Politiet streiker, men bare litt

28 01 2009

Politiets fellesforbund varsler i en pressemelding at de i morgen vil gjennomføre en politisk streik som reaksjon på det de opplever som overkjøring fra regjeringens side. Regjeringen forsøker, i følge politiforbundet, å overkjøre dem slik at politifolk vil måtte bryte arbeidsmiljølovens bestemmelser om hviletid. Regjeringen forsøker også, fortsatt i følge nevnte forbund, å frata de tillitsvalgte retten til å forhandle om arbeidstid.

Hvis man skal legge politiforbundets fremstilling til grunn, virker dette i overkant merkelig, men ikke utrolig. Dagens regjering har gjort en rekke underlige ting i det siste, så som forslagene til endring av straffeloven – slik at adgangen til å kritisere religioner begrenses. Politiforbundets utspill og krasse kritikk kommer bare dager etter at regjeringen ble rost opp i skyene for handlingskraften de viste ved å tilføre politietaten 460 nye sivile stillinger som frigjør politifolk til politiarbeid. Det synes ikke som om dialogen om hva som kommer, hvor man er i forhandlingene eller hvordan dette vil arte seg for de involverte har vært spesielt god mellom de to partene..

Det virker nesten som om regjeringen skal forte seg å innføre en masse nye regler og lover før de trolig mister endel makt til høsten. Som de siste krampetrekninger innfører de nye bestemmelser som vi må slite med i årevis fremover, uavhengig av hvem som blir valgt inn ved neste valg.

Nå har vi gjennom hele høsten hatt en «politikrise» der politiet har nektet å arbeide overtid for å holde hjulene i gang i politidistriktene. Polititjeneste, eller andre jobber for den del, bør ikke baseres på overtid uansett, da dette er et onde som om mulig skal unngås. Derfor virker det merkelig at regjeringen velger å snu polene fullstendig og frata politiet retten til å ikke jobbe helseskadelig mye.

Jeg kan ikke se at vi, befokningen i dette landet og som tross alt betaler lønningene til både politikerne og politiet, vil få noen som helst fordeler av den evigvarende konflikten mellom disse partene.

Vi ønsker å ha et velfungerende politi, så kjære politikere; Fiks det da!

Reklamer
Politiet og overtid

23 09 2008

Man kan mene hva man vil om «aksjonene» som foregår i politiet for tiden, Grande Røys påstander om at politiet muligens bryter fredsplikten i arbeidslivet eller at politiet forsøker å presse justisministeren til å iverksette ekstraordinære tiltak, men det er noe som er galt når hele polititjenesten i dette landet bryter sammen når ingen vil jobbe overtid.

Såvidt meg bekjent er overtid noe som skal dekke ekstraordinære forhold, ikke noe man skal basere tryggheten til innbyggerne i dette landet på. Det er jammen på tide at vi får en politistyrke som med normalmannskap kan sørge for at alle føler seg trygge og som greit håndterer det som måtte dukke opp av oppgaver. Gi dem gjerne et risikotillegg eller mer generelle tillegg for den del, men nå får politikerne jammen ta grep i denne saken.

Så kan Grande Røys, som jeg trodde ville bli glad når ikke klassepurken regjerte i gatene, fortsette å sulle med truslene sine.