kommuner er betydelig større enn dem som har solskinnshistorier om smidighet og velvilje.

I Hagas tilfelle er det åpenbart annerledes, og hun klarer å få til et oppklaringsmøte på rekordtid, få kommunen til å erkjenne feil og legge saken død – alt i løpet av etpar dager. Dersom noen andre noen gang har fått til et tilsvarende møte på samme nivå og med tilsvarende utfall i løpet av like kort tid, vennligst legg igjen en kommentar om dette. Dette fremstår som særbehandling av ypperste klasse, og jeg mistenker at årsaken til at Ås kommune er i overkant elskverdige overfor Haga, er beslutningen om å flytte Veterinærhøgskolen til Ås. Denne saken var kontroversiell, og blir ikke minst uhyggelig dyr for oss skattebetalere, men vil medføre at Ås får et oppsving i både sysselsetning og skatteinntekter, noe jeg vil tro at lokalpolitikerne i Ås setter pris på.

Aner jeg et «takk for sist» her?

Reklamer
Ærlige Åslaug Haga

10 06 2008

Åslaug Haga har i den senere tid vært skikkelig i vinden, men ikke i positiv forstand. Nå sist var det den såkalte «bryggesaken» der Haga elegant glemte å byggemelde bryggen hun og mannen bygde for 10 år siden. Da saken ble avslørt, fikk mannen hennes raskt skylden – og det fremsto som om han alene hadde håndtert det hele. Dagen etter var det bare snakk om «oss» og «vi» som hadde skylden. Merkelig at hun glemte seg selv når saken først kom for dagen.

Riksrevisjonen kritiserer også Kommunaldepartementet for at de, under ledelse av – ja nettopp Haga, i 2006 satt på informasjon om manglende juridisk grunnlag for salg av konsesjonskraftrettighetene i Vik kommune, som senere ble lagt til grunn for lånene en rekke kommuner tok opp og tapte under Terra-skandalen. Feilen var begått allerede i 2002, men det var først i 2006 at man ble klar over at premissene som ble lagt til grunn i 2002 var feilaktige. Kommunaldepartementet sier seg enig i manglende saksbehandling under Erna Solberg i 2002.

Tidligere har Åslaug Haga en rekke ganger blitt avslørt som litt rufsete i sin omgang med sannheten. I saken som angikk Eli Arnstads engasjement som svært godt betalt konsulent for Olje- og energidepartementet, uttalte Haga at det ikke var mulig å finne ut hvem det var som hadde foreslått å ansette Arnstad, etter at denne måtte gå fra Enova. Et par dager etter husker plutselig Haga, etter at det ble klart at saken ikke forsvant av seg selv, at det faktisk var hun selv som hadde undret om departementet ikke kunne bruke Arnstad til noe.

Forut for at Tromsø ble tildelt offisiell søkerstatus til OL i 2018 var Haga også frempå og proklamerte at Tromsø burde bli den norske søkerbyen. Hun hevdet at dette var et soloutspill og at regjeringen ikke var informert. Noe senere, etter å ha blitt konfrontert med tidligere uttalelser av NRK Brennpunkt, husket hun plutselig at regjeringen hadde drøftet dette likevel. Det er nesten utrolig at hun kom seg unna denne åpenbare løgnen.

Synes man å ane et mønster her? Åslaug Haga har tilsynelatende utviklet følgende taktikk når hun må svare for saker hun har vært involvert i:

1. Nekt! Bruk ord som «husker ikke» og «ikke mulig å erindre eller etterspore»  eller «det visste jeg ikke, jeg ble ikke informert av …. «(hvis dette feiler, gå til 2)

2. Bruk sitatet «Jeg har gjort en feil» men forsøk å tone det hele ned (gå deretter til 3)

3. Legg deg flat og håp at alle glemmer hele saken, ev. gå til 1

Dette har vært helt gjennomgående i alle de sakene Haga har vært involvert. Hun må da være Norges flateste politiker, så mange ganger som hun har måttet gjøre nettopp dette. Et raskt søk på google med søkeordene «Haga legge flat» gir 12 700 treff! Hvis du ikke tror meg, klikk her. Jeg sjekket ikke alle treffene, så alle gjelder nok ikke henne, men likevel..

Jeg tror Haga rett og slett ikke anser at reglene som gjelder for deg og meg, gjelder for henne. Det er dessverre først i det siste at Hagas tilsynelatende plettfrie image har begynt å falme, og jeg tror hun gjør klokt i å trekke seg tilbake fra politikken neste år for jeg mistenker at det er flere skjeletter i Hagas skap.

Ta en titt på et innslag fra NRK Dagsrevyen i kveld, der Kyrre Nakkim i NRK oppsummerer sakene som nevnt over. Nakkim mener Haga er «rotete», min påstand er at hun er uærlig og mangler troverdighet, og dette synes å være en gjennomgående trend.

Oppdatering: Som en selvoppfyllende profeti viste det seg i dag, 11.06.08 at jeg faktisk hadde rett i min spådom fra i går: Nå viser det seg at hun i tillegg til alle de ovennevnte saken også har satt opp og leid ut et stabbur ulovlig. Hun søkte sågar om bruksendring på stabburet og om å leie ut – men fikk avslag. Dette hindret henne ikke i å leie ut likevel, samtidig som hun var Kommunalminister. Avslaget vil gjøre det vanskelig for henne å hevde at hun ikke visste at slik utleie var ulovlig. Normalt er «det visste jeg ikke» førstelinjeforsvaret hennes i alle sakene hun er innblandet i.

Stort sett har det vist seg at Haga har fått tilgivelse for alle sine forsakelsessynder av de ulike kommunene og etatene som har vært innblandet i byggesakene, og det hele har vært løst med diverse bøter etc. Dette kan være verdt å merke seg for andre som har oppført bygg ulovlig eller leid ut ulovlig, da sakene med Haga bør danne presedens i forhold til hvordan slike saker behandles. Det skal ikke være forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker i dette landet, det passer alltid de rød/grønne på, og da får man leve som man prediker også.