Politiske bevegelser

4 06 2008

I dag har NRK sluppet tallene som angir de ulike politiske partienes oppslutning for tiden, og Frp er nå offisielt landets største parti. Som vanlig analyseres dette av valgforskere, denne gang Anders Todal Jensen fra NTNU, og han konstaterer at det er bensinprisene som er årsaken. Dette oppleves umiddelbart som en alt for lettvint forklaring på avvikene fra forrige måling, men etter å ha tenkt meg litt om, tror jeg han muligens har rett.

For meg handler det å velge seg et parti å finne de jeg er minst uenig i. Ingen bør rått svelge partiprogrammene og ei heller støtte dem i ett og alt, men velge seg de som passer greit i forhold til egne grunnholdninger. Grunnholdninger er, slik jeg ser det, hvordan partiets menneskesyn er, hvordan skal man beskattes, hvordan skal man behandle eldre, syke, innvandrere og hva slags skole- og forsvarspolitikk som forfektes. Videre vil kriminalitetshåndtering og politi, utenrikspolitikk og generell know-how om hvordan alt henger sammen være viktig for meg. Jeg har aldri byttet parti, da ovennevnte grunnholdninger har vært fundamentert i og sammensveiset med min personlighet og væremåte siden jeg ble kjønnsmoden. Jeg tar ikke stilling til om akkurat dette er bra eller dårlig, men slik er det nå engang 😉

Jeg blir derfor overrasket over at mange så lett vil endre standpunkt i forhold til hvilket politisk parti man foretrekker. Hvordan er det mulig å velge et annet partiprogram, med alt det innebærer, på bakgrunn av EN sak. Ikke er det en viktig sak heller. De økte bensinprisene innebærer tross alt ikke annet enn at vi må tenke oss litt mer om før vi tar bilen i butikken. Det er ikke snakk om ja eller nei til NATO, monarki eller republikk, flat eller variabel skatt eller hvorvidt vi skal stenge grensene eller ikke. Bensinprisene er, etter alle solemerker, nærmest en ikke-sak i dette landet. Det er ikke vi som erfarer at matprisene har doblet seg det siste året, slik mange i utviklingsland opplever for tiden.

Det heter at man kan «snu kappen etter vinden», og tilsynelatende gjelder dette også i forhold til manges politiske grunnholdninger.

Underlig.

Reklamer
Bellona Baloney

17 04 2008

Frederic Hauge fra Baloney, eh Bellona,  og Siv Jensen fra FRP havnet i heftig debatt i kveld, noe som førte til at Siv Jensen forlot debatten. Hun oppga noe sånt som at «du må jekke ned det oppblåste selvbildet ditt«. Jeg tolker dette som et politikerutsagn som oversatt til vanlig norsk, det som vi andre snakker, betyr noe sånt som «Din ufordragelige, egosentriske, selvforherligende og ubehøvlede tølp, nå bør du justere selvinnsikten din ned på et mer moderat nivå – du er nemlig ikke spesielt interessant eller viktig lenger – mer en skrikhals som piper i tide og utide slik at du kan få trynet ditt på skjermen. Vi har sett sånne typer som deg før, og det endte ikke spesielt bra, så diskuter på saklig nivå her».

På den annen side, er det mulig at jeg tar helt feil.