Arbeidsgiveransvar i skolen

17 05 2008

På nasjonaldagen kom jeg over en artikkel i VG, der en lærer i Hordaland ble omplassert til arbeid i en barnehage etter en hendelse. Denne besto i korte trekk av at læreren, i et forsøk på å kurere den 15 år gamle jenta for hennes kontaktsøken mot eldre menn, kysset henne på munnen og befølte henne på hofte, lår og rumpe. Det er uvisst om denne noe tvilsomme behandlingsformen hadde ønsket effekt, men i ytterste konsekvens ble læreren dømt til 45 dagers betinget fengsel og 10 000 i bot. Det ble konstatert at han hadde utnyttet sin stilling som vedkommendes lærer.

Dette er forsåvidt ille i seg selv, men ikke noen overraskelse for noen – da vi har hatt en rekke saker der lærere har opptrådt kritikkverdig mot elever, Se feks. her.

Det som er virkelig betenkelig er hvordan skoleledelsen håndterte saken. Læreren ble av rektor på arbeidsplassen sin omplassert til en barnehage! Etter en tid ble han suspendert herfra, uten at det fremgår hvorfor.

Hva i all verden er det rektoren og/eller skoleledelsen tenker på? I dag må alle ha vandelsattest for å arbeide i skole og barnehage, og dersom man har vært mistenkt, siktet eller dømt for overgrep, vil man sannsynligvis ikke få jobbe med barn. I dette tilfellet har en skoleleder omplassert en person som, på det tidspunktet i det minste var mistenkt for overgrep, til en annen omsorgs-/undervisningsinstitusjon.

Dette minner mistenkelig om hvordan den katolske kirke i USA håndterte sine overgriperprester. Når noen protesterte eller det fremkom informasjon om kritikkverdige forhold, ble de omplassert og kunne fortsette «karriæren» med nye barn.

Under saken mot den såkalte «Nittedal-læreren» fremkom det også at man en rekke steder hadde hatt mistanke om overgrep, eller at det var kommet frem urovekkende informasjon – men læreren hadde da fått anledning til å reise til en ny skole. Slik kunne han begå overgrep mot et ukjent antall gutter over flere tiår.

Det er på tide at arbeidsgiverne i slike saker, rektorene og skolestyrene og/eller andre som er involvert i ansettelses- og avsettelsesprosesser må ta ansvar, også strafferettslig. Rektorer som omplasserer overgripere bør i ytterste konsekvens straffes for medviter/medvirkeransvar til overgrep slike lærere måtte begå etter at de har blitt omplassert etter mistanke om snusk lokalt.

Det må bli slutt på at man som overgriper kan gjemme seg på skoler og barnehager, midt blant alt det man finner seksuelt attraktivt og i en tillitsfunksjon som gir anledning for å utnytte situasjonen.

Reklamer
Snuskemenn i skoleverket

3 05 2008

Bergensavisen skriver i dag om en sak som Dagbladet gjengir, der en lærer har sendt SMS-meldinger til elever. Foreldrene til elevene har reagert og klaget vedkommende inn til rektor på den aktuelle skolen. I Dagbladet er etpar av meldingene gjengitt, og Dagbladet skriver blant annet at læreren har sendt melding til «en kvinnelig elev». Tilsynelatende er dette en copy/paste-jobb som er hentet fra Bergensavisen.

Ok, la oss finne ut hvor gamle disse kvinnene er. Bergensavisen omtaler elevene som 13-16 år gamle, og i mine øyne er de da barn, ikke voksne – samtidig som Bergensavisen også omtaler en mottaker som «kvinnelig elev». Dagbladets og Bergensavisens fremstilling ufarliggjør hele saken og reduserer foreldrenes bekymring ved å indirekte gjøre mottakerne av dem eldre. Dette er innholdet i SMS-meldingene i følge Bergensavisen:

«Fikk du rampet deg på byen i går?»

«Skal vi gifte oss? Ok, når er du klar!».

FEST: I en meldingssekvens inviterer han en kvinnelig elev hjem til seg.

Lærer: Vi kan jo ta en fest i påsken?

Elev: Hvor?

Lærer: Hos meg!

Elev: Skal du ha fest da?

Lærer: Nei. Det blir bare oss. Du skal få en opplevelse du aldri kommer til å glemme!

I en annen sekvens kommenterer han kroppen til en annen jente.

Lærer: Har du gått på ski?

