Betinget fengsel – alvorlig straff?

4 05 2008

En 68-åring ble i Oslo Tingrett nylig dømt til 60 dagers betinget fengsel for utuktig handling mot tre jenter i alderen 8-10 år. I dommen fremkommer følgende:

«Tingretten legger i skjerpende retning vekt på at det er tre fornærmede, og at alle er unge.
68-åringen har fått en betinget dom på 60 dager, blant annet fordi overgrepene har vært kortvarige.»

Dette anser altså Tingretten at er en alvorlig straff, siden man har lagt skjerpende forhold til grunn i straffeutmålingen. Det å beføle tre jentunger på 8-10 år kvalifiserer altså til at norsk rett sier følgende til mannen: «Du slipper fengsel eller annen konsekvens hvis du i løpet av prøveperioden ikke plukker på flere barn eller begår annen kriminalitet. Takk for nå, og ha en fin dag». Ok, mulig at formaningen fra retten ikke var akkurat så hyggelig, men likevel. Hvordan kan det ha seg at det å presse sin voksne, avvikende og straffbare seksualitet på småbarn ikke får alvorligere konsekvenser. Skal vi vente til ungene er voldtatt før vi reagerer sterkt mot dette?

Politiet utelukker ikke at saken har større omfang, noe som vel må bety at man mistenker ham for å ha befølt flere. Bør ikke samfunnet vernes mot slike menn, har ikke barn krav på bedre sikkerhet på lekeplassen?

Denne saken føyer seg inn i en lang rekke overgrepssaker som får harelabbehandling i norske rettsaker, ofte fordi siktede, som i denne saken, nekter eller at siktede erkjenner at dette var et «engangstilfelle». Statistikk og forskning forteller oss at slike overgrep sjelden eller aldri er engangstifeller, men heller et trinn på stigen til fullverdige overgrep. Bør vi ikke forsøke å stanse dette med mer håndfaste virkemidler enn betinget fengsel?

Hvor er barnas rettsvern?

Reklamer
Snuskemenn i skoleverket

3 05 2008

Bergensavisen skriver i dag om en sak som Dagbladet gjengir, der en lærer har sendt SMS-meldinger til elever. Foreldrene til elevene har reagert og klaget vedkommende inn til rektor på den aktuelle skolen. I Dagbladet er etpar av meldingene gjengitt, og Dagbladet skriver blant annet at læreren har sendt melding til «en kvinnelig elev». Tilsynelatende er dette en copy/paste-jobb som er hentet fra Bergensavisen.

Ok, la oss finne ut hvor gamle disse kvinnene er. Bergensavisen omtaler elevene som 13-16 år gamle, og i mine øyne er de da barn, ikke voksne – samtidig som Bergensavisen også omtaler en mottaker som «kvinnelig elev». Dagbladets og Bergensavisens fremstilling ufarliggjør hele saken og reduserer foreldrenes bekymring ved å indirekte gjøre mottakerne av dem eldre. Dette er innholdet i SMS-meldingene i følge Bergensavisen:

«Fikk du rampet deg på byen i går?»

«Skal vi gifte oss? Ok, når er du klar!».

FEST: I en meldingssekvens inviterer han en kvinnelig elev hjem til seg.

Lærer: Vi kan jo ta en fest i påsken?

Elev: Hvor?

Lærer: Hos meg!

Elev: Skal du ha fest da?

Lærer: Nei. Det blir bare oss. Du skal få en opplevelse du aldri kommer til å glemme!

I en annen sekvens kommenterer han kroppen til en annen jente.

Lærer: Har du gått på ski?

Elev: Har gått 20 kilometer. Er ikke det bra?

Lærer: Ja, sånt får du fast rumpe, lår og legger av!

I min verden er dette ikke dialoger som bør forekomme mellom en voksen tillitsperson som er vedkommendes lærer og en elev i aldersgruppen 13-16 år. Skolen hevder å ha håndtert dette i henhold til gjeldende regler, uten å spesifisere hva disse går ut på. Vedkommende er fortsatt i jobb.

Dette minner mye om læreren fra Nittedal som ble dømt for overgrep nylig. Hans saker ble også «håndtert etter gjeldende regler» etterhvert som foreldre og elever klaget, noe som førte til at han flyttet til en annen skole og fortsatte overgrepene over flere tiår. Er det ikke på tide at skoleverket luker ut de mennene som interesserer seg seksuelt for barn? Hva med å få politiet til å etterforske vedkommende fremfor at en gjeng kolleger og ukvalifiserte personer (i denne sammenheng) skal ta beslutningen?

Barnas sikkerhet og trygghet bør veie tyngst.