Dokumenterte seksuelle overgrep mot barn

25 06 2008

En svensk «forsvarstopp» ble pågrpepet nylig, da han hadde vært i bestittelse av og spredd det Dagbladet omtaler som «barneporno». En av mannens sjefer, som hverken omtales med navn eller tittel for å ikke identifisere ham eller vedkommende det gjelder, uttaler «Vi ser svært alvorlig på en forbrytelse som dette, som i høyeste grad er i strid med våre verdier»

Det er forsåvidt betryggende at det svenske forsvaret mener at dette ikke er i tråd med deres verdier, i den grad de har retningslinjer om dette. Jeg kan ikke se at han kan sikkerhetsklareres lenger, siden han har erkjent både besittelse og distribusjon av slikt materiale – og følgelig bør han fritas for videre tjeneste øyeblikkelig.

Uansett, artikkelen minnet meg på avisens (og de fleste andre aviser og medier) elendige terminologibruk når det gjelder overgrep mot barn. Dagbladet skriver at, muligens grunnet god gammeldags copy/paste fra aftonbladet.se, at «De skal ha diskutert seksuelle overgrep mot barn og sendt barneporno til hverandre.»

De har altså diskutert seksuelle overgrep mot barn og sendt dokumentasjon på slike overgrep – egne eller andres – altså pornografi med barn, til hverandre. Ut fra dette kan jeg bare konkludere at Dagbladet, og alle de andre, mener at et bilde av et seksuelt overgrep er å anse som pornografi, på lik linje med annen pornografi, men med barn. I tråd med denne logikken vil jo også bilder av voldtekter av voksne kunne være pornografi. Voldtekten er et straffbart seksuelt overgrep, men bildet av det er pornografi som kan benyttes i henhold til definisjonen under.

Hvis vi skal stole på Wikipedia, og det skal vi jo (med kildekritikken i behold), defineres pornografi som: tekster, bilder og filmer som er laget for å virke seksuelt opphissende på leseren eller betrakteren.

Definisjonen på «barnepornografi» er: pornografi der barn er objektene som seksualiseres. Slik fremstilling betraktes som et seksuelt overgrep mot barn, og Interpol definerer barnepornografi som «dokumentasjon av overgrep mot barn», og ikke som pornografi i vanlig forstand. Materialet omtales idag gjennomgående som «overgrepsmateriale» eller «materiale som omhandler seksuell utnytting av barn».

Straffeloven omtaler dette konsekvent som overgrepsmateriale i § 204a, og der kan man lese: «befatter seg med fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiserer barn».

Loven ble endret i 2005 og slike dokumenterte overgrep ble definert i en egen paragraf. Tidligere var ordinær pornografi og dokumenterte overgrep mot barn regulert av samme paragraf, og det sto noe slikt som «pornografi der det gjøres bruk av barn, dyr eller lik». Verden har heldigvis gått fremover, men i landets avisredaksjoner står den tilsynelatende stille. Det er ikke kosher å omtale dette som pornografi lenger og man har ikke sex med 5-åringer som VG kunne fortelle for et par år siden. Det er på tide at avisene tar inn over seg at verden endrer seg, selv om «BARNEPORNO» sikkert selger aviser. Det er på tide at Mammon må vike noe til fordel for anstendig journalistikk både på dette og mange andre områder.

Ah, dagens moralske utblåsning, la de kritiske kommentarene komme… 😉

Reklamer
En du kjenner?

6 05 2008

Interpol har i dag gått ut og etterlyst en mann som har begått grove overgrep mot barn i sørøst-asia i perioden 2000-2001, etter at en lignende etterlysning var svært vellykket i fjor. Denne gangen har operasjonen fått navnet «Operation IDent«. Bildene Interpol har gått ut med, ble funnet på en datamaskin i Norge i 2006.

Alle bes ta en titt på bildene under og melde fra til Interpol, Kripos eller ditt lokale politi (02800) dersom du har informasjon som kan identifisere vedkommende. Denne typen kriminalitet er svært alvorlig og jeg vil oppfordre alle til å ta en titt og tenke seg godt om. Det er ingenting som tyder på at han IKKE er norsk, så dette kan godt være en som bor i nabolaget ditt.

Hør et interessant innslag med etterforsker fra Kripos om saken.