Elev: Har gått 20 kilometer. Er ikke det bra?

Lærer: Ja, sånt får du fast rumpe, lår og legger av!

I min verden er dette ikke dialoger som bør forekomme mellom en voksen tillitsperson som er vedkommendes lærer og en elev i aldersgruppen 13-16 år. Skolen hevder å ha håndtert dette i henhold til gjeldende regler, uten å spesifisere hva disse går ut på. Vedkommende er fortsatt i jobb.

Dette minner mye om læreren fra Nittedal som ble dømt for overgrep nylig. Hans saker ble også «håndtert etter gjeldende regler» etterhvert som foreldre og elever klaget, noe som førte til at han flyttet til en annen skole og fortsatte overgrepene over flere tiår. Er det ikke på tide at skoleverket luker ut de mennene som interesserer seg seksuelt for barn? Hva med å få politiet til å etterforske vedkommende fremfor at en gjeng kolleger og ukvalifiserte personer (i denne sammenheng) skal ta beslutningen?

Barnas sikkerhet og trygghet bør veie tyngst.

Riktig med annen straff enn fengsel

4 04 2008

Misforstå meg rett, jeg mener absolutt at overgripere, slik som læreren fra Nittedal, skal straffes – men ikke til fengsel. Fengselstraff i Norge er en tidsbestemt innelåsing med varierende grad av frigang til skole, jobb, besøk av familie etc. Dette er trolig riktig for endel forbrytere, men jeg tror sedlighetsforbrytere må håndteres annerledes. Dette skyldes primært at lovbruddet er legningsmotivert, de foretrekker rett og slett barn som seksualpartnere, og noen av dem klarer heller ikke bli tent på en voksen person. Blir man helbredet for legning i fengselet? Trolig ikke, derfor vil en forvaringsdom – som kan forlenges hvis vedkommende ennå ikke er frisk når den går ut (og dette er viktig!) – kunne holde slike avvikere innelåst mye lenger enn ved tidsbestemt straff som fengsel. I terorien kan det være slik at forvaringsdømte aldri kommer ut igjen.

Som forvaringsdømt har man også bedre tilgang til behandling og terapi, selv om det ikke finnes forskning som tyder på at disse menneskene plutselig slutter å foretrekke det ene fremfor det andre som følge av terapien. Klarer vi andre å gå i terapi for å slutte å være heterofile, homofile eller hva det er vi måtte foretrekke. Nei, tror ikke det…

Læreren fra Nittedal er en nærmest klassisk overgriper. Han sørger for å skaffe seg jobb innen noe som gir ham tilgang til barn i alderen han foretrekker, har høy tillit blant alle han må lure for å få dette til, er mobil – slik at hver gang noen begynner å spørre – er det bare å skaffe seg jobb et annet sted. Jeg er absolutt ikke overrasket over at han har en rekke ofre på en rekke ulike steder i Norge, dette er VANLIG blant overgripere, og spesielt blant de som foretrekker gutter. Alle slike overgripere har en masse ofre, også ofre som de aldri blir dømt for å ha forgrepet seg på, og jeg undres over at folk er sjokkert og overrasket over dette.

Den mer infamøse lommemannen som har vært omtalt en rekke ganger, er av samme ulla. Forskjellen er at han foretrakk ukjente ofre og utfordringene dette medførte, mens læreren fra Nittedal ville bruke tilliten han oppnådde til å skaffe seg seksuell adgang til disse barna.

Flott at vedkommende ikke utgjør noen trussel for barn, ihvertfall en stund. Skoleverket og andre institusjoner der voksne har en høy grad av tillit og tilgang til barn, bør gjennomgå sine rutiner for varsling av barnevern, politi og andre – slik at vi slipper flere slike saker i fremtiden.

Mitt site håp levnes dessverre ikke mye håp når retten, i følge Dagbladet, ved domavsigelsen kommer med følgende; «I tilegg fradømmes mannen retten til å være lærer i fem år og han må betale oppreisning på 360.000 kroner til fem av ofrene. »

Ja, det er vel grunn til å tro da, at han vil slutte å forelske seg i og misbruke gutter i løpet av disse fem årene…

Jeg undres om han vil kunne levere vandelsattest på at han ikke har vært pågrepet, siktet eller dømt for overgrep mot barn – slik alle nyansatte som har arbeidsoppgaver relatert til barn må gjøre – eller om han SLIPPER dette siden han allerede var ansatt i skoleverket når denne ble innført??