Politiet streiker, men bare litt

28 01 2009

Politiets fellesforbund varsler i en pressemelding at de i morgen vil gjennomføre en politisk streik som reaksjon på det de opplever som overkjøring fra regjeringens side. Regjeringen forsøker, i følge politiforbundet, å overkjøre dem slik at politifolk vil måtte bryte arbeidsmiljølovens bestemmelser om hviletid. Regjeringen forsøker også, fortsatt i følge nevnte forbund, å frata de tillitsvalgte retten til å forhandle om arbeidstid.

Hvis man skal legge politiforbundets fremstilling til grunn, virker dette i overkant merkelig, men ikke utrolig. Dagens regjering har gjort en rekke underlige ting i det siste, så som forslagene til endring av straffeloven – slik at adgangen til å kritisere religioner begrenses. Politiforbundets utspill og krasse kritikk kommer bare dager etter at regjeringen ble rost opp i skyene for handlingskraften de viste ved å tilføre politietaten 460 nye sivile stillinger som frigjør politifolk til politiarbeid. Det synes ikke som om dialogen om hva som kommer, hvor man er i forhandlingene eller hvordan dette vil arte seg for de involverte har vært spesielt god mellom de to partene..

Det virker nesten som om regjeringen skal forte seg å innføre en masse nye regler og lover før de trolig mister endel makt til høsten. Som de siste krampetrekninger innfører de nye bestemmelser som vi må slite med i årevis fremover, uavhengig av hvem som blir valgt inn ved neste valg.

Nå har vi gjennom hele høsten hatt en «politikrise» der politiet har nektet å arbeide overtid for å holde hjulene i gang i politidistriktene. Polititjeneste, eller andre jobber for den del, bør ikke baseres på overtid uansett, da dette er et onde som om mulig skal unngås. Derfor virker det merkelig at regjeringen velger å snu polene fullstendig og frata politiet retten til å ikke jobbe helseskadelig mye.

Jeg kan ikke se at vi, befokningen i dette landet og som tross alt betaler lønningene til både politikerne og politiet, vil få noen som helst fordeler av den evigvarende konflikten mellom disse partene.

Vi ønsker å ha et velfungerende politi, så kjære politikere; Fiks det da!

Reklamer
Støtte til lærerene?

26 05 2008

De fleste gruppene som hadde bebudet streik i vår fikk oppgjør som de var fornøyde med, med unntak av lærerene – og disse valgte å streike. Streiken har allerede rammet en rekke skoler og personer og skal trolig utvides fra førstkommende fredag.

Det er interessant å se at de eneste som støtter streiken er de som slipper eksamen. Andre, så som LO, mener de er usolidariske i sin streben etter mer penger enn yrkesgrupper med tilsvarende lang utdannelse. Personlig begynner jeg å bli litt lei av hylingen om mer penger. Hva med å stille høyere krav til lærerene, at de skal gjøre mer enn å møte opp, så kan vi heller diskutere mer diffrensiert avlønning. Gode lærere bør tjene godt, dårlige lærere bør ikke belønnes i samme grad.

Selv om du aldri får en lærer til å innrømme det, er det faktisk en ganske god jobb å være lærer, forutsatt at du har anlegg for det. Det er sistnevnte gruppe, de virkelig flinke vi bør lønne høyt, ikke den gjengen som alltid sutrer om hvor fælt det er i skoleverket.