Arbeidsgiveransvar i skolen

17 05 2008

På nasjonaldagen kom jeg over en artikkel i VG, der en lærer i Hordaland ble omplassert til arbeid i en barnehage etter en hendelse. Denne besto i korte trekk av at læreren, i et forsøk på å kurere den 15 år gamle jenta for hennes kontaktsøken mot eldre menn, kysset henne på munnen og befølte henne på hofte, lår og rumpe. Det er uvisst om denne noe tvilsomme behandlingsformen hadde ønsket effekt, men i ytterste konsekvens ble læreren dømt til 45 dagers betinget fengsel og 10 000 i bot. Det ble konstatert at han hadde utnyttet sin stilling som vedkommendes lærer.

Dette er forsåvidt ille i seg selv, men ikke noen overraskelse for noen – da vi har hatt en rekke saker der lærere har opptrådt kritikkverdig mot elever, Se feks. her.

Det som er virkelig betenkelig er hvordan skoleledelsen håndterte saken. Læreren ble av rektor på arbeidsplassen sin omplassert til en barnehage! Etter en tid ble han suspendert herfra, uten at det fremgår hvorfor.

Hva i all verden er det rektoren og/eller skoleledelsen tenker på? I dag må alle ha vandelsattest for å arbeide i skole og barnehage, og dersom man har vært mistenkt, siktet eller dømt for overgrep, vil man sannsynligvis ikke få jobbe med barn. I dette tilfellet har en skoleleder omplassert en person som, på det tidspunktet i det minste var mistenkt for overgrep, til en annen omsorgs-/undervisningsinstitusjon.

Dette minner mistenkelig om hvordan den katolske kirke i USA håndterte sine overgriperprester. Når noen protesterte eller det fremkom informasjon om kritikkverdige forhold, ble de omplassert og kunne fortsette «karriæren» med nye barn.

Under saken mot den såkalte «Nittedal-læreren» fremkom det også at man en rekke steder hadde hatt mistanke om overgrep, eller at det var kommet frem urovekkende informasjon – men læreren hadde da fått anledning til å reise til en ny skole. Slik kunne han begå overgrep mot et ukjent antall gutter over flere tiår.

Det er på tide at arbeidsgiverne i slike saker, rektorene og skolestyrene og/eller andre som er involvert i ansettelses- og avsettelsesprosesser må ta ansvar, også strafferettslig. Rektorer som omplasserer overgripere bør i ytterste konsekvens straffes for medviter/medvirkeransvar til overgrep slike lærere måtte begå etter at de har blitt omplassert etter mistanke om snusk lokalt.

Det må bli slutt på at man som overgriper kan gjemme seg på skoler og barnehager, midt blant alt det man finner seksuelt attraktivt og i en tillitsfunksjon som gir anledning for å utnytte situasjonen.

Reklamer
Ettersøkt overgriper funnet i USA

8 05 2008

Politiet i Union City, New Jersey, USA pågrep i dag 58 år gamle Wayne Nelson Corliss.

Vedkommende har, etter sigende, erkjent overgrepene.

Flott at politiet og publikum kan samarbeide om å kvitte seg med disse overgriperne, og dette bør absolut fortsette. Det er også hyggelig at Interpol skryter av vårt hjemlige politi og at Kripos sitt arbeid var viktig for at vedkommende ble tatt.

Bildet under viser snuskemannen, og han ser noe mindre mindre fornøyd ut nå. Det er nok ikke så rart, da man i USA har ekstremt lange straffer for slike lovbrudd. Det er lite trolig at han kommer ut av fengselet i live, og det er jo en bra nyhet for verdens fremtidige barn.

Versågod neste!

Mr Dobbeltmoral i USA

15 04 2008

Paven er for tiden på besøk i USA, og ble møtt av President Bush på flyplassen. Bush, som selv er kjent for å sette sin lit til Gud (se hvor det har ført til at USA befinner seg..), ser sikkert frem til å ha dype religiøse samtaler med Paven.

Vår venn Paven benyttet anledningen til å beklage alle overgrepssakene som er blitt avslørt innenfor den katolske kirken, og lovte dyrt og hellig at dette ikke skulle skje igjen.

Hallo?! Du er overhodet i en kirke som aktivt har gått inn for å tilgi, skjule og omplassere prester som systematisk har misbrukt barn gjennom årtier, barn som igjen har endt opp som narkomane, har drept seg og fyller opp psykiatriske institusjoner over hele den katolske verden. Du har ikke lov å beklage noe som helst, da du og din kirkes idiotiske forestillinger om at bønn kan få slike overgripere på bedre tanker, har vært direkte årsak til at hundrevis av andre barn er misbrukt. Det eneste du kan gjøre er å avsløre alle overgripere som din kirke har informasjon om, samt økonomisk erstatte (noe av) alt de disse barna har gått glipp av. Den katolske kirke er, såvidt jeg vet, verdens rikeste – og følgelig kan dere punge ut.

Når dere er blakke og alle overgripsprester er fjernet og i fengsel, kan vi snakke sammen om tilgivelsens kraft og sånn – ikke før.