Offentlig søknad om avskjed

3 05 2008

Da har, i mine øyne, Tor Erling Staff avgitt sin offentlige søknad om å bli kvitt advokatbevilingen sin – idet han kommer med, selv til ham å være, uhyrlige påstander om Josef Fritzl og kidnapping/incest/overgrepssaken i Østerrike.

Selv kolleger av Staff mener nå at mannen har gått for langt i sine uttalelser. Brynjar Meling mener slike uttalelser i kraft av å være advokat, drar hele advokatstanden ned på et uholdbart lavt nivå. Meling mener sågar at Staff bør henge fra seg kappen nå.

At en person med tillitsverv som forsvarer i norsk rett kan få seg til å påstå at Josef Fritzl «verner om sin familie» og at kjellerfengselet han holdt sin datter fanget som sexslave i 24 år er «et lite hjem». Videre mener Staff at det er å anse som et sympatisk trekk at Fritzl tok med tre av barna, som han fikk etter incestiøse overgrep mot sin egen fengslede datter, opp i dagslyset for å oppdra dem. At dette samtidig gjør overgrepene mot de tre han lot være i kjellerfengselet enda større, synes ikke Staff å forstå i noen grad.

Nå må da endelig advokatforeningen eller hvem det nå er som styrer dette med advokatbevillinger i dette landet frata denne åpenbart demente mannen hans mulighet til å representere noe som helst, muligens med unntak av det ukentlige vinlotteriet på pleiehjemmet han bør legges inn på.

Tor Erling Staff har vært en nyttig agitator i norsk samfunnsliv i en mannsalder, men dette er både under enhver verdighet og så langt ute på viddene at det åpenbart må ha skjedd noe med intellektet hans.

Reklamer
Tok til vettet

2 05 2008

Lommemannen, den infamøse seksualovergriperen som i tiår har rast rundt i Norge for å lure barn til seksuelle overgrep, har byttet ut forsvareren sin. Han er ikke lenger representert at Tor-Erling Staff, og det synes som om han endelig har tatt til vettet – i den grad en som begår overgrep mot barn i det hele tatt kan ta til vettet.

Trolig har han forstått at når man har lagt igjen DNA på unger en rekke steder i Norge, blir det for dumt å nekte å forklare seg. Han så trolig at han ikke fremstår som noen samfunnsstøtte når han ikke gjøre noe for å bidra til sakens oppklaring. Vi får håpe at den nye forsvareren oppfordrer ham til å være ærlig, ikke minst for alle ungenes skyld – slik at de slipper å bli fremstilt som halvveis frivillige som han bare har «tusket» med. Staff har mistet gangsynet for mange år siden, og er i dag mer en vits enn en forsvarer, og har i denne saken ikke gjort noe som helst som har vært til hans tidligere klients fordel.

Folk flest synes det er alvorlig når menn får barn til å beføle seg eller utføre andre seksuelle handlinger, men det har åpenbart ikke Staff forstått.

Det er på tide å gi seg nå Staff.