Inger Marie Sunde må oppdatere seg

16 09 2008

Førstestatsadvokat Inger Marie Sunde, for tiden i permisjon fra Økokrim og stipendiat på Universitetet i Oslo – på temaet «Politimetoder på Internett». Hun blir omtalt som en av landets fremste eksperter på kriminalitet på Internett. Saken gjelder selvfølgelig nettstedet nakenprat.com, der hun hevder at disse sprer «barneporno». Sunde uttaler seg med bakgrunn i gårsdagens reportasje i VG, der det fremkom at eieren av dette nettstedet trolig tjener millioner på at folk legger ut nakenbilder av seg selv eller andre. Det er også blitt hevdet at noen av personene på bildene er under 18 år.

Alt dette er vel og bra, det er Sundes omtale av innholdet jeg reagerer på. Det er mulig at dette er VGs omskrivninger av Sundes uttalelser, men de er helt klart uheldige og vitner om et foreldet syn på slike saker.

Ta en titt på følgende sitater:

«Førstestatsadvokat Inger Marie Sunde mener Nakenprat sprer barneporno..»

«- Min vurdering er at denne mannen kan straffes for uaktsom spredning av barneporno..»

Videre omtales emnet videre som:

Inger Marie Sunde viser til at barnepornobestemmelsene i lovverket fastslår at alle bilder av personer under 18 år i seksuelle positurer strider mot loven.

Inger Marie Sunde er ikke oppdatert, hverken på terminologi eller lovverk. Straffelovens § 204a sier følgende:

§ 204a. Den som

a. produserer, anskaffer, innfører, besitter, overlater til en annen eller mot vederlag eller planmessig gjør seg kjent med fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn,

b. befatter seg med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn, på annen måte som nevnt i § 204 første ledd, eller

c. forleder noen under 18 år til å la seg avbilde som ledd i kommersiell fremstilling av rørlige og urørlige bilder med seksuelt innhold, eller produserer slike fremstillinger hvor noen under 18 år er avbildet,

straffes med bøter eller med fengsel inntil 3 år.

       Med barn menes i denne paragrafen personer som er eller fremstår som under 18 år.

       Den som uaktsomt foretar handling som nevnt i første ledd, straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 måneder. På samme måte straffes den innehaver eller overordnede som forsettlig eller uaktsomt unnlater å hindre at det i en virksomhet blir foretatt handling som nevnt i første ledd.

       Straffen kan falle bort for den som tar og besitter et bilde av en person mellom 16 og 18 år, dersom denne har gitt sitt samtykke og de to er omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling.

       § 204 annet ledd annet punktum og fjerde ledd gjelder tilsvarende.

Såvidt jeg kan se heter det ikke «barneporno», gjør det vel? Ei heller er det noe krav om «seksuelle positurer» som Sunde omtaler dette som, det er nok at avbildningen seksualiserer barn. Dette med «seksuelle positurer» sto det nemlig noe om i den gamle loven, som ble opphevet i mai 2005. Det er jammen på tide at eksperten på kriminalitet på Internett vet hvilke lover som gjelder, før hun uttaler at Straffeloven ikke er egnet til å håndtere slik kriminalitet. 

Dette var dårlige greier..

Reklamer
Neger, lapp, tater og sigøyner i barneporno-sak

5 09 2008

Dette handler ikke om en sak der ovennevnte afrikaner osv er involvert i en sak som omhandler dokumenterte seksuelle overgrep mot barn. Grunnen til at jeg trolig slår til med en av de minst politisk korrekte overskriftene for tiden, er den håpløst forkvaklede omgangen noen medier har med ord. For en tid tilbake ble det «bestemt» at ord som «neger» ikke lenger skulle brukes, da «noen» opplevde det som fornærmende/rasistisk/noe annet – og således har en samlet nett- og papirpresse elegant hoppet over til det mer spiselige «afrikaner».

Såvidt meg bekjent har det ikke vært nevneverdig mange overtramp, og alle føyer seg greit etter de nye «reglene» for inkludering av alle. Dessverre er det ikke slik med alle saker eller ord. I 2005 ble loven som omhandler bilder/film/avbildninger av seksuelle overgrep mot barn endret. Den nye ordlyden er «dokumenterte overgrep mot barn». Likevel benyttes til stadighet «barneporno» som benevnelse på fotografier som viser voldtekt og andre overgrep mot barn ned i spedbarnsalder. Er dette uheldig? Er dette uprofesjonelt? Er dette stigmatiserende? Min mening er at svaret er ja på alle.

Budstikka, lokalavisen for Asker og Bærum omtalte i dag en kar som var tatt for «barneporno«. Journalisten Jørgen Dahl Kristensen klarte å få med ordet «barneporno» fire ganger på de 16 linjene som artikkelen omfattet. Om det ikke er ny rekord, er det ihvertfall imponerende..

Jeg er ganske sikker på at nevnte Dahl Kristensen ikke er like slurvete i sin omtale av negere, sigøynere og andre. NRK Østlandssendingen har også ukritisk kjørt det gamle copy/paste-trikset, og har en tilsvarende artikkel.

Aftenposten, som normalt er både en oppegående og saklig avis, har nærmest gått ut av sitt gode skinn i en artikkel om all «barnepornoaktiviteten» for tiden.

