Noen som snakker spansk?

29 05 2008

Bilder av fengselet der de norske kvinnene sitter fengslet i Bolivia har blitt benyttet i massevis av artikler de siste ukene. Bildet over, som er nappet fra Dagbladet, er et flott eksempel på hvor flott et relativt trist bygg kan presenteres. Jeg liker både vinkel, farger og øvrig komposisjon. Det eneste som irriterer meg er skriften på muren. Noen har muligens fått med seg at jeg ikke er så glad i sånt. Jeg er likevel svært nysgjerrig på hva teksten betyr. Jeg kunne selvfølgelig babelfish’et det, men det blir ofte for upresist. Babelfish er vel strengt tatt ikke noe verb, men det passet likevel greit inn. (å babelfish’e, babelfish’er, babelfish’et.. eh..).

Dersom noen som kan spansk kunne tatt seg bryet med å oversette dette og legge igjen en kommentar, hadde jeg satt stor pris på det 🙂

Reklamer
Riktig med annen straff enn fengsel

4 04 2008

Misforstå meg rett, jeg mener absolutt at overgripere, slik som læreren fra Nittedal, skal straffes – men ikke til fengsel. Fengselstraff i Norge er en tidsbestemt innelåsing med varierende grad av frigang til skole, jobb, besøk av familie etc. Dette er trolig riktig for endel forbrytere, men jeg tror sedlighetsforbrytere må håndteres annerledes. Dette skyldes primært at lovbruddet er legningsmotivert, de foretrekker rett og slett barn som seksualpartnere, og noen av dem klarer heller ikke bli tent på en voksen person. Blir man helbredet for legning i fengselet? Trolig ikke, derfor vil en forvaringsdom – som kan forlenges hvis vedkommende ennå ikke er frisk når den går ut (og dette er viktig!) – kunne holde slike avvikere innelåst mye lenger enn ved tidsbestemt straff som fengsel. I terorien kan det være slik at forvaringsdømte aldri kommer ut igjen.

Som forvaringsdømt har man også bedre tilgang til behandling og terapi, selv om det ikke finnes forskning som tyder på at disse menneskene plutselig slutter å foretrekke det ene fremfor det andre som følge av terapien. Klarer vi andre å gå i terapi for å slutte å være heterofile, homofile eller hva det er vi måtte foretrekke. Nei, tror ikke det…

Læreren fra Nittedal er en nærmest klassisk overgriper. Han sørger for å skaffe seg jobb innen noe som gir ham tilgang til barn i alderen han foretrekker, har høy tillit blant alle han må lure for å få dette til, er mobil – slik at hver gang noen begynner å spørre – er det bare å skaffe seg jobb et annet sted. Jeg er absolutt ikke overrasket over at han har en rekke ofre på en rekke ulike steder i Norge, dette er VANLIG blant overgripere, og spesielt blant de som foretrekker gutter. Alle slike overgripere har en masse ofre, også ofre som de aldri blir dømt for å ha forgrepet seg på, og jeg undres over at folk er sjokkert og overrasket over dette.

Den mer infamøse lommemannen som har vært omtalt en rekke ganger, er av samme ulla. Forskjellen er at han foretrakk ukjente ofre og utfordringene dette medførte, mens læreren fra Nittedal ville bruke tilliten han oppnådde til å skaffe seg seksuell adgang til disse barna.

Flott at vedkommende ikke utgjør noen trussel for barn, ihvertfall en stund. Skoleverket og andre institusjoner der voksne har en høy grad av tillit og tilgang til barn, bør gjennomgå sine rutiner for varsling av barnevern, politi og andre – slik at vi slipper flere slike saker i fremtiden.

Mitt site håp levnes dessverre ikke mye håp når retten, i følge Dagbladet, ved domavsigelsen kommer med følgende; «I tilegg fradømmes mannen retten til å være lærer i fem år og han må betale oppreisning på 360.000 kroner til fem av ofrene. »

Ja, det er vel grunn til å tro da, at han vil slutte å forelske seg i og misbruke gutter i løpet av disse fem årene…

Jeg undres om han vil kunne levere vandelsattest på at han ikke har vært pågrepet, siktet eller dømt for overgrep mot barn – slik alle nyansatte som har arbeidsoppgaver relatert til barn må gjøre – eller om han SLIPPER dette siden han allerede var ansatt i skoleverket når denne ble innført??