Lesbiske er snillere enn andre

5 04 2008

– Lesbiske tar lederroller i voldsmiljøer – VG Nett

Ta en titt på linken over. En politikvinne i Drammen våget seg til å si at hennes erfaring er at lesbiske jenter utpeker seg som mer voldelige enn andre jenter. Hun blir selvfølgelig sablet ned av det ene homseikonet etter det andre.

Det er jammen for galt at noen kan påstå at lesbiske, homser, muslimer, hinduer, kristne, kvinner, menn, barn, gamle, sorte, hvite, røde, gule og alle andre grupperinger du kan tenkte deg, er mer av noe enn andre. Unntaket er hvis det er noe som er bedre, med unntak av hvis disse tilhører majoriteten i det aktuelle landet eller området. Da kan du ikke si det.

Man kan ikke si at etnisk norske barn er bedre i gym enn ikke-etnisk norske barn. Samtidig er det greit å fremheve at indiske barn utmerker seg i matematikk, det er uproblematisk. Man kan lett hevde at mennesker fra sør-øst asia er mindre krimielle enn gjennomsnittsnordmannen, men ikke prøv å påstå at pakistanere (eller en annen minoritet, med unntak av samer -siden de er å anse som norske) er mer kriminelle – det er ikke god latin.

Selv tilhører jeg en etnisk majoritet i dette landet, jeg er mann, ikke kriminell, kan lese og skrive, er heteroseksuell og relativt gjennomsnittlig på alle måter. I kraft av det forannevnte kan jeg derfor tillegges alle de negative egenskaper eller holdninger som finnes, uten at dette får konsekvenser.

Noen ganger skulle jeg nesten ønske at jeg hadde en eller annen lyte eller avvik fra normen, slik at også jeg kunne ha positive egenskaper 😉

Reklamer