Kjønnslemlestelse og oppholdstillatelse

22 04 2009

En etiopisk familie fikk oppholdstillatelse i Norge etter at foreldrene hadde forklart fordelene med omskjæring av jenter og konstatert at de ville omskjære datteren sin hvis de reiste tilbake til Etiopia. Utlendingsnemda gikk inn for og ga familien opphold, basert på at datteren var å anse som en flyktning med krav på beskyttelse.

Det synes underlig at datteren har krav på opphold som flykning med behov for beskyttelse, når man samtidig gir opphold for og tilgang til henne for de hun beskyttes mot. Jeg har ingen problemer med at vi må beskytte barn mot kjønnslemlestelse, både gutter og jenter, men hvorfor får de som truer med å skade henne også opphold? Blir ikke vi holdt som gisler for andres barbariske tradisjoner, eller trusler om dette, ved at foreldrenes forsvar av omskjæring er det avgjørende punktet som utløser opphold?

Hva med passene til familien? Her bør jo passene som utstedes i Norge gjelde alle land med unntak av land der kjønnslemlestelse praktiseres, så som Eitopia i dette tilfellet – men også andre afrikanske land som har slike tradisjoner. Det ville ihvertfall vernet barnet mot å bli tatt med på «ferie» for å ordne dette i ettertid.

Slik saken står nå kan foreldrene fritt velge å omskjære barnet senere og vi har således ikke oppnådd noe som helst, annet enn å skape en farlig presidens som jeg mistenker vi kommer til  å se mer til fremover.

Reklamer
Endelig en sak om kjønnslemlestelse

6 06 2008

Politiet i Oslo har siktet et gambisk ektebar for kjønnslemlestelse av sine fem døtre, og ektemannen er fremstilt for varetektsfengsling. Hans kone ble ikke fremstilt, da hun er gravid med barnets syvende barn. Fire av barna befinner seg i Gambia, mens de to yngste befinner seg her. Alle barna er født i Norge og er således norske statsborgere.

Man skal være forsiktig med å kalle dette en gladmelding, men det er flott at man endelig kan få testet loven mot kjønnslemlestelse. Man skal ikke straffritt kunne ta med seg ungene sine til utlandet for å skjære i dem. I denne saken forventer jeg at politiet og rettsvesenet, forutsatt at ovennevnte opplysninger stemmer, søker å få utnyttet strafferammen i loven maksimalt. Det er på tide å staturere et eksempel overfor de som ønsker å bo her men fortsatt holde fast på barbariske skikker fra hjemlandet. I Norge er det rett og slett ikke anledning til å mishandle barna sine på denne måten. Loven mot kjønnslemlestelse er relativt streng, og åpner for lange straffer: «inntil 6 år dersom inngrepet har som følge sykdom eller arbeidsudyktighet som varer over 2 uker«. Avhengig av hvor omfattende denne aktuelle kjønnslemlestelsen er, vil jeg tro at man lett havner over de nevnte 2 uker.

Det virker som om alle gode krefter har dratt i samme retning her, og både NGO‘en Human Rights Service, Dagbladet og Barnevernet har tatt dette alvorlig og vært involvert på ulike nivåer.

Jeg vil med spenning følge denne saken fremover, og jeg forventer ikke noe annet enn at reaksjonen blir svært alvorlig for de involverte foreldrene og eventuelle andre medvirkere.

Så fort man får en fellende dom i denne saken, kan man jo fokusere på kjønnslemlestelse av gutter også..

Mannlig omskjæring – en forbasket vederstyggelighet

4 05 2008

Gjennom mange år har vi i dette landet hatt fokus på kjønnslemlestelse av kvinnebarn, da dette ofte er den mest omfattende og invalidiserende formen for omskjæring. Vi har lover i dette landet som skal beskytte barn om slik mishandling, men de fungerer ikke . Vi er redde for å kontrollere de barna som kommer fra risikoområder, av frykt for å stigmatisere en gruppe mennesker. Vi vet at det primært er mennesker fra noen afrikanske land som praktiserer denne skikken, og som sender jentebarna sine til Afrika for å få ødelagt kjønnsorganene deres.

Skikken er ikke religiøst motivert, det er snakk om en skikk som har utviklet seg gjennom hundrevis av år – trolig for å kontrollere kvinnelig seksualitet og lyst.

Denne lille postingen skal ikke handle om jentebarn, selv om den saken ikke må bli glemt. Jeg skal heller ta for meg noe som muligens er noe mindre kjent, nemlig omskjæring av gutter. Dette er noe som regjeringen i sin handlingsplan ikke har tatt hensyn til, og dokumentet det er linket til i forrige setning håndterer utelukkende kjønnslemlestelse av kvinner. Kjønnslemelstelse av gutter er heldigvis ikke en vanlig skikk i Norge, mens det bl.a. i USA – som i andre sammenhenger er et relativt fornuftig land – utføres dette på ca 60 % av guttebarna. Årsaken er alt fra religiøs til en misforstått oppfatning om at dette er mer hygienisk eller estetisk korrekt.

Personlig er jeg av den oppfatning at hvis noe på kroppen er unødvendig, så som forhud, ytre og indre skamlepper eller clitoris, vil naturen sørge for at slike unødvendige deler forsvinner, slik vi har opplevd at fullstendig kroppsbehåring eller halen vår har blitt borte gjennom generasjoner. Det er aldri nødvendig å skjære bort noe som naturlig blir levert sammen med resten av barnet. Dersom det henger på, er det en mening med det.

Poenget mitt er at slik omskjæring av gutter er unødvendig og åpenbart barnemishandling – og bør rammes av ovennevte lov om kjønnslemlestelse og en rekke bestemmelser om legemsbeskadigelse. Såvidt meg bekjent er ingen noen gang mistenkt, siktet eller enda mindre, tiltalt for slik kjønnslemlestelse.

Jeg skal ikke argumentere dette emnet ihjel, men ta en titt på filmen under. Filmen er tatt fra satireprogrammet Penn & Teller: Bullshit! – et program som tar for seg ulike misforståelser, antagelser, etablerte sannheter etc, og høvler dem ettertrykkelig. Formen er humoristisk og ganske grov både i språk og spøker, men budskapet er konkret, velbegrunnet og dokumentert.

Det er få programmer som har gjort like stort inntrykk på undertegnede som denne filmen, da dette var noe jeg åpenbart visste for lite om.