Du må ikke peke på noe eller noen!

13 01 2009

Erling Lae og Politimester i Oslo, Arnfinn Gjengedal, gikk i dag ut og snakket om opptøyene som har satt hovedstaden på hodet i det siste, og tok for seg oppfølgning og straff for de som ble pågrepet. I løpet av reportasjen siteres de to og forsøker å identifisere problemet, hvordan man skal håndtere det og hva som kan være bakgrunnen.

Arnfinn Gjengedal: «– Vi må ikke gjøre etnisitet til en hovedsak. Det kan virke stigmatiserende, og er litt farlig.»

Uff ja, vi må ikke stigmatisere noen Gjengedal – selv ikke når det viser seg at majoriteten tilhører en gruppe ungdommer med lik eller lignende bakgrunn. Selvfølgelig må man aldri si at noen er mindre lovlydige, tyr lettere til vold eller idiotoppførsel enn andre. Dette føyer seg greit inn i alle de andre uttalelsene til denne politimesteren, der han er uvillig eller uten evne til å ha et eneste kontroversiellt eller skikkelig fundamentert standpunkt. Han velger alltid puslingvarianten når han uttaler seg og peker aldri på noe som kan være avgjørende for hverken det ene eller det andre. Alle begrunnelser blir omtalt omtrent slik: «Vi i politiet tror at årsaken er dette, men det kan selvfølgelig også være dette eller dette». Som borger i Oslo sitter man igjen med et inntrykk av at han ikke tør å mene noe fullt og helt. Jeg ønsker meg en mindre blyfri politimester.

Erling Lae: «– Det er viktig å få fram at dette ikke er tøft, men innmari feigt, sier Lae.»

Eh, nei Lae – det er viktig å få frem at dette er samfunnskadelig, udemokratisk, kriminell idiotoppførsel som ikke tolereres av noe sivilisert samfunn, heller ikke vårt. Feigt? Det å mobbe er feigt, det å knuse ruter, kaste stein på politiet og banke opp folk er kriminelt.

Erling Lae: «– Har du begått en ulovlighet, så har du begått en ulovlighet. Da betyr det ikke så mye hvor foreldrene dine er født. Det er ingen grunn til å generalisere, og fokusere på innvandrere. Vi må ikke analysere dette i senk. Her dreier det seg om hærverk»

Ok, så vi skal la vær å fokusere på at det faktisk var en betydelig overvekt av en befolkningsgruppe som er en minoritet i Oslo? Hvordan ville dette stilt seg hvis problemungdommen tilhørte en gruppe dansker? Ville man ikke tatt tak i det faktum at vi har et problem med danskene, ikke alle de andre nasjonalitetene som bor her? I sin redsel for å virke «stigmatiserende» tør man ikke gå inn i problemet og vandrer tiltaksløs rundt grøten, igjen. Disse folkene har selv stigmatisert seg selv og gruppen de tilhører, det blir ikke værre av å kalle en spade en spade.

Jeg må si at dette er skuffende. Hvorfor ikke ta tak i problemet der problemet har oppstått og finne årsaken til at en befolkningsgruppe peker seg så til de grader negativt ut, og deretter forsøke å gjøre noe med årsaken. Nå skal man ta tak i hele ungdomgrupper som ikke har noe med dette å gjøre, bare fordi man ikke tør å identifisere dem som utgjør hovedproblemet. Dette er det samme som den gangen man foreslo å underlivsundersøke alle jentebarn i Norge fordi noen befolkningsgrupper omskjærer sine barn. Da som nå blir dette bare tåpelig.

Jeg lengter tilbake til den gangen vi hadde en politimester i Oslo som faktisk turte å mene noe. Et av mine favorittsitater i så måte er den gangen Willy Haugli ble spurt om hvorfor han hadde brukt hunder under en pågripelse på Stortorvets Gjæstgiveri. Svaret falt raskt og uanstrengt: «Fordi det ikke var plass til hester».

Man kan mene hva man vil om mannen, foranledningen eller hans virke som politimester, men det er et sitat med skikkelig schwung 🙂

Reklamer
Opptøyer og straff

11 01 2009

Det er noe som slår meg når jeg ser ramp, pøbel og annet pakk rasere hovedstaden, etter sigende for å støtte palestinerne i Gaza. Effekten for de lidende palestinerne var trolig marginal, om ikke negativ, og jeg mistenker at den gode saken bare var et påskudd for å lage bråk. Burde ikke samfunnet vernes mot slik destruktiv oppførsel i større grad enn å gi dem forelegg på kr 9000,- for forstyrrelse av den offentlige ro og orden. Det er samme paragraf som benyttes når du skrålende og i lett bedugget tilstand bestemmer deg for å synge «Vålerenga-sangen» eller noe annet tøvet på Karl Johan en lørdagskveld.

Det er misforhold mellom de to overtredelsene som lovgiver absolutt bør gjøre noe med.

Hvorfor møter man forresten opp på en demonstrasjon for et vettugt formål med hjelm, gassmaske og maskering. Undertegnede har gått i flere protesttog de siste årene, og har aldri hatt behov for noe slikt – men så var også mitt mål å protestere, ikke knuse ruter, angripe tilfeldig forbipasserende, angripe politiet eller oppføre meg som en brunstig bavian.

Det er jammen på tide at vi får lover som direkte rammer samfunnsskadelig oppførsel, slik som dette – slik at lovlige demonstrasjoner kan få markere seg i fred. En slik paragraf bør inneholde:

1. Forbud mot bruk av verneutstyr i demonstrasjonstoget, så som gassmaske og hjelm

2. Forbud mot maskering

3. Forbud mot å unnlate å fjerne seg (Dette finnes allerede, følge politiets påbud osv, men bør benyttes i større grad og mot hele grupper)

4. Bruke det solidariske erstatningsansvaret som allerede ligger til skadeverksbestemmelsene, slik at de som blir tatt får økonomisk ansvar for alle skadene som har oppstått – ihvertfall innenfor en fornuftig geografisk omkrets

5. Opptøyer eller annen samfunnsskadelig oppførsel kan få alvorlige konsekvenser for oppholdstillatelse/asyl/rett til pass (det siste punktet gjelder alle, også norske statsborgere)

6. All bruk av slag/skyte/stikk/kastevåpen og eksplosiver gjør overtredelsen grov og innebærer dobling av maksimalstraff samt obligatorisk minimumsstraff i form av fengsel. Overtredelser begått i fellesskap straffes hardere enn de begått alene.

Reaksjonene bør gå fra betinget fengsel og oppover, kombinert med bøter og erstatningsansvar. Grove overtredelser bør medføre år i fengsel.

Det overstående er bare forslag jeg tok ut av luften nå, men det bør være egne paragrafer som kan ramme dette, ellers risikerer vi at alle demonstrasjoner fremover blir møtested for slosskjemper, casuals, drittsekker og møkkamennesker i stedet for lovlige demonstranter som benytter sin demokratiske rett til å være for eller imot noe.

Mitt lovforslag vil også muligens føre til at Blitz-huset i seg selv blir ulovlig og må jevnes med jorden, men det kan jeg ikke se at er noe egentlig problem 😉