Barna som er misbrukt og avbildet i nedverdigende situasjoner, så som med fars penis i munnen eller baken, er altså involvert i pornografi, nærmest pornomodeller på linje med Aylar og andre som frivillig har valgt å la seg avbilde naken. Dette er holdninger som disse barna må leve med når skolekameratene eller arbeidskolleger finner disse bildene et eller annet sted på Internett – og medier som Budstikka (og de er ikke alene om dette) fundamenterer fraværet av alvor ved å ufarliggjøre omtalen av slikt materiale.

Hvor er pressens faglige utvalg? Hvor er etikk-redaktørene som hever god lønn på å opprettholde et minimum av anstendighet i landets redaksjoner?

Kripos lanserte i går et oppgradert tipsmottak der man kan gå inn og lese om seksuelle overgrep mot barn, terminologien, hva det innebærer, omfanget osv. Jeg vil anbefale alle, og ikke minst journalister, å ta turen innom. Det er på tide at også disse tar seg inn i nåtiden og legger fra seg foreldede betegnelser, da de fremstår som amatører i eget fag. Alternativet er å benytte andre foreldede termer, så som neger, sigøyner osv – man bør velge å være enten 1) oppdatert eller 2) foreldet.

Jeg venter enda på overskrifter som «barneporno med afrikanske barn» eller «barnepornobilder med Rom-folket-barn». Da hadde de doble standardene som noen åpenbart lever etter blitt pinlig åpenbare…

Jeg vil for øvrig berømme verstingen VG litt også. Deres omtale av det det nye tipsmottaket benyttet godt og beskrivende språk om lanseringen til Kripos. Er det mulig at det er endring å spore?

Ta forøvrig en titt på de nye sidene til Kripos, det er mye å lære der 🙂

Kripos

Kripos tipsmottak

Dokumenterte seksuelle overgrep mot barn

25 06 2008

En svensk «forsvarstopp» ble pågrpepet nylig, da han hadde vært i bestittelse av og spredd det Dagbladet omtaler som «barneporno». En av mannens sjefer, som hverken omtales med navn eller tittel for å ikke identifisere ham eller vedkommende det gjelder, uttaler «Vi ser svært alvorlig på en forbrytelse som dette, som i høyeste grad er i strid med våre verdier»

Det er forsåvidt betryggende at det svenske forsvaret mener at dette ikke er i tråd med deres verdier, i den grad de har retningslinjer om dette. Jeg kan ikke se at han kan sikkerhetsklareres lenger, siden han har erkjent både besittelse og distribusjon av slikt materiale – og følgelig bør han fritas for videre tjeneste øyeblikkelig.

Uansett, artikkelen minnet meg på avisens (og de fleste andre aviser og medier) elendige terminologibruk når det gjelder overgrep mot barn. Dagbladet skriver at, muligens grunnet god gammeldags copy/paste fra aftonbladet.se, at «De skal ha diskutert seksuelle overgrep mot barn og sendt barneporno til hverandre.»

De har altså diskutert seksuelle overgrep mot barn og sendt dokumentasjon på slike overgrep – egne eller andres – altså pornografi med barn, til hverandre. Ut fra dette kan jeg bare konkludere at Dagbladet, og alle de andre, mener at et bilde av et seksuelt overgrep er å anse som pornografi, på lik linje med annen pornografi, men med barn. I tråd med denne logikken vil jo også bilder av voldtekter av voksne kunne være pornografi. Voldtekten er et straffbart seksuelt overgrep, men bildet av det er pornografi som kan benyttes i henhold til definisjonen under.

Hvis vi skal stole på Wikipedia, og det skal vi jo (med kildekritikken i behold), defineres pornografi som: tekster, bilder og filmer som er laget for å virke seksuelt opphissende på leseren eller betrakteren.

Definisjonen på «barnepornografi» er: pornografi der barn er objektene som seksualiseres. Slik fremstilling betraktes som et seksuelt overgrep mot barn, og Interpol definerer barnepornografi som «dokumentasjon av overgrep mot barn», og ikke som pornografi i vanlig forstand. Materialet omtales idag gjennomgående som «overgrepsmateriale» eller «materiale som omhandler seksuell utnytting av barn».

Straffeloven omtaler dette konsekvent som overgrepsmateriale i § 204a, og der kan man lese: «befatter seg med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn».

Loven ble endret i 2005 og slike dokumenterte overgrep ble definert i en egen paragraf. Tidligere var ordinær pornografi og dokumenterte overgrep mot barn regulert av samme paragraf, og det sto noe slikt som «pornografi der det gjøres bruk av barn, dyr eller lik». Verden har heldigvis gått fremover, men i landets avisredaksjoner står den tilsynelatende stille. Det er ikke kosher å omtale dette som pornografi lenger og man har ikke sex med 5-åringer som VG kunne fortelle for et par år siden. Det er på tide at avisene tar inn over seg at verden endrer seg, selv om «BARNEPORNO» sikkert selger aviser. Det er på tide at Mammon må vike noe til fordel for anstendig journalistikk både på dette og mange andre områder.

Ah, dagens moralske utblåsning, la de kritiske kommentarene komme… 😉